Samkynhneigð sem sjúkur lífsstíll

imagesFrá árinu 2001 hef ég talað fyrir atvinnufrelsi fólks í klám og kynlífsgeiranum. Ég hef æ ofan í æ bent á gallaðar rannsóknir, kerfisbundna þöggun vændiskvennna og ýkjur og rangfærslur sem jafnan er haldið á lofti í umfjöllun um þessi mál. Skrif mín hafa mjög lítil viðbrögð fengið enda þótt margar færslnanna hafi fengið þúsundir flettinga. Ég er svosem ekki hissa á því, tilgangur fórnarlambsfemnista er ekki sá að halda uppi málefnalegri umræðu heldur að einoka hana. Þetta snýst ekkert um velferð vændiskvenna, hvað þá sjálfsákvörðunarrétt þeirra, heldur er markmiðið að festa í sessi hina ógeðfelldu hugmynd um kynjastríð, þar sem konan er undirskipuð, í rauninni fædd fórnarlamb og nánast allar gjörðir karlsins snúast um það að ná henni á sitt vald. Það er pirrandi fyrir fólk með svona hugsjónir þegar því er svarað en þegar fólk sem er búið að halda á lofti hverri vitleysunni á fætur annarri getur ekki svarað rökum er skynsamlegra að láta sem maður viti ekki af umræðunni og halda bara áfram að bulla.

Í gær gerði þó maður sem almennt virðist með báða fætur á jörðinni tilraun til að svara þeim skoðunum sem ég tala fyrir, þ.e. því að kynlífsþjónustu eigi að nálgast sem atvinnu en ekki glæp eða geðveiki. Helstu rök hans eru þau að það sé svo óskaplega hættulegt að stunda vændi og vísar hann í læknisfræðitímarit máli sínu til stuðnings.

Ég skoðaði greinarnar sem hann vísar í og jújú, það kemur svosem ekki á óvart að svo sem venjan er, þegar rætt er um vændi sem heilsuspillandi og banvænt, er enginn greinarmunur gerður á þrælum og frjálsum konum, hvað þá að menn hafi rænu á því að gera greinarmun á fíklum og konum sem ekki eiga við slík vandamál að etja.

Í fyrri greininni sem Ingólfur vísar til kemur fram að vímuefnaneysla og ofbeldi séu algengustu dánarorsakir vændiskvenna í Colorado frá 1967 til 1999. Nú er Ingólfur stærðfræðingur og maður hefði haldið að hann kynni að greina milli orsakar og afleiðingar. Engu að síður kýs hann að vitna í þessa grein án þess að nefna þá alkunnu staðreynd að margar konur fara út í vændi til þess að fjármagna fíkniefnaneyslu. Þær deyja semsagt ekki vegna þess að þær eru í vændi heldur vegna þess að lifa áhættusömu lífi. Fikniefnaneytendur sem ekki stunda vændi eru iðulega í afbrotum þar sem lífshættan er síst minni. Ekkert hefur hinsvegar nokkru sinni komið fram sem bendir til þess að kona sem ekki er í dópi eða slagtogi við glæpamenn sé í meiri hættu en fólk í mörgum “venjulegum” störfum. (Þar með er ég ekkert að útiloka þann möguleika en verið svo væn að benda á staðreynir en ekki eitthvert kjaftæði.)

Gaman er að bera saman grein Ingólfs og þær hugmyndir sem voru ríkjandi um samkynhneigða á Íslandi fyrir nokkrum áratugum og eiga reyndar enn vinsældum að fagna víða um heim. Orðræðan var lengst af sú sama. Samkynhneigð var félagslegt vandamál og þegar menn féllu frá þeirri stefnu að líta á samkynhneigð sem glæp, var hún skilgreind sem sjúkdómur. Menn lögðu áherslu á forvarnir og mikil orka og tími fór í að reyna að bjarga hommum og lesbíum frá þeim misskilningi að þau mættu ráða því hverjum þau sænguðu hjá, hvernig þær athafnir færu fram og á hvaða forsendum. Þegar maður kom út úr skápnum var gjarnan litið svo á að maki hans hefði „spillt honum“, hann væri í slæmum félgsskap eða hefði leiðst út í þetta líferni. Reynt var að þagga niður í fólki sem studdi mannréttindabaráttu samkynhneigðra með spurningum á borð við; „vildir þú að sonur þinn væri hommi?“ og „ef þú þyrftir að gefa barn til ættleiðingar, myndir þú þá vilja að tveir hommar ælu það upp?“ Gagnkynhneigðir karlar sem vildu að samkynhneigðir nytu sömu mannréttinda og aðrir, ítrekuðu að þeir væru nú samt straight sjálfir og sögðu jafnvel að þeir sæju samkynhneigð sem einhverskonar röskun sem ekki væri rétt að líta á sem glæp, rétt eins og þeir karlar sem eru mótfallnir glæpvæðingu vændiskaupa virðast finna sig knúna til að sverja af sér hverskyns hórirí og taka fram að þeir líti nú samt á vændi sem birtingu félagslegra vandamála, bann við vændiskaupum sé bara ekki rétta leiðin.

Nú er það staðreynd að samkynhneigðir eru öðrum líklegri til að deyja ungir. Fjölmargar rannsóknir sýna að lífslíkur samkynhneigðra eru mun minni en lífslíkur gangkynhneigðra en hverjar nákvæmlega þær eru veltur á trúhneigð rannsakenda og þeirra sem túlka niðurstöðurnar. (Á sama hátt er það ekki umdeilt að meiri líkur eru á að vændiskona verði fyrir líkamsárás í vinnunni en bankagjaldkeri en það veltur á feminiskri afstöðu rannsakenda hvort hlutfallið er nær því að vera 10% eða 90%) Það er þó ekki umdeilt að samkynhneigð, sjúkdómar og áhættusöm kynhegðun fer saman. Sama tímarit og Ingólfur vísar til birtir t.a.m. ýmsar greinar um þær hættur sem steðja að hommum og lesbíum. Þessi grein er því miður ekki aðgengileg nema gegn greiðslu og ég nenni bara hreinlega ekki að leggjast í hommarannsóknir að sinni en var svo heppin að finna pistil þar sem vísað er í margar rannsóknir. Sú grein var birt á vefsíðu Catholic Education Resource Center. Ég tel vel við hæfi að nota hana enda ber umræða feminista um kyn og klám síst minni keim af trúarlegu ofstæki en umræða Kaþólsku kirkjunnar um homma.

Við skulum bera saman umræðuna um vændi og samkynhneigð.

Ingólfur: „Ef trúa má læknisfræðitímaritum þá er vændi versta atvinnugrein í heimi. Í stórri langtímarannsókn frá Bandaríkjunum var dánartíðni vændiskvenna metin sexföld á við meðaltalið, en morðtíðnin átjánföld. (Sjá í British Medical Journal: Mortality in a Long-term Open Cohort of Prostitute Women.) Höfundar telja að vísu að þetta séu of lágar tölur, þær eru algert lágmark og byggjast á staðfestum dauðsföllum. Þeir telja líklegt að þeir hafi misst af einhverjum. Ég skoðaði tvær aðrar greinar (í British Medical Journal og Lancet) sem segja það sama: vændi er hættulegasta og mest heilsuspillandi starf sem til er.“

Eva: „Ef trúa má læknisfræðitímaritum þá er kynlíf samkynhneigðra versta kynhegðun í heimi. Í þessari grein er vísað í margar rannsóknir og sýnir höfundur m.a. fram á að ungir hommar eru í 50% hættu á fá HIV veiruna, endaþarmsmök auka hættuna á krabbameini í endaþarmi um 4000% og margir aðrir sjúkdómar fylgja þessari hættulegu kynhegðun. Sterk tengsl eru milli samkynhneigðar og sjálfsvíga auk þess sem hverskyns tilfinningaleg vandamál og geðraskanir eru mun algengari meðal samkynhneigðra. 39% homma hafa orðið fyrir kynferðisofbeldi, 44% homma og 55% lesbía verða fyrir líkamlegu ofbeldi af hálfu maka síns og 83-84% fyrir tilfinningalegu ofbeldi, 13% samkynhneigðra karla og 14% samkynhneigðra kvenna verða fyrir kynferðisofbeldi af hálfu maka.“

Ingólfur: „Nú er það ekki óhjákvæmileg afleiðing þessara staðreynda að besta ákvörðunin sé að banna vændi með lögum að viðlögðum refsingum fyrir þá sem bjóða það eða kaupa það. Svo virðist sem Sameinuðu þjóðirnar og Alþjóða heilbrigðismálastofnunin telji skynsamari leið vera að gera vændi löglegt en beita í staðinn öðrum kraftmiklum aðferðum til þess að hjálpa fólki sem er í vændi, efla vald þess og stöðu, reyndar með það fyrir augum að það geti að lokum sagt skilið við þetta hlutverk. (Sjá í Lancet: Sex-work harm reduction.)“

Eva: „Nú er það ekki óhjákvæmileg afleiðing þessara staðreynda að besta ákvörðunin sé að banna samkynhneigð með lögum að viðlögðum refsingum fyrir þá sem táldraga einhvern af sama kyni eða láta fallerast. Í flestum vestrænum löndum hafa stjórnvöld farið þá leið að lögleiða samkynhneigð. Engu að síður er þörf á öðrum kraftmiklum aðferðum til þess að hjálpa fólki sem stundar hommaskap, efla vald þess og stöðu, reyndar með það fyrir augum að það geti að lokum sagt skilið við þetta líferni. (Trúfélög hafa t.d. beitt sér fyrir afhommun með góðum árangri.)“

Greinin sem ég vísa í er vond. Hún er vond af sömu ástæðum og grein Ingóllfs og túlkun hans á tölum um þær hættur sem vændiskonur búa við. Þar er nefnilega gengið út frá því að vandamál þessa fólks stafi af kynhegðun þess. Ekki er tekið tillit til þess að jaðarfólk og utangarðsfólk er öðrum líklegra til að koma út úr skápnum og að fólk sem býr við fordóma og þarf jafnvel að halda miklivægum hlutum í lífi sínu leyndum, er öðrum líklegra til áhættuhegðunar. Á sama hátt taka þeir sem rannsaka vændi sjaldan tillit til þess að þær vændiskonur sem eru sýnilegastar og líklegastar til að þiggja hjálp (eða telja sig hafa þörf fyrir hana) eru einnig líklegastar til að vera í vímuefnaneyslu, hafa orðið fyrir ofbeldi og eiga við fátækt, sjúkdóma og önnur félagsleg vandamál að etja. Þær konur sem eru ánægðar vilja yfirhöfuð ekkert við sjálfskipaðar bjargvættir tala. Það er heldur ekki tekið tillit til þess að langvarandi vanlíðan stendur oftast í beinu sambandi við það viðmót sem manneskjur mæta í samfélagi sínu og það er ósköp eðlilegt að þeir sem lifa tvöföldu lífi og fá stöðugt þau skilaboð að þeir séu veiklundaðir, sjúkir á geðsmunum, ógeðslegir og siðlausir, þjáist fyrir það.

Niðurstaða Ingólfs er sú að í sósíaldemókratískum löndum sé rétt að yfirvaldið hafi vit fyrir fólki og geri sitt besta til að stjórna kynhegðun þess. Vegna þess að það er svo hættulegt að vera hóra og konum náttúrulega engan veginn treystandi til að meta það sjálfar hvort þær vilji taka áhættuna. Ég er þessu ósammála.

Hvort sem fólk býr við sólíaldemókratisma eða eitthvað annað, ætti það að fá að stjórna sínu lífi sjálft. Sjálfsagt er að taka hart á þrælahaldi, halda uppi öflugu forvarnastarfi meðal unglinga og bjóða upp á aðstoð fyrir þá sem kæra sig um að hætta vímuefnaneyslu og/eða vændi. Það að sjálfskipaðar bjargvættir reyni að hafa vit fyrir öðrum með því að búa til glæp án fórnarlambs er hinsvegar óþolandi. Nær væri að lögleiða vændi, búa þeim sem það stunda almennilegt starfsumhverfi og láta af þessari niðurlægjandi orðræðu sem gerir allar konur að viljalausum verkfærum graðra ofbeldismanna. T.d. væri hægt að gefa vændishúsum gæðastimpil, rétt eins og matsölustaðir þurfa heilbrigðisvottorð. Þannig gætu viðskiptavinir komist hjá því að styðja þrælahald og konur gætu stundað þessa atvinnu í öruggu umhverfi og sótt rétt sinn ef á þeim er brotið.

Umræður

Deildu færslunni

Share to Facebook

One thought on “Samkynhneigð sem sjúkur lífsstíll

 1. ——

  Umræður í framhaldi af pistlinum:

  Þarf endilega rannsóknir til að sjá að þetta er ekki í lagi? Næstum daglega eru fréttir af einhverri misneytingu í sambandi við þetta.

  Posted by: Nafnlaus | 6.10.2011 | 14:12:57

  Takk fyrir spurninguna. Það hefur reyndar enginn sagt að það sé bara allt í gúddí í undirheimum Reykjavíkur og það er nú einmitt ein af mörgum góðum ástæðum fyrir því að ég vil láta lögleiða vændi og líta á það sem atvinnugrein.

  Næstum daglega má finna fréttir af einhverjum sem hefur unnið í happdrætti. Ég nota þær fréttir ekki til að mynda mér skoðun á því hversu miklar líkur séu á því að ég vinni. Ef væri fjallað jafn mikið um þá sem tapa í happdrættum og fjárhættuspilum, myndu sennilega færri spila með. Á sama hátt gefur einhliða fréttaflutningur sem stjórnað er frá Stígamótum enga raunhæfa mynd af kynlífsþjónustu. Þessar fréttir gefa í mesta lagi mynd af þeim hryllingi sem kemur inn á borð til Stígamóta. Þau mál sem koma til Stígamóta gefa jafn góða mynd af kynlífsiðnaðinum eins og þau mál sem koma til kvennaathvarfsins gefa af hjónabandinu sem stofnun.

  Við bregðumst ekki við heimilisofbeldi með því að vernda konur frá ástarsamböndum, heldur með því að takast á við glæpamennina. Hinsvegar þykir eðlilegt að takast á við ofbeldi gagnvart vændiskonum með því að meina þeim að stunda sína vinnu. Þarf nokkra rannsókn til að sjá að það er ekki í lagi?

  Posted by: Eva | 6.10.2011 | 14:26:44

  Ég steinlá fyrir þessum pistli. Hann er hárreisandi snilld.

  Posted by: Valdimar Jónsson | 6.10.2011 | 17:20:15

  Flottur pistill.

  Posted by: Sonja | 6.10.2011 | 17:35:31

  Snilldargrein! Virkilega skemmtilegur og fróðlegur samanburður á viðhorfum til vændis og samkynhneigðar.

  Þetta fær mann til að hugsa hvort „kirkjuleg áhrif“ hafi í raun ekki minnkað í samfélaginu heldur bara færst á milli „stofnana“.

  Posted by: Sigurður Jónsson | 7.10.2011 | 11:00:53

  Þú ert ekki sú fyrsta sem stekkur á líkingu baráttu samkynhneigðra til að réttlæta ákveðin sjónarmið. Ef ég væri hommi eða lesbía væri ég komin með meira en nóg held ég. Til dæmis hef ég oft séð baráttumenn fyrir lögleiðingu kannabisefna samsama sig við homma og lesbíur á árum áður þegar þau voru litin hornauga og útskúfuð úr samfélaginu og iðja þeirra ekki talin æskileg. Öllu ógeðfelldara dæmi sá ég einu sinni í bandarískum fréttaskýringarþætti þar sem hópur barnaníðinga hafði tekið sig saman og líkt sjálfum sér sem kúguðum minnihlutahópi við stöðu samkynhneigðra áður, sem og para af ólíkum kynþætti sem máttu ekki giftast. Virkilega ógeðfelld afbökun og slæm samlíking við samkynhneigð.

  Þannig að þegar allt kemur til alls er þessi samlíking hvorki frumleg né endilega borðleggjandi.
  Það er til fólk í heiminum sem fær mikið út úr því að berja og meiða aðra. En það er bannað, alveg sama þótt gerandinn borgi fórnarlambinu peninga fyrir. Samt má alveg ímynda sér að til sé fólk, til dæmis mjög fátækt fólk eða eiturlyfjaneytendur, sem gætu hugsað sér að láta berja sig gegn peningagreiðslu. Eru það eðlileg viðskipti á grundvelli jafningja? Ég held að flestir myndu segja nei.

  Svo er reyndar líka til fólk sem fær eitthvað út úr líkamlegum sársauka og sækist í hann. Það mætti færa rök fyrir því að það fólk væri alveg til í það, ódópað og ófáækt, að láta berja sig og fá peninga fyrir.
  Er það samt siðferðislega réttlætanlegt?
  Þetta er talsvert betri samlíking við vændi.

  Posted by: Hildur E | 7.10.2011 | 13:49:37

  Munurinn á barnaníðingi og vændiskúnna er sá að barnaníðingurinn hefur mök við manneskju sem er
  a) ósjálfráða
  b) hefur engar forsendur til að taka sjálfstæða ákvörðun um það hvort, hvernig og með hverjum hún stundar kynlíf,
  c)né heldur líkamsþroska til þess að þola líkamlegt samræði án þess að vera í stórkostlegri hættu á því að skaðast af því.

  Ég frábið mér það að sjálfráða, fullorðið fólk sé verndað frá kynmökum á sama hátt og börn.

  Það er einhver misskilningur hjá þér að ég sé að reyna að vera frumleg enda sé ég ekki hvað það kemur málinu við. Rök eru annaðhvort góð eða slæm, óháð frumleika þeirra. Þau rök að fullorðið fólk eigi að fá að ráða kynhegðun sinni án afskipta annarra eiga jafnvel við hvort sem um er að ræða samkynhneigð, kynlíf sem annar aðilinn greiðir fyrir eða eitthvað annað sem óviðkomandi kann að þykja ógeðslegt.

  Það er rangt hjá þér að það sé bannað að berja og meiða aðra gegn greiðslu. Það er leyft um víða um heim og kynnt sem íþrótt. Stórhættuleg íþrótt sem margir karlmenn gera að atvinnu fyrst og fremst vegna fátæktar. Þeir eru samt sjaldnast með sjálfskipaðar bjargvættir á hælunum enda eru þeir karlmenn og þ.a.l. taldir einfærir um að bera ábyrgð á gjörðum sínum.

  Geðslegra form af verslun með barsmíðar á sér stað í kynlífsiðnaðinum þar sem fullvaxta karlmenn greiða konum háar upphæðir fyrir að fjötra sig, kefla og hýða. Það kallast þó ekki ofbeldi þar sem um er að ræða upplýst samþykki og ekki bara samþykkir heldur eindregna ósk, auk þess sem „þolandinn“ hefur vald til að stöðva leikinn hvenær sem hann vill. Mér finnst það ekki bara siðferðilega réttlætanlegt, heldur fullkomlega í lagi.

  Posted by: Eva | 7.10.2011 | 15:11:44

  Ég var ekki að líkja vændiskúnna við barnaníðinga við vændiskúnna öðruvísi en að hvorir tveggja hafa gripið í það hálmstrá að líkja sér við samkynhneigða á árum áður.

  Og það er rangt hjá þér ef þú ert að reyna að halda því fram að allar íþróttir sem meiða séu alls staðar leyfðar. Reglurnar varðandi það eru misjafnar eins og reglur varðandi vændi. Reyndar ganga fæstar td bardagaíþróttir út á að meiða, box er helsta undantekningin, en það er líka umdeild íþrótt. Og þar að vísu er ekki sá samningur gerður að annar meiði hinn gegn greiðslu.

  Reyndar varðandi vændi þá er það ekki alveg eins kynjaskipt eins og þú gefur í skyn. Sagt er að karlmönnum í vændi sé að fjölga en það breytir á engan hátt eðli vændis, allavega ekki í huga femínista.

  Ég var heldur ekki að tala um bdsm kynlíf. Það er alveg rétt að sumir vilja það, en punkturinn er sá að þótt sumir fái eitthvað út úr sársauka er ekki réttlætanlegt að lögleiða ofbeldi gegn peningaþóknun. Ógeðfellt dæmi um slíka viðleitini eru til dæmis sjónvarpsþættir í Bandaríkjunum sem gerðir voru þar sem dagdrykkjumenn fengu peninga fyrir pyntingar hver á öðrum, td með því að draga út tennur og fleira slíkt, fyrir framan sjónvarpsskjá. Framleiðendur þáttanna tóku til varna með þeim rökum að þessir dagdrykkjumenn hefðu sjálfviljugir gert þennan samning og þegið pening. Hver sá sem samþykkir þessa réttlætingu hlýtur að vera hrikalega siðferðislega brenglaður, leyfi ég mér að segja.

  Svo er reyndar ýmislegt annað bannað líka gegn greiðslu. Annað dæmi er þrælahald. Þú getur ekki gert samning við manneskju um að þú viljir vera þræll hennar, alveg sama þótt það sé þinn einlægi vilji. Það er vel hægt að ímynda sér að allnokkrar manneskjur, til dæmis bláfátækt fólk, gæti hugsað sér að gera þrælar annarra gegn því að fá mat, húsaskjól og skólagöngu fyrir börnin sín, þar sem annars væri ekkert af þessu í boði. Samt má ekki gera slíka samninga.
  Þú sérð að hér er sjálfsákvörðunarréttur þeirra örfáu sem gætu hugsað sér að gerast þrælar af fúsum og frjálsum vilja ekkert að þvælast fyrir þeim sem halda því einbeitt fram að það eigi að vera bannað. Svipað er með vændi og ofbeldi, í hugum ansi margra.

  Posted by: Hildur E | 7.10.2011 | 16:06:45

  Ég veit ekki hvort ég nenni að „rökræða“ við fólk sem gerir öðru fólki upp svona annarleg sjónarmið, eins og „tilgangur fórnarlambsfemnista er ekki sá að halda uppi málefnalegri umræðu heldur að einoka hana. Þetta snýst ekkert um velferð vændiskvenna, hvað þá sjálfsákvörðunarrétt þeirra, heldur er markmiðið að festa í sessi hina ógeðfelldu hugmynd um kynjastríð…“

  Þetta er þvæla sem er ekki svaraverð.

  Posted by: Ingólfur | 7.10.2011 | 17:51:59

  Ingólfur vill sum sé að við tökum mark á því að hann sé dómbær á ósvaraverð rök, án raka.

  Mér finnst Eva hafa rétt fyrir sér.

  Posted by: Árni St. | 7.10.2011 | 18:45:36

  Það hlýtur að vera afar pirrandi fyrir fólk sem skrifar greinar til að koma boðskap sínum og sannfæringu á framfæri þegar þú og annað upplýst fólk kemur og tætir bull vitleysuna þeirra niður 🙂

  Það er merkilegt hvað er mikið skrifað og birt sem er algerlega rakalaus þvættingur. En það er vonandi að fólk læri að taka með varúð slíkum skrifum og eyði smá tíma í að kynna sér hlutina eins og þú hefur gert.

  Snilldar grein Eva og hárrétt. Takk fyrir.

  Posted by: Walter | 7.10.2011 | 19:24:18

  Þetta er einfalt: tilgangur minn er ekki að einoka umræðu og markmið mitt ekki að festa í sessi hina ógeðfelldu hugmynd um kynjastríð. Þessi forsenda er röng. Um það er ekkert annað að segja.

  Posted by: Ingólfur | 7.10.2011 | 19:34:42

  Alveg er það ótrúlega algengt að femínistar bregðist svona við … „eitthvað eða allt sem þú segir er bull og ég er þ.a.l. of merkileg(ur) til að tala við þig“.

  Ég hugsa að þessi tilhneiging sé langstærsta einstaka skýringin á því að það á sér nánast ekki stað nein rökræða milli femínista og þeirra sem eru þeim ósammála.

  Posted by: Sigurður Jónsson | 7.10.2011 | 20:16:59

  Ef það er skortur á almennilegri rökræðu femínista við aðra þá er þessi grein, og athugasemdir sumra, lýsandi dæmi um ástæðuna fyrir því.

  Það þykir allt í lagi að gera öllum femínistum upp það að vera í kynjastríði eða einoka umræðuna, en svo þegar fólk er snuprað fyrir slíkan rakalausan þvætting hrekkur það í fórnarlambagírinn.

  Fórnarlamba-hvað, segi ég nú bara!

  Posted by: Hildur E | 7.10.2011 | 23:23:10

  Ég hef skrifað á síðuna mína, þar sem það er of langt fyrir tjásu.

  Posted by: Ingólfur | 8.10.2011 | 0:03:16

  Kjarninn er að einhver hluti þjóðfélagsins hefur skoðun á hvað annar hluti vill gera. Það þarf að stíga varlega til jarðar við að banna athæfi samþykkra. Það fer að líta út eins og réttindahömlun af því tagi sem samkynhneigðir og pör af mismunandi kynþætti þurftu að þola (og þurfa sum staðar enn að þola).

  Posted by: Árni St. S. | 8.10.2011 | 1:47:18

  Hildur „íþróttin“ sem ég var að vísa til er einmitt hnefaleikar. Boxarar fá greitt fyrir að láta lemja sig og ég sé nú ekki að það skipti höfuðmáli hvaðan greiðslan kemur, þeir hljóta að vera jafn mikil fórnarlömb fyrir því. Ég hef allsekki haldið því fram að allar íþróttir sem meiða séu allsstaðar leyfðar heldur að benda á muninn á því hvernig komið er fram við karla sem stunda áhættusama atvinnu og konur.

  Það er ekki mín kenning að konur séu yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem stunda vændi. Ég tala um vændis“konur“ og viðskiptavini þeirra til hagræðingar en ekki af því að ég vilji alhæfa og þú veist það nú sjálfsagt alveg.

  Ég er bara algerlega sammála þér um að það er ógeðslegt af sjónvarpsstöð eða hverjum sem er að nýta sér neyð og sjúkdóma annarra til að skaða þá. Það eru hinsvegar fjölmargar vændiskonur sem eru ekki í neinni neyð og það hefur ekkert komið fram sem bendir til þess að kynlíf sem stundað er gegn greiðslu sé skaðlegra en aðrar bólfarir.

  Nú verð ég að hætta í bili en ég held áfram á morgun.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 2:28:08

  Góð grein en ég undra mig á hvað það ætlar að verða lífseigt að spyrða saman samkynhneigð og vændi.

  Posted by: Steina | 8.10.2011 | 5:41:04

  „Ógeðfellt dæmi um slíka viðleitini eru til dæmis sjónvarpsþættir í Bandaríkjunum sem gerðir voru þar sem dagdrykkjumenn fengu peninga fyrir pyntingar hver á öðrum, td með því að draga út tennur og fleira slíkt, fyrir framan sjónvarpsskjá. Framleiðendur þáttanna tóku til varna með þeim rökum að þessir dagdrykkjumenn hefðu sjálfviljugir gert þennan samning og þegið pening.“

  Ég ætla að leyfa mér að biðja um heimildir, eða a.m.k. gúglanlegan titil á þennan þátt. Ertu viss um að þetta hafi ekki verið Onion-grein?

  Posted by: Tinna | 8.10.2011 | 14:09:23

  Jæja áfram með smjörið Hildur. Hvað varðar bdsm þá væri mjög skiljanlegt að líta á það sem ofbeldi ef t.d. karlmaður borgar konu fyrir að fá að hýða hana og niðurlægja. Hinsvegar blómstar bdsm þjónusta þar sem þetta er öfugt, þ.e.a.s. kúnninn borgar fyrir að vera laminn. Mér þætti mér gaman að heyra viðhorf þeirra sem líta á vændiskaup sem það að greiða fyrir nauðgun, til þeirra sem borga öðrum fyrir að drottna yfir sér. Er það „ofbeldi gegn peningaþóknun“. Hvar er fórnarlambið í þeim glæp?

  Annað dæmi sem mörgum finnst óhugnanlegt en þar sem þó er ekki verið að misnota neyð annarra er fólk sem aðhyllist það sem það kallar húsaga (domestic discipline) stundum „kristilegan húsaga“. Þessi líffstíll byggir á þeirri hugmynd að annað hjóna eigi að vera og vilji vera hinu undirgefið, ráðandi aðilinn eigi að bera ábyrgð á hinum og „aga“ hann. Venjulega er það karlinn sem drottnar yfir konunni og lítur út fyrir að þetta snúist voða mikið um rétt hans og skyldu til að refsa henni ef hún er óþekk, oftast með flengingu. Sumir halda því fram einkum þeir kristilegu að þessar refsingar sé ekki erótískar eða allavega ekki beint tengdar kynlífi. Konur eru sjálfviljugar í svona samböndum og blogga jafnvel um það hvað þetta sé æðislegt, t.d. hérhttp://rncblog.blogspot.com/ og hér: http://adoreshoh.blogspot.com/?zx=2aec1a217e06f168
  Er þetta heimilisofbeldi? Er þetta samningur um þrælahald? Hættan er auðvitað sú að svona sambönd þróist út í raunveruleg ofbeldissambönd en á að banna fullorðnu fólki að lifa svona?

  Ég segi nei, yfirvaldið á ekki að skipta sér af einkalífi fólks. Þú nefnir samninga um þærlahald og það er einmitt lóðið. Það eru í gildi mannréttindalög og samkvæmt þeim myndu samningar um að einhver undirgangist refsingar eða þrældóm, ekki halda fyrir rétti. DD sambönd byggja þannig á gagnkvæmu trausti, konan (eða refsiþoli af hvoru kyni sem er) getur sett mörk og ef þau eru ekki virt þá getur hún kært ofbeldi. Hinsvegar getur löggan ekki bankað upp á og handtekið manninn í óþökk konunnar bara af því að nágrönnunum finnst þetta sjúkt. Mér finnst að svipað ætti að gilda um vændi, hið opinbera ætti ekki að skipta sér af því nema þar sem rökstuddur grunur leikur á um að vændikonan (eða vændiskarlinn) sé þvinguð til einhvers gegn vilja sínum. Við tökum ekki á heimilisofbeldi með því að banna DD sambönd. Við ættum heldur ekki að taka á mansali eða öðru ofbeldi gegn vændiskonum með því að banna sjálfviljugu fólki að bjóða eða kaupa kynlíf.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 14:16:21

  Tinna, ertu að grínast með þessari spurningu?

  Allavega, hér er dæmi um þar sem framleiðanda þáttanna var hent út af Dr.Philhttp://www.break.com/usercontent/2008/1/Dr-Phil-Kicks-Out-Bum-Fights-Creator-430523

  Eva, í fyrsta lagi eru ekki bara karlar sem stunda hnefalieka (þótt þeir séu í meirihluta) og í öðru lagi þá fær ekki annar borgað fyrir að láta hinn meiða sig, en það veistu.

  Svo fannst mér bara mikilvægt að skerpa á því að það eru líka karlar í vændi, og það er líka eitthvað um að konur kaupi vændi, þannig að þetta fjas þitt um kynjastríð er óþarft. Heimurinn er ekki svart-hvítur eða karl-kven eitthvað.

  Svo veit ég að punkturinn hjá þér er að sumir skuli vilja stunda vændi án neyðar. Sá punktur hefur margoft komið fram hjá þér en það sem ég er að reyna að benda á að tilvist einstaka fólks sem kann að vilja láta meiða sig, riðlast á, drepa sig eða vera þrælar breytir ekki inntakinu í glæpnum.

  Ég er búin að nefna þetta með þrældóminn. Eigum við að samþykkja þrældóm af því að það kunna að vera einstaklingar til sem vilja vera þrælar?
  Eigum við að leyfa ofbeldi gegn peningagreiðslu af því að sumt fólk fær kikk út úr sársauka?
  Eigum við að heimila mannát þegar tveir menn gera samning sín á milli þegar annar fellur frá megi hinn éta hann? (það er til raunverulgt dæmi um þetta og nei, Tinna, ekki af Onion).

  Punkturinn er einfaldur. Tilvist einstaka fólks sem vill láta brjóta á sér, með eða án peningagreiðslu, þvælist ekkert fyrir fólki sem er mótfallið því að það eigi að lögleiða meiðandi verknaði.

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 14:27:30

  Ingólfur, kenning mín um einokun umræðunnar og það markmið að festa í sessi hugmyndina um kynjastríð er ekki úr lausu lofti gripin. Henni er ekki beint sérstaklega til þín, heldur er þetta sú heildarmynd sem við blasir. Ég hef bent á sænsku heimildamyndina Kynjastíðið og í Svíþjóð hafa femninstar jafnvel viljað koma á sérstökum ofbeldisskatti á alla karlmenn.

  Feministar fjalla nánast alltaf um klám og kynlífsiðnað út frá því sjónarmiði að þar séu karlar að misnota konur. Hér á landi hafa önnur sjónarmið varla heyrst nema í tjásukerfum á bloggsíðum þar sem einstaka karl hefur mótmælt því að vændi, mansal og barnaníð sé eitt og hið sama og er umsvifalaust skotinn niður með því að hann hljóti bara að vera svona mikill nauðgari sjálfur. Þórarinn Þórarinsson og Jakob Bjarnar skrifuðu bók um vændisiðnaðinn þar sem sjónarmið þeirra sem stunda vændi, kaupa það og þéna á vændi annarra eru krufin, eina gagnrýnin sem ég hef séð á þá bók er frá fólki sem hefur ekki lesið hana! Það að fram komi önnur sjónarmið en þau að allar mellur séu fórnarlömb er nóg til að heilli bók er ekki gefið minnsta vægi. Jafnvel í hinni frjálslyndu Danmörku þurfa samtök fólks í kynlífsþjónustu sjálf að þefa uppi fundi og ráðstefnur um vændi og troða sér inn bakdyramegin, þrátt fyrir reglugerð Evrópusambandins um að fulltrúar minnihlutahópa eigi að hafa aðlid að umræðum um hagsmunamál þeirra. Á Íslandi var ekkert samráð haft við konurnar sem átti að bjarga og vernda þegar tekin var ákvörðun um að svipta þær afkomumöguleikum sínum en margar þeirra eiga engan bótarétt á Íslandi.

  Þannig að nei, það er ekki þvæla þegar ég segi að þetta snúist um einokun umræðunnar en vonandi vilt þú og fleira upplýst fólk létta þeirri einokun og gefa fleiri sjónarmiðum vægi..

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 14:37:46

  Þetta „fjas“ um kynjastríð er ekki óþarft Hildur. Það er ekki ég sem setti fram kenninguna um kynjastríð, heldur femininstar. Ég hinsvegar mótmæli því að það sé nokkurt kynjastríð í gangi, eina stríðið sem ég sé er barátta róttækra feministahreyfinga fyrir dímoniseringu karla. Það er full ástæða til að ræða það.

  Aftur að kynjahlutföllum. Það hefur enginn haldið því fram að aðeins konur stundi vændi og aðeins karlar stundi hnefaleika. Hinsvegar finnst mér yfirgnæfandi meirihluti vera nógu góð ástæða til að tala frekar um „vændiskonur“ en „konur og karla sem stunda kynferðisathafnir af ýmsum toga, ýmist á eigin vegum eða starfmenn annarra, gegn þóknun sem ofast er í formi reiðufjár en stundum einnig í öðru formi.“

  Ég veit ekki hvort þú hefur verið búin að lesa síðasta svar mitt til þín þegar þú skrifaðir þetta en ég óska semsagt eftir svari við því hvort þér finnist rétt að banna DD sambönd.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 14:52:22

  Já og svona svo ég skerpi aðeins á þessu út frá því sem þú varst að tala um konurnar sem eru undirgefnar…
  Fólk hefur alls konar smekk fyrir samböndum og það getur alveg verið að sumt fólk vilji vera undirgefið í samböndum, rétt eins og sumir vilja láta fjötra sig.

  En þú hlýtur að skilja muninn á því að vera í sambandi þar sem annar vill hlýða hinum (og gagnkvæm viriðng ríkir skv þinni skilgreiningu) og þrælahaldi þar sem önnur manneskjan raunverulega á hina og ræður algerlega yfir henni? Samkvæmt lögum er ekki hægt að gera gildan samning þrælahald milli tveggja einstaklinga, þannig að sá undirgefni í þínu dæmi getur hvenær sem er gengið á dyr eða hætt þessum leik. Nú veit ég ekki hvað þú veist um þrælahald en ég skal segja þér að í raunverulegu þrælahaldi hefur þrællinn ekki sjálfsákvörðunarrétt.

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 14:57:22

  Ég sé að ég hef svarað því sem þú spurðir að á meðan þú spurðir, en mig langar á móti að spyrja, eru femínistar sem tala í fullri alvöru fyrir kynjastríði? Er þetta orð komið frá femínistum? Hvar?

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 14:59:05

  „í raunverulegu þrælahaldi hefur þrællinn ekki sjálfsákvörðunarrétt“

  Nákvæmlega! Og í raunverulegu mansalsmáli hefur kynlífsþrællinn ekki sjálfsákvörðunarrétt. Langflestar vændiskonur (allavega á Vesturlöndum) hafa hinsvegar sjálfsákvörðunarrétt. Getum við þá verið sammála að þar með eigi að leyfa vændi rétt eins og DD sambönd en taka hart á þrælahaldi og heimilisofbeldi?

  Já hugmyndin um kynjastríð er komin frá feministum sem vilja dímonisera helming mannkynsins. Þú getur séð ógeðfelldar birtingarmyndir þessara viðhorfa hér:http://forrettindafeminismi.wordpress.com/2011/09/09/saenska-heimildamyndin-konskriget-kynjastrid/

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 15:12:33

  Tja, ég var nú aðallega bara að útskýra fyrir þér af hverju þessi sambönd sem þú talar um eru ekki raunverulegt þrælahald. Ég ítreka að ég veit alveg að þú ert að tala um fólk sem raunverulega vill stunda vændi, en á móti þá er ég að benda á að það er til fólk sem raunverulega vill sitthvað sem er ekki þar með sagt að eigi að vera réttlætanlegt.
  Ég líki í raun ekki saman mannáti, barsmíðum og vændi að öðru leyti en því að þótt einstaka fólk vilji kannski láta beita sig þessu, sem og jú þrælahaldi, þá sé ekki þar með sagt að það eigi að lögleiða það.

  Er það annars niðurstaða þín að fyrst þessi DD sambönd sem þú talar um séu til, þá eigi að lögleiða þrælahald, svo lengi sem þrællinn sjálfur gerir samkomulag um að afsala sér frelsinu? Hvað með mannát?

  Og nei, auðvitað getum við ekki verið sammála um að leyfa vændi,heldurðu að þetta sé svona einfalt?

  Nú hef ég ekki séð umrædda heimildamynd um kynjastríð, en er þetta fólk mikið að rökræða við þig? Svona fyrst þú talar um að femínistar vilji einoka umræðuna og festa í sessi hugmynd um kynjastríð, þa hlýtur þú að vera með dæmi héðan frá Íslandi, nema þessir umræddu Svíar stjórni umræðunni hér og/eða kunni nóg í íslensku til að rökræða við þig?

  Annars gæti ég líka leikið svipaðan leik og sakað þig og aðra fylgismenn vændis um einhver sjónarmið sem ég hef séð og heyrt erlendis frá, frá fólki sem er einmitt hlynnt lögleiðingu vændis líka. Díll?

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 15:20:34

  Annars veit ég ekki hvaða langflestu vændiskonur þú ert að tala um, á Vesturlöndum sem hafa sjálfsákvörðunarrétt. Ertu ekki örugglega að undanskilja þær sem eru ofurseldar fíkn, eða koma frá öðrum og fátækari samfélögum?

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 15:21:55

  „Tja, ég var nú aðallega bara að útskýra fyrir þér af hverju þessi sambönd sem þú talar um eru ekki raunverulegt þrælahald. Ég ítreka að ég veit alveg að þú ert að tala um fólk sem raunverulega vill stunda vændi, en á móti þá er ég að benda á að það er til fólk sem raunverulega vill sitthvað sem er ekki þar með sagt að eigi að vera réttlætanlegt. “

  Ekkert sem ég hef sagt bendir til þess að ég skilji ekki muninn á DD samböndum og þrælahaldi og það er fráleitt hjá þér að túlka orð mín sem svo að ég vilji láta lögleiða þrælahald, þetta er ekki einu sinni góður útúrsnúningur hjá þér. Hinsvegar bendir margt til þess að feministar skilji ekki muninn á þrælahaldi og vændi. Ég var að benda á að það að leggja mansal og vændi að jöfnu er svipað og að leggja DD sambönd og heimilisofbeldi að jöfnu.

  Gott væri að fá fram skýrt svar, ekki útúrsnúningar heldur t.d. já eða nei, við þeirri spurningu hvort þér finnist að eigi að banna DD sambönd til að spyrna gegn heimilisofbeldi.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 15:41:26

  „Nú hef ég ekki séð umrædda heimildamynd um kynjastríð, en er þetta fólk mikið að rökræða við þig?“

  Þú ættir endilega að horfa á þessa mynd, hún skýrir margt. Nei, þessir öfgasinnuðu fórnarlambsfeministar sem tala í myndinni rökræða ekki hvorki við mig né aðra, þeir láta sér nægja að breiða út einhliða vitleysu og gervivísindi á kostnað sænskra skattgreiðenda. Þeir feministar á Íslandi sem virðast vera að fikra sig í þessa átt hafa ýmist sniðgengið alla umræðu um önnur sjónarmið en þeirra eigin sýn á kynlífsiðnaðinn, eða afgreitt þau sem kvenhatur.

  „Svona fyrst þú talar um að femínistar vilji einoka umræðuna og festa í sessi hugmynd um kynjastríð, þa hlýtur þú að vera með dæmi héðan frá Íslandi,“
  Já ég get það. Hér er ágæt færsla sem sýnir viðleitni íslenskra feminista til að dímonisera karla: http://forrettindafeminismi.wordpress.com/2011/10/05/kaera-halldora-bjort-ewen/
  og hér eru nokkur dæmi um ýkjur og rangfærslur sem hafa komið fram í íslenskum fjölmiðum: http://www.norn.is/sapuopera/2011/07/af_kjum_feminista.html
  http://www.norn.is/sapuopera/2011/02/eru_islenskir_karlmenn_kt_oges.html

  „nema þessir umræddu Svíar stjórni umræðunni hér og/eða kunni nóg í íslensku til að rökræða við þig?“
  Þessir umræddu Svíar hafa allavega nóg áhrif til þess að lögboð þeirra gegn sjálfsákvörðunarrétti vændiskvenna var tekið upp bæði í Noregi og á Íslandi. A.m.k. tvær þessarar kvenna hafa komið til Íslands í boði feminista þannig að hatursboðskapur þeirra viðist eiga greiða leið inn.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 15:57:52

  „Annars gæti ég líka leikið svipaðan leik og sakað þig og aðra fylgismenn vændis um einhver sjónarmið sem ég hef séð og heyrt erlendis frá, frá fólki sem er einmitt hlynnt lögleiðingu vændis líka. Díll?“

  Ég er ekki að saka þig og aðra sem berjast gegn kynfrelsi og sjálfsákvörðunarrétti kvenna um einhver sjónarmið sem ég hef heyrt erlendis. Það eru nóg dæmi frá Íslandi um þá skoðun að vændiskaup jafngildi mansali, nauðgunum og barnaníði. Það er hinsvegar sjálfsagt mál að nota reynslu annarra þjóða til að spá fyrir um þróunina. Ógeðið virðist mest í Svíþjóð og full ástæða til að vara við þeirri þróun sem er að eiga sér stað á Íslandi. Fórnarlambsfeministar vísa einmitt til alls þrælahaldsins og ofbeldisins sem þær telja að viðgangist í öðrum löndum en vandinn er bara sá að sú ímynd er stórkostlega ýkt.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 16:08:46

  „Annars veit ég ekki hvaða langflestu vændiskonur þú ert að tala um, á Vesturlöndum sem hafa sjálfsákvörðunarrétt. Ertu ekki örugglega að undanskilja þær sem eru ofurseldar fíkn, eða koma frá öðrum og fátækari samfélögum?“

  Ég hef þegar vísað í greinar þar sem ég hef fært rök fyrir því að langflestar vændiskonur á Vesturlöndum hafi sjálfsákvörðunarrétt. Í þeim greinum eru svo aftur tenglar sem skýra það enn frekar.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 16:11:30

  Steina, ég var fyrst núna að taka eftir þinni athugasemd.

  Getur ekki verið að ástæðan fyrir því að þessi líking milli -ekki vændis og samkynhneigðar, heldur baráttunnar gegn réttindum samkynhneigðra og vændiskvenna og orðræðunnar um báða hópana, sé sú að þau rök hafa ekkert verið hrakin? Fólk vill láta banna samkynhneigð og vændi af sömu ástæðum, af því slík hegðun sé ógeðsleg, stríði gegn eðli manneskjunnar og haldist í hendur við áhættulíferni.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 16:19:54

  Þetta tal þitt um öfgar, ógeð og ég veit ekki hvað dæmir sig sjálft. Það er leitt að þú skulir falla niður á þetta plan en það er þitt val.

  Annars átta ég mig enn ekki á því að þú skulir halda því fram að flestar vændiskonur á vesturlöndunum hafi sjálfsákvörðunarrétt þegar þú bendir einmitt á í þessari færslu að stór hluti vændiskvenna sé í fíkniefnaneyslu og að fjármagna eigin neyslu. Nú má kannski tala um sjálfsákvörðunarrétt fíkniefnaneytenda, en ég átta mig ekki á af hverju það er skárra að kaupa vændi af fíkniefnaneytanda heldur en að borga heimilislausum mönnum í neyslu fyrir að berja hver á öðrum. Um það snýst málið.

  Svo segi ég enn eins og er, sjálfsákvörðunarréttur fólks sem vill láta fremja á sér voðaverknaði er lítið að þvælast fyrir mér þegar ég set mig upp á móti slíkum verknuðum. Við hlaupum samt ekki til og lögleiðum slíka verknaði.

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 16:27:00

  Og varðandi samlíkinguna við samkynhneigða, svo ég svari Steinu líka, þá er það einu sinni svo að samkynhneigðir voru áður kúgaðir minnihlutahópar (og eru enn víða, gleymum því ekki) en hafa í okkar heimshluta náð miklum framförum í sinni réttindabaráttu. Því ber að fagna.

  Hins vegar er ekki þar með sagt að allir þeir sem stundi eitthvað sem er litið hornauga af samfélaginu og ekki samþykkt, á sama hátt og var með samkynhneigða áður, hafi jafngóðan málstað að verja eins og samkynhneigðir.
  En það er freistandi fyrir ýmsa að samsama sig við samkynhneigða á árum áður og halda því fram að þeir búi sjálfir við svipað misrétti í dag. Það er ódýr redding.

  Posted by: Hildur E | 8.10.2011 | 16:31:24

  „Þetta tal þitt um öfgar, ógeð og ég veit ekki hvað dæmir sig sjálft. Það er leitt að þú skulir falla niður á þetta plan en það er þitt val.“

  Gaman væri að heyra þína skoðun á því hvort sé ósanngjarnt að flokka eftirfarandi sem öfgar og ógeð. Þú mátt gjarnan svara hverjum lið fyrir sig.

  -Að falsa niðurstöður rannsókna til að sýna fram á meira ofbeldi gegn eiginkonum, meira barnavændi, meira mansal, meiri fíkniefnaneyslu vændiskvenna o.s.frv. en nokkur raunveruleg rannsókn sýnir.

  -Greinileg viðleitni til að útiloka þá sem málið snýst um frá umræðunni.

  -Það að greina ekki milli karlmanns og nauðgara. http://vest-1.blogspot.com/2011/07/karlmenn-naugarar.html

  -Frumvarp sænskra feninsta um ofbeldisskatt á alla karla.

  -Að paranoja gagnvart barnaníðingum skuli geta leitt til þess að yfirvöld aðstoða feminista við mannrán.

  Ég gæti haldið áfram lengi en þarf víst að yfirgefa lögheimili mitt internetið í nokkra klukkutíma. Gaman væri að sjá rök fyrir því að þessi dæmi séu ekki ógeð og öfgar, þegar ég kem heim.

  Posted by: Eva | 8.10.2011 | 17:42:03

  Hildur: Þú verður að afsaka, en mér fannst þetta hljóma eins og um sjónvarpsþætti hefði verið að ræða. Lîklega olli því notkun þín á orðinu „sjónvarpsþættir“. „Bumfights“ eru ekki sjónvarpsþættir.

  Posted by: Tinna | 8.10.2011 | 18:38:04

  Mér finnst athyglisvert að engin hefur rætt þau sjónarmið sem koma fram í sænsku heimildarmyndinni um kynjastríðið. Það er reyndar nettur áróðurs/Micael Moore bragur af myndinni, en engu að síður koma fram viðhorf í henni sem eru mjög scary. T.d. að fyrrverandi jafnréttisráðherra Svíðþjóðar finnist ekkert eðlilegra en að stjórnvöld handstýri því hvaða kenningar megi kenna í háskólum. Að konan sem diktaði upp kenninguna er augljóslega klikkuð og trúir á samsæriskenningar um satanísk költ. Og þetta eru ekki stráfemínistar eða áhrifalausir rugludallar, heldur konur sem hafa mikil áhrif á umræðu og löggjöf um jafnréttismál í Svíþjóð, auk þess sem tvær þeirra hafa komið til Íslands á vegum Femínistafélagsins.

  Posted by: Davíð | 8.10.2011 | 23:38:09

  Varðandi sjálfsákvörðunarréttinn: Þótt margar konur fari út í vændi til að fjármagna vímuefnaneyslu er ekkert sem bendir til að „langflestar“ vændiskonur séu fíklar eins og oft er haldið fram. Það er mjög algengt að tónlístarmenn séu fíklar en þar fyrir dettur engum heilvita manni í hug að banna tónlist.

  Mér finnst ekki ganga upp að líkja því að kaupa vændi af fíkniefnaneytanda við „bumfights“ myndskeiðin. Það er hinsvegar sambærilegt ef melludólgur misnotar neyð fíkils og beitir fjárhagslegum þvingunum til að fá hana til að gera eitthvað sem hún er ekki fús til. Þetta er ein af mörgum ástæðum fyrir lögleiðingu vændis. Ef það er löglegt er hægt að setja reglur um rekstur vændishúsa og tryggja þar með konunum lágmarkslaun, öryggi og rétt til að setja sín eigin mörk og hafna kúnnum.

  Ég get alveg tekið undir þá skoðun þína að sjálfsákvörðunarréttur hefur sín takmörk og ef fólk vill láta fremja á sér voðaverknað á að stoppa það. Það er þessvegna sem við grípum inn í þegar fólk er í sjálfsvígshættu og það er þessvegna sem er hægt að svipta fólk sjálfræði ef það er sjálfu sér eða öðrum skaðlegt. Það sem okkur greinir á um er hvort eigi að skilgreina kynmök sem voðaverknað. Í mínum huga eru kynmök ekki voðaverknaður nema þeim sé þröngvað upp á einhvern sem annaðhvort vill þau ekki eða er ekki í ástandi til að meta það. Hvort það er ofbeldi eða ekki ætti ekki að snúast um það hvort peningar skipta um hendur. Ef um er að ræða eitthvað sem vændiskaupinn myndi ekki gera án þess að borga fyrir það (t.d. að hafa mök við útúrdópaða manneskju) þá getur hann ekki keypt sér rétt til þess. Hann kaupir tíma og þjónustu konunnar, það er enginn réttur til að beita ofbeldi innifalinn í því en á meðan vændi er ólöglegt er hættan á því að bilaðir menn telji sér trú um það mun meiri.

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 1:50:17

  Davíð, ég er ekkert hissa á því þótt ekki komi fram umræður um „könskriget“. Feministar, þessir sem hvað harðast berjast gegn þöggun kvenna, beita nefnilega sjálfir þöggun þegar umræðan verður óþægileg.

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 1:53:20

  Mig langar að setja inn þennan tengil, þetta er á frönsku og ég skil þetta alveg allt og ég held að Eva geti alveg fundið einhvern sem þýðir fyrir hana. Þetta styður hennar málstað algerlega og er á móti mínum og þarna eru notuð sömu orðin (bara á frönsku) hafa verið notuð hér gegn mér og hinum: http://laurent-jacqua.blogs.nouvelobs.com/archive/2011/09/26/morgane-pute-mais-pas-soumise.html

  Posted by: Kristín | 9.10.2011 | 2:19:44

  Tinna, þú ert greinilega með puttann á púlsinum varðandi hvað eru aðalatriði og hvað ekki þegar þú bendir á að bumfights eru etv ekki eiginlegir sjónvarpsþættir þar sem þeir voru frekar myndefni sem var gefið út á dvd. Breytir náttúrulega öllu varðandi siðferði og inntak myndefnisins, ekki satt?

  Eva, ertu að grínast með vísunina í Véstein? Orðrétt segir hann þar:

  “ Ætli sé óhætt að draga þá ályktun, að fyrst 13% kvenna verða fyrir kynferðisofbeldi, þá fremji þarafleiðandi 13% karla kynferðisofbeldi? Að hver nauðgari nauðgi semsagt bara einni konu? Ég hefði haldið að maður sem á annað borð nauðgar, geri það oftar en einu sinni. Og meðalfjöldi nauðgana á geranda þarf ekki að vera hár til þess að heildarfjöldinn fari niður í lítið brot af þessum 13%.“

  Lastu ekki færsluna hans? Hann er einmitt E-K-K-I að setja samasemmerki milli nauðgara annars vegar og karlmanns hins vegar. Þú virðist hins vegar vera haldin miklum vilja til að lesa allt það versta út úr málflutningi femínista.

  Og gott, þú ert sammála því að sjálfsákvörðunarréttur er háður ákveðnum takmörkunum, þegar um voðaverknaði er að ræða.
  hvað gengur þér annars til með að halda því fram að ég sé að segja að öll kynmök séu voðaverknaður? það hef ég aldrei sagt og ég frábið mér svona vitleysu. það sem ég er að segja er að fjas þitt um sjálfsákvörðunarrétt dugar bara að vissu marki. Það er engin tilviljun að allir mennirnir sem tóku þátt í bumfights voru heimilislausir og í neyslu, er það? Og það er heldur engin tilviljun að stór hluti vændiskvenna er ýmist í neyslu eða í sárri fátækt, sama hverju þú reynir að halda fram.

  Aðalspurningin er eftir sem áður sú, af hverju ætti að vera siðferðislega réttlætanlegt að kaupa vændi af eiturlyfjaneytandan heldur en að borga eiturlyfjaneytendum fyrir að meiða hverja aðra? hvað með ef um bláfátækt fólk er að ræða?

  ég veit alveg að það er freistandi fyrir þig að fjasa um sjálfsákvörðunarrétt fólks sem vill stunda vændi en e´g spyr á móti, breytir það einhverju að sumir vilji láta meiða sig varðandi það hvort það eigi að vera löglegt að meiða fólk eða ekki? Á tilvist fólks sem vill láta éta lík sitt að sér liðnu, að lögleiða mannát?
  þetta eru raunverulegar siðferðisspurningar og eiga alls ekki bara við um fólk sem er í sjálfsvígshugleiðingum ef þú heldur það.

  Svo skil ég ekki enn hver afstaða þín er til þess að borga eiturlyfja- eða áfengisneytendum fyrir að meiða hverja aðra fyrir framan sjónvarpstökuvélar annars vegar, og að borga eiturlyfjaneytendum fyrir vændi hins vegar.
  Þú hefur lýst því yfir að þér finnist siðferðislega óréttlætanlegt að búa til þessi bum fights video. Af hverju finnst þér það um þssi vídeó en ekki um vændi?

  Posted by: Hildur E | 9.10.2011 | 7:02:51

  Þakka þér fyrir þennan tengil Kristín. Þú ert fyrsta konan sem er mér ósammála sem ég ég veit til að hafi haft fyrir því að kynna sér málin frá hinni hliðinni.

  Ég fór sjálf að hugsa um þessi mál í nýju ljósi þegar ég las „Whores and other Feminists“. Viðtalið sem þú vísar á (og ég fæ nú sennilega ekki botn í í dag) er á vefsíðu í eigu alþjóðasamtaka fólks í kynlífsþjónustu. Sömu samtök eru starfandi í Danmörku. Ég skráði mig einhverntíma þar inn og tók þátt í spjalli, kona á konu en þær sem ég talaði við voru mjög pirraðar á því að vera álitnar hálfgeðveikar og ófærar um að taka eigin ákvarðanir. Það er mjög fróðlegt að heyra frá fyrstu hendi hvernig upplifun þessara kvenna raunverulega er. Ég ráðlegg þeim sem vilja prófa þetta samt að gefa aldrei upp netfangið sitt. Ég fékk nefnilega skilaboð frá konu sem var óskrifandi á dönsku, illa skrifandi á ensku og sagðist vera í „neyð“. Ég hélt hreinlega að ég hefði dottið niður á fórnarlamb og gaf henni netfangið mitt. Viti menn, þetta var brasilísk stúlka sem hélt að ég væri karl á höttunum eftir þjónustu fyrst ég væri ekki í bransanum. Hún fann fyrir sterkum tengslum við mig og vonaði að við gætum kynnst betur. Móðir hennar var að deyja úr krabbameini. Bréfinu fylgdu myndir af fallegri stúlku en textinn var nokkurnveginn samhljóða bréfi sem kunningi minn á sextugsaldri fékk eitt sinn frá konu sem hann kynntist á netinu. Hann hafði vit á að stoppa þegar hún fór að nefna fjárhagserfiðleika. Stundum er nú bara umdeilanlegt hver er fórnarlambið í leiknum.

  Hér er tengill á eina af mörgum ræðum Susanne Möller sem er talsmaður þessara samtaka í Danmörku. http://susannemller.com/2011/06/05/tale-ved-minoriteternes-grundlovsdag-2011/ Ég held að fáir geri sér grein fyrir því hvað það er slæm staða að standa utan kerfisins. Ekki svo að skilja að ég sé hrifin af „kerfinu“ en á meðan við búum við það þarf að vera rými innan þess fyrir alla.

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 16:46:03

  Hildur, já Vésteinn er einmitt að gagnrýna þá feminista sem setja samasammerki milli karlmanna og nauðgara, hann nefnir dæmi þar sem það er gert og það er þessvegna sem ég vísaði í hann. Ég er nú farin að halda að þú sért að misskilja mig viljandi.

  Þú hefur ekki ennþá gert tilraun til að svara spurningu minni um það hversvegna sé rétt að leggja vændi og mansal að jöfnu en ekki DD sambönd og heimilisofbeldi.

  Þú hefur heldur ekki svarað því hversvegna sé ósanngjarnt að tala um þau atriði sem ég nefni hér að ofan sem ofstæki og ógeð.

  Endilega klárum þessa umræðu áður en við höldum áfram með samanburðinn á vændi og bum fights.

  Aðalspurningin er nefnilega sú hversvegna ríkisvaldið ætti að takmarka frelsi fólks og það segir heilmikið um feminista að þeir skuli líta á kröfuna um sjálfsákvörðunarrétt kvenna sem „fjas“.

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 16:57:47

  Ég misskildi þig ekki viljandi heldur misskildi ég þig af því að þú vitnaðir í Véstein sem er yfirlýstur femínisti og þess vegna hélt ég að þú værir að gagnrýna hann.
  Vandamálið er semsagt að sumir femínistar eru ekki nógu skýrir í málflutningi sínum og aðrir femínistar skerpa á því. Risa vandamál alveg hreint.

  Það er skítkast hjá þér að ætla mér að líta á kröfuna um sjálfsákvörðunarrétt sem fjas. Það er hins vegar fjas að benda alltaf á sjálfsákvörðunarrétt fólks sem vill láta fremja á sér verknaði til þess að réttlæta að þeir séu lögleiddir. Fyndist þér eðlilegt að viðhorf mitt og annarra til bumfights (nei, er ekki hætt að bera það saman) myndi breytast ef fröken Eva Hauks, allsgáð, myndi sjálfviljug lýsa því yfir að hún vildi láta gera svona við sig fyrir framan sjónvarpsupptökuvélar? Væri það siðlegt sjónvarpsefni þá? Ætti það að vera löglegt?

  Svo ert það þú sem hefur ekki útskýrt þetta með ofstæki og ógeð í umræðunni á Íslandi öðruvísi en að það sé þín skoðun, jú og með því að vísa í sænska heimildamynd sem stjórnar engri umræðu hér.

  Svo bendi ég á að ég set ekki sjálfkrafa mansal og vændi að jöfnu. Ég veit alveg að ekki allir í vændi hafa orðið fyrir mansali, margir eru td í eiturlyfjum eða bláfátækir og sjá þetta sem lausn. Ég hélt líka ég væri búin að útskýra að þó svo að sumir vildu vera undirgefnir í sínum samböndum, þá væri ekki þar með sagt að það ætti að vera lögleiða undirgefni fólks hvert gagnvart öðru. Rétt eins og þetta með bdsm. Sumir vilja sársauka en það gerir ekki ofbeldi löglegt. Ég persónulega geri alveg greinarmun á því þegar fólk, sem biður um sársauka, fær hann og svo þess þegar einstaklingar veita öðrum sársauka í þeirra óþökk. En ég vil ekki að tilvist sumra sem vilja sársauka geri það að verkum að það eigi í nokkrum skilningi að lögleiða ofbeldi.

  Posted by: Hildur E | 9.10.2011 | 17:17:55

  Það er ekki hægt að setja alla feminista undir sama hatt. Þessvegna tala ég sérstaklega um fórnarlambsfeminista. Vésteinn var þarna að gagnrýna einmitt þá tegund feminista.

  Þú talar um að „láta fremja á sér verknað“. Fólk sem er í kynlífsþjónustu á eigin forsendum lítur þetta allt öðrum augum. Það er ekki að „láta fremja á sér voðaverknað“ eða „selja líkama sinn“ heldur að selja ákveðna þjónustu. Rétt eins og nuddarar, starfsmenn sjúkrahúsa og aðrir sem þurfa að snerta fólk í vinnunni.

  Ég nenni ekki að ræða þetta bum fight dæmi eða önnur undanbrögð frekar fyrr en þú svarar því hvort eigi að banna DD sambönd vegna þess hvað heimilisofbeldi er andstyggilegt og í upptalningunni minni á ofstæki og ógeði er ekkert bara vísað í þessa sænsku heimildamynd. Það er líka verið að dímonisera karla á Íslandi, í þessum pistli er bent á nokkur dæmihttp://forrettindafeminismi.wordpress.com/2011/10/05/kaera-halldora-bjort-ewen/og íslenskir fórnarlambsfemnistar hafa verið ötulir við að breiða út falska tölfræði. Finnst þér ekkert ofstækisfullt eða ógeðslegt við það?

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 17:58:51

  Sá sem skrifar á þetta blogg, forréttindafemínismi, virðist að mínu viti sjaldan hafa neinar forsendur aðrar en eigið brjóstvit og því tek ég viðkomandi ekki alvarlega.

  Hvað þessi umræddu sambönd varðar þá skil ég ekki hvernig þú færð út að ég sé ekki búin að svara þér. Það sem ég er að segja er að ofbeldi er ofbeldi, hvort sem fólk vill kæra það eða ekki og hvaða áhrif sem það svo hefur á fólk og það á ekki að lögleiða það. Ef ofbeldi er innbyggt í þessum DD samböndum þá hefur gerandinn ekki lögin sín megin hvort sem þolandi kærir eða ekki. Ég vil heldur ekki að heimilisofbeldi verði gert löglegt í sumum tilfellum, frekar en annað. Ég held að flestir skilji þá einföldu lógík og skil ekki hvað þú ert að berja höfðinu við steininn. Þetta er eins og með þrældóminn. Fólk getur gert það að gamni sínu að þykjast vera þrælar einhverra, en ekki lögleiðum við þrælahald fyrir því?
  Ég ætti að spyrja þig á móti, myndir þú vilja að fólk í svona DD samböndum ætti að mega gera með sér bindandi, lögformlegan samning um að annar aðilinn ætti að vera undirgefinn hinum? Um það snýst málið. Lögleiðingu vs ekki lögleiðingu.

  Og já ég tala um að láta fremja á sér verknað. Ég er ekkert viss um að fólk sem sækist eftir ofbeldi líti endilega svo á að það sé að láta fremja á sér verknað heldur. Það breytir hins vegar ekki minni afstöðu til ofbeldis, nú eða vændis, og vil sjá hvorugt lögleitt.

  Posted by: Hildur E | 9.10.2011 | 18:24:03

  Sá sem skrifar þetta blogg „forréttindafeminismi“ hefur miklu betri rök en eigið brjóstvit. Hann tengir beint á heimildir þar sem karlmenn eru greinilega dímoniseraðir. Ef hann væri bara að bulla væri væntanlega auðvelt að hrekja málflutning hans en ég hef ekki einu sinni séð neinn reyna það. Og auðvitað getur þú ekki svarað því hversvegna er ósanngjarnt að kalla það öfgar og ógeð þegar karlhatur og falskar rannsóknir hafa pólitísk áhrif. Það ER nefnilega ógeð og öfgar.

  Ef ég skil þig rétt þá sérð þú ekki ástæðu til að banna DD sambönd þar sem fólk getur í raun ekki afsalað sér frelsi sínu eða samþykkt ofbeldi gagnvart sér. Slíkir samningar stæðust ekki fyrir lögum.

  Á sama hátt hefur vændiskonan lögin sín megin. Hún hefur rétt til að segja nei hvenær sem er og getur kært ofbeldi. Hún er hinsvegar í sömu erfiðu stöðunni og kona í DD sambandi sem fer úr böndunum. En þar sem þú samþykkir DD sambönd þá hlýturðu annaðhvort að samþykkja vændi á sömu forsendum eða útskýra hver er munurinn á konu sem vill láta refsa sér gegn því að maðurinn beri ábyrgð á henni og konu sem vill láta ríða sér gegn greiðslu.

  Fólk í DD samböndum þarf ekkert að skrifa undir neina samninga þar sem engin lög hafa verið sett gegn slíkum samböndum. Löggjafinn og réttarkerfið lætur þetta fólk einfaldlega í friði þar til það biður um hjálp. Það sama ætti að eiga við um vændi.

  Varðandi rónaslagsmálin: Það er alltaf ósiðlegt að nýta sér neyð annarra. Það er ósiðlegt að borga rónum fyrir að slást. Hinsvegar eiga ólympískir hnefaleikar rétt á sér, því enda þótt mér þyki þeir ógeðslegir eru flestir boxarar einfærir um að taka ákvörðun um það hvað þeir leggja á sig. Á sama hátt er alltaf rangt að hafa mök við manneskju sem er augljóslega of illa stödd til að taka upplýsta ákvörðun um það. Þú þarft ekki að vera skyggn til að sjá muninn á róna og alkóhólista sem hefur næga stjórn á lífi sínu til að tolla í vinnu og reka heimili. Þú þarft heldur ekki að vera skyggn til að sjá muninn á krakkhóru og „callgirl“ sem sinnir escortþjónustu með „öllu tilheyrandi“ eða tekur á móti viðskiptavinum sínum á huggulegu húsi með dyraverði og heilbrigðisvottun. Ef þú ætlar að banna vændiskaup á þeirri forsendu að konan gæti hugsanlega átt við einhver leynd vandamál að etja, þá verður þú með sömu rökum að banna alla aðra þjónustu sem einhverjum finnst ógeðfelld.

  Það hvort þú lítur á kynmök gegn greiðslu sem voðaverknað á líkama einhvers skiptir engu máli. Það eina sem það segir okkur er að vændi er ekki atvinnugrein sem hendar þér. Það eru þeir sem vinna þessi störf sem skilgreina ógeðsmörk sín, ekki Hildur E eða einhverjir aðrir feministar.

  Posted by: Eva | 9.10.2011 | 22:54:27

  Nei, sá sem skrifar á blogg forréttindafemínisma hefur ekkert annað en eigin sleggjudóma sér til stuðnings. Það hef ég séð margoft í málflutingi viðkomandi og eitt dæmi er hér:

  „Í fyrrum réttarríkinu Íslandi gerðist það fyrr á þessu ári að maður var dæmdur sekur um kynferðisbrot án þess að fá réttarhöld á gundvelli laga sem femínistar tóku virkan og beinan þátt í að koma á. Hér er ég að vísa til Isavia málsins svokallaða. Bæði það að þetta skyldi geta gerst og það að nánast ekkert var um þetta fjallað eftir að dómur gekk, finnst mér vera til marks um djúpstæða og kerfisbundna karlfyrirlitningu í íslensku samfélagi. Allt annað var uppi á teningnum þegar samskonar mál kom upp á Landspítalanum þar sem meintur gerandi var kona. Sú fékk miskabætur eftir að vinnuveitandi færði hana til í starfi að beiðni þolanda.“

  Hér er hann að líkja saman tveimur málum og hreint og beint gefur sér að málavextir séu þeir sömu. Það þarf enga doktorsgráðu til að sjá að það er fáránleg ályktunargleði og sleggjudómar. Það þarf heldur ekki að sjá marga dóma í kynferðisbrotamálum til að sjá að oft er misræmi í þeim, stundum er sýknað í málum sem á pappír virka miklu meira borðleggjandi heldur en í öðrum málum þar sem sakfellt er. Hvort um er að kenna mismunandi vinnubrögðum dómara eða lögfræðinga, nú eða hvort maður hreinlega verði að viðurkenna fyrir sjálfum sér að maður hefur ekki innsýn í málavexti sjálfur, skal ég ósagt látið. En það er gersamlega fáránlegt að taka tvö mál eins og þessi bloggritari gerir, líkja þeim saman og skrifa misræmi í málsmeðferðum á femínisma. Þar fyrir utan þá er það ekki partur af hugmyndafræði femínista að konur sem gerendur í kynferðisbrotamálum séu skárri pappír en karlar í slíkum málum. Né heldur að það sé eitthvað frekar í lagi að konur kaupi karla heldur en öfugt. Semsagt, þessi bloggritari er á villigötum, því miður fyrir hann, og þetta er ómálefnalegur málflutningur hjá viðkomandi.
  Varðandi þetta með að nýta sér neyð vs upplýstar ákvarðanir, þetta hefur margoft komið fram. JÁ ég sé mun á krakkhóru og „fyrsta klassa“ hórum og aðstöðu þeirra. En á sama hátt sé ég líka stóran mun á róna sem lætur berja á sér gegn peningagreiðslu og allsgáðum masókista sem gerir slíkt hið sama. Ég sé líka mun á manneskju sem myrðir aðra manneskju með köldu blóði, og því þegar aðstandandi langveikrar manneskju verður við beiðni viðkomandi um aðstoð við að fá að deyja. Listinn er endalaus. Nú skal tekið fram að ég hef talsverða samúð með sumu fólki varðandi líknardráp en hvað um það; Ég ítreka engu að síður að tilvist einstaka fólks sem er í betri aðstöðu en aðrir og samþykkir eitthvað sem telst glæpur, gerir það ekki að verkum að ég verði hlynnt því að téðir glæpir verði lögleiddir. Þannig að hvað sem þú reynir að sannfæra fólk um að vændiskonur séu upp til hópa í óskastöðu sinni, þá breytir það ekki eðli vændis eða því að um verknað er að ræða sem er alls óskyldur eðlilegu kynlífi á jafnréttisgrundvelli þar sem markmiðið er að njóta þess saman.

  Hvað vændiskonuna varðar þá þarftu ekki að hafa áhyggjur af því að hún hafi ekki lögin sín megin. Hún hefur það hér á Íslandi og það má ekki kæra vændiskonu eða vændiskarl fyrir iðju sína. Ekki frekar en það megi kæra masókista fyrir að vera laminn. Það eru gerendurnir, vændiskúnnarnir, sem hafa ekki lögin sín megin og það er mikilvægt. Því vil ég ekki breyta.

  Posted by: Hildur E | 10.10.2011 | 1:14:07

  Það þarf nú engan Sigurð Jónsson til að komast að þeirri niðurstöðu að kynin sitja ekki við sama borð í réttarkerfinu en ef þetta væri eina dæmið sem hann tínir til um karlfjandsamlegt samfélag þá gæfi ég nú ekki mikið fyrir það. Hann hinsvegar nefnir ótal dæmi af ólíkum toga. Hvað hefur annars komið fram um málavexti í Landspítalamálinu og Isavia málinu sem gefur tilefni til svona mikillar mismununar?

  Vændiskonur höfðu lögin sín megin löngu fyrir daga þessara laga gegn vændiskaupum. Þau áttu að sögn að draga úr mansali, sem aldrei hefur verið löglegt, koma í veg fyrir að hægt væri að hagnast á vændi annarra, sem var hvort sem er ólöglegt fyrir og „vernda“ vændiskonur, sem fyrir höfðu allan rétt til að kæra ofbeldi gegn sér.

  Afleiðingarnar af þessum lögum í Noregi eru þær að staða vændiskvenna hefur versnað á nánast allan hátt án þess að dregið hafi úr vændi. Eitthvað dró víst úr eftirspurn fyrstu mánuðina en það voru bara góðu kúnnarnir sem drógu sig í hlé. Nú, einu og hálfu ári síðar eru vændiskonur í Noregi taldar álíka margar og 2007. Þær hafa hinsvegar lægri tekjur, eru hræddari um öryggi sitt og ólíklegri til að kæra. Það að íslenskir feministar skuli ekki sýna þessum niðurstöðum minnsta áhuga, segir töluvert mikið um það að hve miklu leyti þetta snýst um velferð vændiskvenna.

  Posted by: Eva | 10.10.2011 | 2:41:38

  Hildur E, mér sýnist ég geta haft gott af gagnrýni þinni. Fremur vil ég skilja femínisma en að vaða í villu og stríðu.

  Vertu velkomin á bloggið mitt hvenær sem er til að leiða mig af villu míns vegar.

  Posted by: Sigurður Jónsson | 10.10.2011 | 2:47:03

  Varðandi málin hjá Isavia og Landspítalanum þá er ég einfaldlega að benda á að það er ekki hægt að gefa sér að málavextir hafi verið þeir sömu. Mér virðist reyndar sem dómur hafi fallið í málinu í Isavia en ekki í Landspítalanum. Leiðréttið ef ég hef rangt fyrir mér og að raunin sé sú að konan hafi jú verið dæmd sek fyrir kynferðislega áreitni. En þetta skiptir öllu máli varðandi flutning fólks í starfi, ef rétt er að karllmaðurinn í Isavia var dæmdur sekur en ekki konan í Landspítalanum. Þú fattar þá lógík alveg sjálf. Ég veit reyndar alveg sjálf að kynin sitja ekki við sama borð gagnvart réttarkerfinu og ekki heldur aldraðir vs ungir. Það er staða sem er óþolandi og óréttlát. Hins vegar kenni ég ekki femínisma um enda er það ekki í stefnu femínista að konur eigi að komast upp með glæpi eða að kynferðisglæpir kvenna séu skárri en karla. Ég kenni rótgrónum kynjafordómum um, sem birtast oft í kvenfyrirlitningu en líka gjarnan í karlfyrirlitningu sem ég tel tvær hliðar á sama peningi. Ef einhver er að demónísera einhverja þá eru bloggarinn á forréttindafemínisma og fleiri að demónísera femínista og blaðra út í loftið.

  Það er annars eins með þessi vændislög eins og margt annað að áhrifin eru blendin. Bent hefur verið á að þau hafi gert vændiskaupendum erfitt fyrir, sem og að dregið hafi úr mansali. Það þarf hins vegar meira til að tryggja öryggi vændiskvenna og það eru bæði Norðmenn og Svíar mjög meðvitaðir um. Hins vegar er staðan í Hollandi, þar sem vændi er löglegt, hvergi betra nema síður sé. Þar er talið að um 80% vændiskvenna séu erlendar og að 70% séu ólöglegir innflytjendur, sem bendir til að um mansal sé að ræða í mörgum tilfellum. Vandséð er að vændiskonur þar séu verndaðri gegn ofbeldi enda allt of algengt að vændiskonur verði þar fyrir árásum og jafnvel drepnar. Vændi er m.ö.o. ekki svo hamingjusamlega „uppi á borðum og hreint“ eins og margir vilja vera láta.

  Eftir stendur að auðvitað þarf að gera betur í að vernda öryggi vændiskvenna í öllum löndum en lögleiðing á iðju vændiskúnna er engin lausn.

  Sem aftur leiðir okkur að því að andstaða fólks eins og mín gegn vændi beinist ekki að vændiskonunum sjálfum eða þeirra smekk, ekki frekar en að andstaða við ofbeldi beinist gegn þolendum þess. Andstaðan er við þann verknað að kaupa aðgang að líkama annarrar manneskju sér til kynferðislegrar fróunar. Það er það sem ég vil að sé bannað, rétt eins og ég er svo forhert að vilja að allt ofbeldi sé bannað.

  Posted by: Hildur E | 10.10.2011 | 3:02:17

  Ólympískir hnefaleikar eru ofbeldi. Líka karate. Heimurinn væri fátækari ef það væri bannað vegna þess að allt ofbeldi sé siðferðislega rangt. Mér er fullfrjálst að gerast þræll einhvers annars og jafn frjáls að hætta því. Ég ræð því algerlega sjálfur hvort einhver fær að riðlast á mér eða ekki og sömuleiðis ræð ég forsendunum fyrir ákvörðun minni.

  Posted by: Einar Þór | 11.10.2011 | 1:23:51

  Mikið væri nú erfitt að vera femínisti ef samfélagið tæki þá ekki alvarlega fyrir það eitt að gera einhverntíman samanburð á högum karla og kvenna sem færa má rök fyrir að séu ekki alveg fullkomlega sambærileg.

  Þar sem alltaf er um einhverjar breytur að ræða væru engir femínistar teknir alvarlega.

  Erfitt ástand.

  Það er gott fyrir Hildi E að samfélagið hugsar ekki eins og Hildur E.

  Posted by: Kristinn | 11.10.2011 | 14:28:10

  Samfélagið hugsar eins og Hildur E og hefur meiri áhyggjur af fólki í ánauð, hvort sem er af völdum fátæktar, fíknar eða mansals, heldur en þeim fáu hamingjusömu vændiskonum (já, þær eru fáar í hinu stóra samhengi) og hvað þá vændiskúnnum.
  Ef þetta vændisfólk, sem hefur val og velur vændið og Eva vísar í, hefði samkennd með fólki í ánauð, væri það ekki að kvarta undan því að samfélagið væri að „fórnarlambsvæða“ vændiskonur í heild, eða afneita þeim nöturlega veruleika sem stór hluti vændisfólks býr við. Vændi væri varla mikið vandamál ef eftirspurnin væri ekki langt umfram framboð hamingjusamra vændiskvenna. Bann við vændiskaupum er leið til að reyna að sporna gegn eftirspurn eftir vændi, og þar með mansali. Auðvitað er engin ein leið fullkomin og auðvitað leysir bann eitt og sér ekki allan vanda. Fleira þarf að koma til og það væri óskandi að fólk gæti rætt leiðir til árangurs öðruvísi en að setja sjálfkrafa samasemmerki milli vændis og frelsis.

  Það hins vegar hefur sýnt sig að það þýðir lítið að reyna að höfða til samvisku vændiskúnna eða fólks sem hampar hamingjusömu vændiskonunum endalaust, því að af einhverjum ástæðum hefur það fólk einhvern hag af því að reyna að gera lítið úr því gríðarlega umfangi sem mansal og ánauð eru í þessum bransa, til dæmis með því að stökkva upp á nef sér ef einhver vogar sér að nefna vændi og vandamál í sömu andrá.

  þannig að sem betur fer eru viðrini eins og Kristinn ekki samfélagið

  Posted by: Hildur E | 11.10.2011 | 15:41:04

  Ég veit reyndar að ég var ekki að svara Kristni beint hér, ég fór út fyrir efni hans pósts og hélt mér fyrir utan.

  En ég get ítrekað að það er full ástæða til að bera saman hag kynjanna ótt og títt. Á suman hátt hallar á konur og á suman hátt hallar á karla. Það tapa allir á misrétti en ég ætla ekki Kristni að skilja svona flókna lógík.

  Posted by: Hildur E | 11.10.2011 | 15:44:43

  Ábendingin fór fyrir ofan garð og neðan hjá Hildi E.

  Posted by: Kristinn | 11.10.2011 | 16:07:06

  Það er týpískt fyrir Hildi E að grípa til þess að niðra fólk (kalla það „viðrini“ eða eitthvað viðlíka) þegar það sem er að, er að hún er ófær um eða óviljug til að setja sig ínn í málstað viðmælenda sinna.

  Innlegg hennar hér klukkan 15:41 sýnir 100% skort á vilja til að endursegja afstöðu Evu sem dæmi af einhverjum heildindum.

  Málið snýst ekki á nokkurn hátt um skort á samkennd eða andúð á ofbeldi, heldur um ólíka upplifun fólks af:

  A: hvort bann bæti hag vændiskvenna og dragi úr mansali
  B: hversu áreiðanlegar feminískar heimildir um vændi og mansal eru
  c: hversu mikilvægt persónufrelsi eistaklinga er
  D: hversu (ó)heiðarlegur málflutningur femínista virðist vera

  Það er hægt að ræða A B C og D án nokkurra erfiðleika við sæmilega jarðtengt fólk og sitt sýnist hverjum.

  En það sem þarf til er lágmarks vilji til að halda sig við staðreyndir og að láta ekki eftir sér að lýsa andmælendur óhæfa fyrir smæstu yfirsjónir sem femínistar eru jafnan sekir um sjálfir.

  Leggja sig fram, krakkar mínir.

  Posted by: Kristinn | 11.10.2011 | 16:27:31

  „Bent hefur verið á að þau hafi gert vændiskaupendum erfitt fyrir, sem og að dregið hafi úr mansali.“

  Þvert á móti kemur fram í opinberri skýrslu um áhrif sænsku leiðarinnar að útilokað sé að segja til um það hvort glæpvæðing vændiskúnna hafi haft áhrif á umfang vændis og mansals http://www.regeringen.se/content/1/c6/14/91/42/ed1c91ad.pdf

  Hverjir telja að 80% vændiskvenna í Hollandi séu erlendar og að 70% séu ólöglegir innflytjendur?

  Hvaða heimildir ertu að vísa í um árásir og morð á vændiskonum í Hollandi og öðrum löndum þar sem vændi er löglegt?

  Posted by: Eva | 11.10.2011 | 17:59:51

  Ágæta Hildur, smá ábending: Þú gætir eflaust unnið málstað þínum meira gagn ef þú losaðir þig vil þá tilhneigingu að kalla þá sem eru þér ósammála vitleysinga eða viðrini. Maður fær ósjálfrátt á tilfinninguna að fólk sem svona talar sé eitthvað pínulítið skrýtið.

  Annað: Ég kynnti mér þessi tvö mál betur en þú virðist halda. Hér er samanburður þessum tveimur málum sem ég vann út frá því:http://forrettindafeminismi.wordpress.com/2011/04/25/isavia-v-s-landspitalinn/

  Í Isavia málinu var dæmt út frá „jafnréttislögum“ en í hinu málinu féll dómur út frá almennum hegningarlögum. Femínistar eiga allan heiður af jafnréttislögunum og því stend ég við þessa fullyrðingu mína.

  Svo óska ég þér alls hins besta mín kæra.

  Posted by: Sigurður Jónsson | 11.10.2011 | 19:49:11

  nei, Sigurður og Kristinn, ég kalla ekki fólk sem er ósammála mér niðrandi nöfnum alla jafna. Ég hef til dæmis ekki kallað Evu neinum niðrandi nöfnum, og geri almennt lítið af slíku. Kristinn hins vegar hefur sýnt af sér þvílíkan bjánagang á alnetinu og ég lít því miður á hann sem hálfgert viðrini. En ég skal þegja um þá skoðun mína héðan í frá.

  Varðandi erlendar vændiskonur í Hollandi þá eru það reyndar ekki nýjar tölur um hlutföllin, það má meðal annars sjá það hér:http://www.uri.edu/artsci/wms/hughes/netherl.htm
  En vændi var eftir sem áður löglegt á þessum tíma.
  Aðeins nýrri tölur eru frá því fyrir um áratug, frá utanríkisráðuneyti Hollands, þar sem kemur fram að innfæddar voru ekki meira

Lokað er á athugasemdir.