Þjóðernissinnar boðnir velkomnir

Meðlimir samtakanna Blóð og gröftur, eða allavega einhverjir sem halda orðræðu þeirra á lofti, eru víst búnir að átta sig á því að ég er að skrifa pistlaröð þar sem ég tek fyrir ýmsar goðsagnir um innflytjendur. Þessir kynþáttahatarar sem kalla sig þjóðernissinna, vilja leggja sitt til umræðunnar og telja upplagt að klístra afritum af undarlegri kenningu um þjóðernishreinsanir á vegum „and-hvítra“ (með upprunalegum stafsetningarvillum)inn á tjásukerfið hjá mér.

Samfélagi okkar stafar ógn af kynþáttahyggju. Við þurfum ekki að óttast að nakið hatur þeirra sem kenna sig við þjóðernishyggju hafi veruleg áhrif, því málflutningur þeirra hingað til hefur verið svo heimskulegur að eingöngu kjánar falla fyrir honum. Það sem við þurfum að óttast er hin dulda kynþáttahyggja sem á yfirborðinu viðurkennir mannhelgi allra jarðarbúa en tekur þó ætíð hégómlega hagsmuni vestrænna samfélaga fram yfir líf og velferð annarra. Ríkisvaldið sjálft starfar eftir þeirri hugmynd að sumt fólk sé öðru æðra og hefur áratugum saman ýtt undir óskráða aðskilnaðarstefnu með því að planta ótta við innflytjendur í huga almennings. Nú var hugmyndin með þessum pistlum sú að fjalla um nokkrar mýtur sem ala á ótta við útlendinga og kalla til gagnrýninnar umræðu um þær. Þjóðernissinnum er að sjálfsögðu frjálst að taka þátt í þeirri umræðu eins og öllum öðrum en ýmislegt í málflutningi þeirra knýr mig þó til að árétta nokkur atriði um það hverskonar umræður fara fram á þessari síðu.

Ég er semsagt að kalla eftir samræðum og rökræðum um það efni sem ég fjalla um hverju sinni, ekki innihaldslausum þrætum.

Samræður einkennast af því að fólk sem hefur sameiginlegan hugmyndagrundvöll en kann þó að greina á ýmis atriði, kastar á milli sín hugmyndum, skiptist á upplýsingum og bendir hvert öðru á ný sjónarhorn. Markmiðið með samræðu er að komast að sameiginlegri niðurstöðu, finna góðar lausnir og dýpka skilning sinn og annarra á umræðuefninu.

Rökræður einkennast af því að fólk sem er í grundvallaratriðum á öndverðum meiði, útskýrir hugmyndir sínar og notar rökleiðslu til að benda á hnökra á málflutningi hins aðilans. Markmiðið er að halda á lofti sterkri sannfæringu og sannfæra aðra.

Oft blandast þetta tvennt saman og þegar virkilega vel tekst til, leiðir umræðan fólk með mismunandi sjónarmið að niðurstöðu sem allir aðilar eru sæmilega sáttir við. Það getur þó tekið langan tíma, jafnvel árhundruð en þessi markmið; að dýpka skilning og sætta ólík sjónarmið, er semsagt það sem er megin tilgangur þerrar umræðu sem fram fer á þessari síðu.

Því miður snúast umræður oft upp í þrætur. Þrætur líkjast rökræðum á yfirborðinu. Hver um sig leggur meiri áherslu á að sannfæra aðra en að læra af þeim en munurinn er sá að þrætan einkennist ekki af góðri rökfærslu, heldur rökvillum. Í stað þess að hlusta á hinn aðilann og vega og meta rök hans og hrekja þau þegar hann sér bresti í málflutningi hans, tyggur þverhausinn sömu spekina upp með mismiklum tilbrigðum, líkt og hann væri að kyrja möntru. Þegar þrætu lýkur, telur hvor aðili um sig sjálfan sig vera sigurvegarann, báðir eru enn sannfærðari um sitt sjónarmið og hvorugur hefur lært neitt nýtt.
Dæmi um samræður:

A: Það er rangt að útlendingar taki vinnu frá Íslendingum. Fyrsta fólkið sem missti vinnuna og fór úr landi þegar bankakerfið hrundi voru Lettar og Pólverjar.
B: Já og við skulum heldur ekki gleyma því að fleira fólki fylgir meiri þörf fyrir þjónustu svo innflytjendur skapa líka störf fyrir Íslendinga.
C: Ég veit þess reyndar dæmi að vinnuveitandi vill síður ráða Íslendinga af því að flestir þeirra Íslendinga sem sækja um hjá honum hafa menntun sem samkvæmt samningum er metin til launa. Svona dæmi leiða af sér verri viðhorf til innflytjenda.
Dæmi um rökræðu:

A: Það er rangt að útlendingar taki vinnu frá Íslendingum. Fyrsta fólkið sem missti vinnuna og fór úr landi þegar bankakerfið hrundi voru Lettar og Pólverjar.
B: Þeir sem fyrst missa vinnuna eru þeir sem síðast voru ráðnir, það er bara eðlilegt. Hinsvegar sitja þeir útlendingar sem voru búnir að koma sér fyrir enn að kjötkötlunum á meðan x% Íslendinga eru atvinnulausir.
A: Hvar fékkstu þessa tölu? Ef þú ert að tala um atvinnuleysisskrá þá verður þú að athuga á henni eru innflytjendur líka.
B: Það breytir því ekki að mikill fjöldi útlendinga er enn í vinnu. Með því að losa þær stöður væri hægt að draga verulega úr atvinnuleysi Íslendinga.
Dæmi um þrætu:

A: Það er rangt að útlendingar taki vinnu frá Íslendingum. Fyrsta fólkið sem missti vinnuna og fór úr landi þegar bankakerfið hrundi voru Lettar og Pólverjar.
B: Þú vilt leggja niður öll landamæri og hleypa svertingjum inn í landið, það er þjóðarmorð.
A: Ég er nú reyndar að reyna að ræða þá hugmynd að útlendingar taki vinnu frá Íslendingum. Annars eru svartir Pólverjar í miklum minnihluta. Sérð þú svarta Pólverja sem stórt samfélagsvandamál á Íslandi?
B: Jájá, það er það sem þú vilt, opna fyrst fyrir glæpalýð frá Austur-Evrópu og hleypa svo svörtum inn í hvít lönd til að útrýma hvítum, það er sú stefna sem ég berst á móti, það er sjálfsvörn en ekki rasismi.
Ég hef gaman af uppbyggilegum rökræðum og tel þær gagnlegar en þessi netsíða er ekki hugsuð sem vettvangur fyrir þrætur. Þessvegna fer ég þess á leit við kynþáttahatara sem langar að nýta sér tjásukerfið mitt til að koma áróðri sínum á framfæri, að þeir kynni sér helstu rökvillur og mæti til leiks með því hugarfari að forðast þær.

Annað sem skiptir máli er að þátttakendur hafi ofurlitla innsýn í það sem er til umræðu hverju sinni. Fólk þarf sjaldan að hafa yfirgripsmikla þekkingu á efninu til að geta haldið uppi vitrænum samræðum en þegar þekkingin er á leikskólastigi er hreinlega ekki hægt að ræða málin nema byrja á grunnfræðslu. Það er t.d. ekki hægt að ræða mál flóttamanna við þá sem halda að flóttamenn geti „bara farið heim og unnið í sínum málum þar“. Fólk sem heldur að það sé raunhæft veit hreinlega ekki hvað flóttamaður er og þar sem þetta blogg er ekki hugsað sem bréfaskóli fyrir fólk sem hefur engan þekkingargrunn, þurfa þeir sem ætla að vera með í umræðunni helst að hafa einhverja glóru um málið. Samfélagsmál eru sjaldan svo flókin að það þurfi að taka sæmilega læsan mann meira en klukkustund að afla sér nægra upplýsinga til að verða viðræðuhæfur en sá sem veit nákvæmlega ekkert um málin er ekki fær um að rökræða þau, ekki fremur en ég gæti rætt geimvísindi eða skipasmíðar.

Pistlarnir mínir um innflytjendamýturnar eru fyrst og fremst hugsaðir til að bjóða þeim til umræðunnar sem þrátt fyrir velvilja hafa áhyggjur af því að frjálslegri innflytjendastefna geti af sér óyfirstíganleg vandamál. Næsti pistill er helgaður mýtunni um flóttamenn sem misyndismenn á flótta undan réttvísinni og ég hafði eiginlega hugsað mér að birta hann í dag. En nú er sú staða komin upp að kynþáttahatarar hafa greinilega meiri þörf fyrir að tjá sig en þeir sem af skynsamlegri ástæðum óttast mikla fólksflutninga milli menningarsvæða. Ég vil því bjóða kynþáttahöturum sérstaklega til umræðunnar og hér með býð ég þeim að gera grein fyrir hugmyndum sínum um ferðafrelsi sem lið í þjóðarmorði. Þeir skulu þó eins og aðrir færa rök fyrir máli sínu.

Hér eru semsagt nokkrar spurningar til kynþáttahatara og vænti ég þess að þeir svari afdráttarlaust og af rökfestu:

1. Nú álítið þið að það jafngildi þjóðarmorði að opna samfélög hvítra manna fyrir fólki af öðrum kynþáttum, þar sem kynþátta- og menningarblöndun muni afmá einkenni hvíta kynstofnsins. Væri rétt að sporna gegn þessu þjóðarmorði með því að reka allt fólk af öðrum kynþáttum úr landi?

2. Er það þá ekki á sama hátt þjóðarmorð að hleypa hvítu fólki úr landi, þar sem það gæti tekið upp á því að eignast börn (sem þið kallið „skítaskinn“) með fólki af öðrum kynstofnum?

3. Teljið þið rétt að vernda hvíta kynstofninn með því að banna hvítu fólki að ferðast á milli menningarsvæða eða allavega meina þeim að eignast börn (eða eins og þið orðið það, „skítaskinn“) með fólki af öðrum uppruna?

4. Teljið þið rétt að vernda hvíta kynstofninn með því að meina hvítum konum sem hafa orðið óléttar eftir menn af öðrum kynþáttum endurkomu til landins?

5. Álítið þið verndun hvíta kynstofnsins mikilvægari en mannréttindasáttmála sem kveða m.a. á um rétt allra manna til að leita hælis í öðrum samfélögum ef þeir hafa ástæðu til að óttast grimmúðlega meðferð í heimalandi sínu?

6. Jafngildir það einnig þjóðarmorði ef hvítt fólk með víkjandi gen, æxlast með hvítu fólki með ríkjandi gen? Er það t.d. þjóðarmorð ef rauðhærður og bláeygur karl, eignast barn með konu sem hefur dökkt hár og brún augu og engin dæmi eru í hennar fjölskyldu um rautt hár og blá augu? Ætti að takmarka tækifæri fólks með víkjandi gen til að fjölga sér með þeim sem tilheyra meirihlutanum? Væri t.d. rétt að safna öllu rauðhærðu fólki saman á Neskaupstað og loka bænum fyrir þeim sem gætu mengað stofninn með dökku hári?

7. Kynþáttahatarar tala stundum um að menningu okkar stafi hætta af útlendingum. Það er þó dagljóst að Íslendingar hafa orðið fyrir margfalt meiri áhrifum af bandarískri menningu en t.d. tailenskri eða arabiskri. Finnst ykkur rétt að sporna gegn menningaráhrifum Bandaríkjamanna, t.d. með því að takmarka aðgengi Íslendinga að bandarískum kvikmyndum, tónlist og netsamfélögum eða eru menningarbreytingar í lagi svo fremi sem áhrifavaldurinn er vestrænn? Ef svo er, þarf þá ekki að takmarka aðgengi að þeim hluta bandarískrar menningar sem einkennir menningarkima litaðra, t.d. rapptónlist og annarri niggaramenningu?

8. Á hvaða hátt hafa innflytjendur skaðað menningu Norðurlandabúa og annarra Evrópuþjóða? En Bandaríkjamanna?

9. Einhverntíma heyrði ég þjóðernissinna tala um að málið snerist ekki fyrst og fremst um kynþætti heldur menninguna og að það væri í lagi að taka á móti þeim innflytendum sem eru tilbúnir til að aðlagast íslenskri menningu en ekki öðrum. Finnst þeim sem hafa þessa skoðun að það væri rétt að vísa úr landi þeim Íslendingum sem virða ekki íslenska menningu, t.d. þeim sem neita að senda börnin sín í kristilegt skólastarf og borða oft á Nings en aldrei á Múlakaffi?

10. Nú er tungumálið mjög stór hluti menningarinnar í öllum samfélögum og ritmálið er sennilega stærri þáttur í menningu Íslendinga en flestra annarra þjóða. Finnst ykkur koma til greina, til verndar menningunni, að skikka þá Íslendinga sem eru illa máli farnir og illa skrifandi á íslenskunámskeið?

Ég býð hér með þá kynþáttahatara sem svara þessum spurningum afdráttarlaust, án þess að beita útúrsnúningum og rökvillum, velkomna til umræðunnar.

3 thoughts on “Þjóðernissinnar boðnir velkomnir

 1.  
  ————————————
  Ég held að þú ofmetir Skúla og félaga. Litlir heilar þurfa stuttar og einfaldar færslur. Þetta er allt of langt til að nokkur þjóðernissinni endist til að lesa, hvað þá að þeir geti skilið þetta.

  Posted by: Grettir sterki | 17.08.2011 | 22:34:58

  ————————————

  Þetta sem þú skrifar, and-Hvíta Eva, er ekki huglæg afstaða heldur stríðsyfirlýsing gegn mínum kynstofni, Hvíta kynstofninum. Það fullkomlega tilgangslaust að svara þessum ‘spurningum’ þinum fyrr en Hvít útrýming hefur verið stöðvuð og lögum komið á þá sem eru ábyrgir.

  Sama hvernig þú reynir að útskýra það sem þú stendur fyrir þá er það bara tilraun til að réttlæta Hvíta útrýmingu. Sama hversu vel það hljómar eða virðist vera gott eitt og sér þá er Ekkert sem réttlætir útrýmingu. Þú ert brotleg við lög og ert að svíkja þitt fólk, Hvítt fólk.

  „Genocide involves the attempt to achieve the disappearance of a group by whatever means. It does not have to be violent, it could be a combination of policies that would lead to a certain group dying out.“

  Malcolm Fraser (Prime Minister of Australia 1975-1983)

  Lemkin skilgreindi genocide(útrýming/þjóðarmorð) á eftirfarandi hátt:
  “Almennt talað þá þýðir útrýming ekki endilega yfirstandandi eyðing þjóðar, nema þegar dráp á öllum meðlimum þjóðar er yfirstaðið. Það er ætlað frekar til að vera til marks um skipulega áætlun ólíkra aðgerða sem stuðla að eyðingu nauðsynlegra grunnstoða í lífi þjóðernis hópa, með það fyrir augum að útmá sjálfa hópana. Markmið slíkra áætlunar væri að leysa upp stjórnmála og samfélagslegar stofnanir, menningu, tungumál, þjóðernis tilfinningar, trú, og efnahagslega tilveru þjóðar hópa, og eyðileggingu á persónulegu öryggi, frelsi, heilsu, reisn, og jafnvel lífum einstaklinga sem tilheyra slíkum hópum.”

  Og þetta ert þú að gera, and-Hvíta Eva, hvetja til fjöldan allann af ólíkum aðgerðum sem stuðlar að eyðingu Hvíta Kynstofnsins.
  Fæðingartíðni á konu í Evrópu er að meðaltali 1.6 og hefur verið það mjög lengi. Í stað þess að takast á við það vandamál þá er hvatt til innfluttnings fjölda fólks utan Evrópu með allskyns átyllum og ‘rökum’. En allar þessar átyllur og ‘rök’ taka ekki á rót vandans, lágri fæðingartíðni.

  And-Hvíta Eva, væri það ekki frábært fyrir morðingja ef hann gæti sagt löggunni, „Þú hefur spurt sömu spurningarinnar tuttugu sinnum. Þú ættir að skammast þín fyrir að svona staglsamur.“ ???

  Það er ólöglegt að fremja, með NOKKRU móti, þjóðarmorð á fólki eða að hlut til.
  Hvítt fólk hefur verið drepið vegna innflytjenda stefnunnar.
  Fæðingartíðni þess hefur verið skerrt vegna innflytjenda stefnu.
  Innflytjenda stefnan hefur valdið því andlegri kvöl.
  Þeirra þjóðernis tilfinningum, menningu og hefðum hefur verið ógnað af innflytjenda stefnunni.

  And-rasisti er bara dulorð um and-Hvíta.

  Posted by: Skúli Jakobsson | 19.08.2011 | 10:36:35

  ————————————

  Þú hefur ekki spurt mig að neinu Skúli, aðeins fullyrt einhverja vitleysu. Ég er hinsvegar búin að spyrja þig um ýmislegt sem þú hefur ekki svarað. Kannski við byrjum bara á einu í einu:

  1. Nú álítið þið að það jafngildi þjóðarmorði að opna samfélög hvítra manna fyrir fólki af öðrum kynþáttum, þar sem kynþátta- og menningarblöndun muni afmá einkenni hvíta kynstofnsins. Væri rétt að sporna gegn þessu þjóðarmorði með því að reka allt fólk af öðrum kynþáttum úr landi?

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 11:16:52

  ————————————

  Eva, þú segir að „aðskilnaðarstefna“ og svona „alienation“ er orsök kynþátta og menningarátaka, það er reyndar allveg rétt. En það sem þú gleymir að minnast á er það myndast alltaf aðskilnaðarstefna þegar 2 eða fleiri ólíkir hópar er troðið i sama samfélag og neyðast til að hafa tjáskipti jafnvel þótt þeir vilji ekkert með hvort annað að hafa(sem er caseið hjá langflestum fjölmenningarsamfélögum). Menning er ekki bara mismunandi siðir sem myndast hafa við landlegan aðskilnað hópa, það er siðferðiskennd og lífsviðhorf sem fólk þróar. Sérfræðingur þyrfti að skrifa heila bók til að nefna hugshunarhátt og tjáningu á lífinu, siði og siðferðistnorm sem einkennir bara Evrópskt gildismat, og túlkast þettað í myndlist, bókmentum og fleiri listrænum tjáningum aukþess því sem börnum er kennt, og hugsunarhætti í anda fólksins yfir höfuð. Þar sem maðurinn hefur margar gerólíkar útgáfur af lífsviðhorfum, siðum og siðferðiskenndum og „normum“ milli þjóðflokka(séstaklega kynþátta), þá stangast þessir eiginleikar alltaf á við hvorn annan í fjölmenningarsamfélagi og þeir sem eru með svipuð einkenni, svosem menningu, sameinlega forfeður etc. hópa sig alltaf saman, það er bara náttúrlegt eðli. Þettað er svipað og í náttúrunni, einstaklingar af sömu tegund hópa sig saman og þróast með tímanum, grænmetisætur af sitthvorri tegund geta verið í návist hvors annars en hafa sammt ekki mikil tjáskipti, en kjötæturnar éta jurtaæturnar og sum dýr geta ómögulega þolað návist hvors annars(eins og ljón og hýenur). Sama gildir um menningarheima, sumir eru svo ólíkir að þeir geta einfaldlega ekki haft heilbrigð tjáskipti og endar með því að einn étur annan. Það er nátturlegt eðli að hafa meiri og sterkari tjáskipti við þá sem maður á meira sameiginlegt með, sama gildir um þjóðflokka. Og fólk sem á sér sameiginlega arfleið og upprunna hópa sig alltaf saman ef að fólk af öðruvísi uppruna sem lifa við öðruvísi norm eru í nóg og mikklu magni í kringum þá. Þjóð sem einblínir á það sem gerir fólk líkt, svosem sameiginlega menningu, forfeður, arfleið, gildismat, etc, og upphefur og fagnar því sem ríkjandi norm og sameiningartákn er heilbrigð þjóð sem fúnkerar mun betur en fjölmenningarþjóð, þar sem er voða lítið efni sem bindur fólk saman í slíku sammfélagi. Sama hversu oft fjölmiðlar reyna að troða pólutískum réttrúnaði og fjölmenningaráróðri niður í kokið á fólki, þá líður fólki alltaf best í kringum sína eigin líka undir eigin gildismati, og eingin andlega heilbrigður einstaklingur myndi vilja líða eins og útlendingi í eigin landi.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 16:40:55

  ————————————

  „Finnst ykkur rétt að sporna gegn menningaráhrifum Bandaríkjamanna, t.d. með því að takmarka aðgengi Íslendinga að bandarískum kvikmyndum, tónlist og netsamfélögum eða eru menningarbreytingar í lagi svo fremi sem áhrifavaldurinn er vestrænn? Ef svo er, þarf þá ekki að takmarka aðgengi að þeim hluta bandarískrar menningar sem einkennir menningarkima litaðra, t.d. rapptónlist og annarri niggaramenningu?“

  Þar sem gildismat svona drasl vestrænna menningar byggist á materíalískum hugsunnarhættim, óábyrgð, heimsku, dýrkun á öðrum kynþáttum, og að hefðbundin menning sé svo „lame“. Þá myndi ég sega að þessi hnattræna drasl menning sé mjög skaðleg öllum menningarheimum. En þar sem þettað ódæði er aðalega ríkjandi í hvítum löndum, auk þess að eini valmöguleikinn gagnvart þessari drasl menningu er fjölmenning, upprunnalega menning og gildismat ríkjandi í Evrópulöndum er ekki valmöguleiki, allavega samkvæmt fjölmiðlum og vesælingum eins og þér sem er illa haldið af pólutískum réttrði og sjálfshatri. Þá er þettað niðurdráp á einkennum Evrópulanda auk þess áróður sem kvetur til kynblöndunnar og óábyrgð gagnvart eigin fólki, myndi ég þá flokka þettað sem þjóðarmorð, þar sem menningarlegum og líkamlegum einkennum hvíta mannsinns fer fækkandi.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 16:53:19

  ————————————

  „Teljið þið rétt að vernda hvíta kynstofninn með því að banna hvítu fólki að ferðast á milli menningarsvæða eða allavega meina þeim að eignast börn (eða eins og þið orðið það, „skítaskinn“) með fólki af öðrum uppruna?“

  Aftur ert þú að snúa útúr and-hvíta Eva. Svar mitt við öllum þessum „viljið þið banna kynblöndum“ þrasi í þér er einfaldlega þettað: Þjóðernissinnar vilja ekki banna kynblöndun eða hefta ferðafrelsi hvít fólks til annara landa. Það sem þeir vilja gera er að opinberlega hvetja til fjölgunnar stofnsins og losa okkur við kynblöndunnaráróður úr fjölmiðlum. Að hvítum börnum verði kennt að vera stolt af sínum kynþætti og að þeim sé hvatt til þess að taka ábyrgð á sínum þjóðernishóp, læra að elska hann og hugsa um hagsmuni hanns.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 16:58:26

  ————————————

  „Er það þá ekki á sama hátt þjóðarmorð að hleypa hvítu fólki úr landi, þar sem það gæti tekið upp á því að eignast börn (sem þið kallið „skítaskinn“) með fólki af öðrum kynstofnum?“

  þar sem massívur innflutningur og fjölmenning er einungis troðið uppá hvítt fólk, og að nánast einginn hvítur vill flytja til litaðra landa, þá er offjölgun innflytjenda og útrýming á menningarlegum og genalegum/líkamlegum einkennum kynþáttarins einungis vandmál í hvítum löndum. Asíubúar eru ekki að þurkast út, Afríkubúar eru ekki að þurskat út, einungis hvítir.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 17:02:34

  ————————————

  Mjölnir, sérfræðingar eru þegar búnir að skrifa margar bækur um gildismat og hugsunarhátt Evrópubúa (og annarra menningarsamfélaga líka) en ég hef aldrei lesið slíka bók sem rennir stoðum undir það viðhorf að Evrópubúar (eða neitt annað menningarsamfélag) séu ófærir um að lifa í friði við fólk af öðrum uppruna. Ef þú veist um slíka bók eftir viðurkenndan fræðimann, þá bið ég þig að gefa mér nafn höfundar og titil bókar.

  Það er rangt hjá þér að mikill munur á lífsviðhorfum sé á milli kynþátta, þvert á móti svipar hjörtunum saman. Menningarmunur birtist aðallega í ytra formi, svosem efnahagskerfinu og valdastofnunum og svo auðvitað ýmsum venjum, listum. Þú gætir t.d. kynnt þér rannsóknir mannfræðingsins Barböru Voss á menningarþróun en hún hefur sýnt fram á að öll samfélög þróast eftir sama módeli bæði að því er varðar hugmyndir um vald og frelsi og einnig er þróun hagkerfis hvarvetna eins í grundvallaratriðum.

  Hvað áttu við með „heilbrigði þjóðar“ þegar þú talar um fólk sem einblínir á það sem það á sameiginlegt? Ertu að tala um heilbrigðið einkenndi sem Þýskaland nasismans?

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 17:41:20

  ————————————

  Mjölnir svar þitt við spurningu minni um það hvort eigi að banna bandarískt menningarefni er mjög óljóst. Geturðu svarað þessu á mannamáli?

  Áttu við að þótt bandarískt efni sé þjóðarmorð þá sé það samt huggulegra þjóðarmorð en fjölmenningarstefna?

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 17:52:47

  ————————————

  Ok, þið viljið semsagt ekki hefta ferðafrelsi hvítra á milli landa, aðeins annarra kynþátta, er það rétt skilið hjá mér?

  Ég hef sjálf hvatt til kynblöndunar opinberlega (aðallega af því að mér finnst það svo skemmtilega vitlaus aðferð til að útrýma þessum undarlega þjóðflokki kynþáttahatara)en ég hélt að ég væri svona frumleg. Hvaða stjórnvöld hafa hvatt til kynþáttablöndunar?

  Þú talar um að losna við kynþáttablöndunaráróður úr fjölmiðlum, áttu þá við að þú viljir skerða tjáningarfrelsi mitt?

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 18:00:17

  ————————————

  Varðandi það að hleypa hvítu fólki ekki úr landi, þá misskilurð spurninguna Mjölnir. Ég átti við hvort hættan væri ekki sú að hvítir fjölguðu sér með lituðum ef þeim yrði hleypt í sumarfrí t.d. til afríku eða Japan og sköðuðu þannig HVÍTA kynstofninn (með því að koma með skítaskinnin sín inn í landið.)

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 18:03:16

  ————————————

  Aftur reynirðu að snúa útúr Eva. Ef að þú heldur að það sé einginn munur á milli gildismat kynþátta þá ert þú alvarlega illa upplýst. Menning er ekki einungis á utanverðu. Í gamla daga var fólk sameinað með eitt sameiginlegt markmið í einu ríki, eingar mismunandi pólutískar stefnur, tískubylgju eða menningarhópar sem að aðsildi fólk. Það var einungis ein menning, eitt gildismat, eitt tungumál og sameiginlegir forfeður. Þettað er í mjög grófum dráttum um hvernin þettað var, auðvitað var samfélagið mun frumstæðra, lífskilirði verri og fólk skip í stéttir, en við vissum allavega hverjir við vorum, við höfðum tilfinningu fyrir fortíðinni og vitund um ábrygð fyrir komandi kynslóðir.

  En í þínum huga virðist menning einungis vera matur og klæðanur og að það væri svo mikil „auðgun“ að fá 50.000 kínverja hingað til þess að elda ofaní okkur kínamat, 20.000 mexíkana til þess að kenna okkur mariachi dans, 60.000 múslima til þess að kynna okkur fyrir þessu yndislega trúarboðskap þeirra og 100.000 svarta til þess að…já, vegna þess að þeir eru svo „kúl“.

  Segðu mér hvað eiga Evrópsk fjölskyldugldi og hefðir sameiginlegt með umskurðum, voodoo og ættbálka veiðimanna og safnara samfélög Afríkubúa? Það er greinilegt að þú eigir soldið erfitt með að fatta hversu ólíkur kynþættir eru, bæði menningarlega, líkamlega og andlega. Evrópubúar sem heild hafa voru nánast allgjörlega aðskildir frá áhrifum annara kynþátta í meira en 60.000 ár, og nýjar rannósknir benda til að mismunandi kynþættir hafa skilist að allt frá uppí 180.000 ár aftur í tímann(allavega svartir og ekki svartir). Í rúm 4000 ár hafa Evrópubúar átt í tíðum samskiptum við hvorn annan og þar sem þeir eru eitt fólk hafa þeir þróað mjög líka lífshætti og menningu, allavega í samanburði við það sem aðrir kynþættir hafa þróað. Menning þeirra hefur þróast með tímanum og hafði listsköpun, byggingarstílar og siðferðistkennd betrumbæst með tímanum, þó að gamlir siðir hafi oft varðveist.

  Markmið endurreisnarinnar var að endurlífga gamalt gildismat, listatjáningu og bókmenntir( svo einhvað sé nefnt) frá fornum tímum sem var betri en samtíminn rétt fyrir endurreisnina. Nú erum við sokkin í menningar mirkaldir þar sem þróandi gildismat og menning vesturlandanna fór vaskinn og materíalísk rusl menning og fjölmenning kom í staðin. Þið fjölmenningarfasistar eruð alltaf að væla um hvernin vð þurfum að læra af öðrum menningarheimum, en þegar einhver kemur með tillögu um að auðga samfélagið með Íslenskri menningu þá reynið alltaf að snúa útúr með því að sega að Íslensk menning sé bara súrmatur og moldarkofar. Slík staðhæfing er hlægileg og er það augljóst að fólk eins og þú þarf að kynna sér menningu og gildismat þjóðar betur.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 20:03:29

  ————————————

  „Varðandi það að hleypa hvítu fólki ekki úr landi, þá misskilurð spurninguna Mjölnir. Ég átti við hvort hættan væri ekki sú að hvítir fjölguðu sér með lituðum ef þeim yrði hleypt í sumarfrí t.d. til afríku eða Japan og sköðuðu þannig HVÍTA kynstofninn (með því að koma með skítaskinnin sín inn í landið.)

  Þú ert að rugla saman ferðamennsku og massívum innflutningi. Það að einstaklingar ferðist um heiminn og læri margt nýtt er eitt, en að 2 gerólíkir menningarheimar troðist uppá hvor aðra og opinberlega hvatt til blöndunnar og útrýmingu á infæddum stofni er annað. Ef að heimaland okkar væri al Íslenskt og hvítt þá væri næstum 1005 líkur á því að Íslendingar myndu halda sínum einkennum jafnvel þótt að þeir myndu oft ferðast til annara landa sem túristar, en ef að þriðjungur Íslands væri litað þá væri mun meiri líkur á því að Íslendingar myndu blandast með tíma og þar með þurkast út sem stofn. Koma síðan ferðamenn ekki til íslannds til þess að sjá og upplifa Íslenska menningu og hitta afkomendur víkinga? Ég efast um að ferðamenn komi hingað til þess að sjá alþjóðlegt menningarsull af gerólíku fólki.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 20:18:09

  ————————————

  „Þú talar um að losna við kynþáttablöndunaráróður úr fjölmiðlum, áttu þá við að þú viljir skerða tjáningarfrelsi mitt?“

  Skemtileg tilviljun að þú skulir nefna tjáningarfrelsi, þar sem fólk eins og þú hafa tekist ýta fjölmenningaráróðri í fjölmiðla og hugarfar fólks á síðastliðnum áratugum. Nánast allir fjölmiðlar á vesturlöndum stimpla hvíta þjóðernissinna sem raista ásamt þeim sem eru á móti kynblöndun og fjölmenningu. En þar sem þettað er einungis gert í hvítum löndum þá er þitt „tjáningarfrelsi“ einungis kvatning til útrýmingu á lífshætti, menningu og einkennum hvítra. Þú gætir sagt að það sé „tjáningarfrelsi“ að hvetja til þess að allir Íslenskir hestar myndu blandast erlendum hestastofnum og þar með týna einkennum sínum, þú yðrir álitin geðsjúk af hestaræktendum, en þar sem fjölmenningarhyski eins og þú hafa náð yfirráðum í fjölmiðlum og tekist að heilaþvo almenning um að mótmæla kynblöndun, vera stoltur af sínum kynþætti og vera á móti massívum innflutningi og fjölmenningu sé hatur og rasismi.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 20:29:28

  ————————————

  „Í gamla daga var fólk sameinað með eitt sameiginlegt markmið í einu ríki,“ nei gæskur, þetta er algjörlega út úr kortinu hjá þér. Þjóðarhugtakið er nýlegt og það eru mjög fáar þjóðir sem hafa jafn mörg og skýr þjóðareinkenni. Íslendingar búa við náttúruleg landamæri, og voru lengst af af sama litarhætti, með sama trúarbakgrunn og menningararf, eitt tungumál og eitt lagakerfi. Þetta er mjög sjaldgæft og fráleitt að byggja kynþáttastefnu á reynslu þjóðar sem á heimsmælikvarða fyllir aðeins ponkulítið sveitaþorp.

  Sú kenning þín að ég álíti menningu aðeins þessa ytri þætti er úr lausu lofti gripin. Ég hef hinsvegar engin rök séð fyrir því að innflytjendur ógni menningunni í hausnum á okkur frekar en matarmenningu, listum og annarri ytri menningu.

  Fjölskyldugildi Evrópubúa og annarra þjóða eru í grundvallaratriðum hin sömu, meginmarkmiðið fjölskyldunnar er að vera sterkur stuðningshópur og hagsmunaeining. Siðirnir sem þú nefnir eru ekki heilagir, ekki frekar en svo margt í okkar menningu og ofbeldisfullar venjur sem byggja beinlínis á vanþekkingu, má og þarf að uppræta.

  Mér þykir vænt um að þú viljir augða íslenska menningu, sem sannarlega er mun meira en súrmatur og moldarkofar. Hvaða tillögur hafið þið kynþáttahatarar í þeim efnum? Gætuð þið t.d. hugsað ykkur að auðga menninguna með því að læra svolítið um íslenska setningargerð og beygingarkerfið?

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 21:49:23

  ————————————

  Ok þið viljið ekki skilgreina það sem þjóðarmorð þótt fólk af ólíkum kynþáttum æxlist, segðu mér þá, hversu hátt hlutfall þjóðarinnar má vera af öðrum kynþáttum án þess að hætta sé á þjóðarmorði?

  Ferðamenn ferðast til að sjá það sem er markvert á hverjum stað. Ekkert bendir til að aukinn fjöldi innflytjenda hafi neikvæð áhrif á túrisma.

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 22:04:57

  ————————————

  „Nánast allir fjölmiðlar á vesturlöndum stimpla hvíta þjóðernissinna sem raista“

  Vitanlega Mjölnir, það er vegna þess að þið eruð rasistar, þ.e.a.s. þeirrar skoðunar að einn kynstofn sé öðrum merkilegri.

  Mistök fjölmiðla eru þau að fjalla einungis um þetta ógeðfelldasta afbrigði kynþáttahyggju, kynþáttahatrið sem þú og þínir skoðanabræður halda á lofti, sem rasisma en líta hinsvegar fram hjá þeirri kynþáttahyggju sem raunverulega er hættuleg, þeirri sem ríkisvaldið ástundar. Þvælan í ykkur kynþáttahöturum er nefnilega nógu illgirnisleg og heimskuleg til að flest fólk sjái í gegnum hana en fjölmiðlar feila á því að fjalla um ykkur sem ógnvald í stað hálfvita.

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 22:15:10

  ————————————

  Segðu mér annars, hvaða yfirvöld eða aðrir opinberu aðilar, hafa hvatt sérstaklega til kynþáttablöndunar? Ég hef bara aldrei heyrt þetta fyrr.

  Posted by: Eva | 19.08.2011 | 22:17:19

  ————————————

  „Þjóðarhugtakið er nýlegt og það eru mjög fáar þjóðir sem hafa jafn mörg og skýr þjóðareinkenni.“ Um hvað ertu að tala? Allar þjóðir hafa sín einkenni, sum eru líkari hvor öðrum og Evrópubúar hafa í heild sinni fremur líkar menningarleg einkenni ef það er borið saman við aðrar heimsálfur.

  Og jú fólk var mun meira sameinað í gamladaga þar sem ekkert sundraði fólkinu annað en stéttaskipting og skortur á auðlindum, sem er ekki vandamál í dag. Minn punktur er að nú höfum við allskyns ódæði og svona nútíma „sub-cultures“ og tískubylgjur ásamt okkar ólíku pólutísku skoðannir á augljóslega gölluðu hafkerfi sem sundrar fólkinu nú meira en áður. Fólk heldur að þettað sé nauðsinlegt í heilbrigðu samfélagi, að þingmenn séu alltaf að rífast, að fólkið sé alltaf að rífast, að hnakkar og 101 hipsters séu að fordæma fatastíl og hegðun hvers annars, að samkynhnegðir og innflytjendur útskúfi sig frá okkur hinum með sína eigin menningu og lífshátt, bara til að nefna fátt. En þegar maður lítur á þettað frá breyðari sjónarhorni, er þessi nútímavæðing virkilega góður hlutur? Er fólk í dag sameinað? Hvað er eftir sem sameinar fólk?

  Ekki veit ég hvaðan þú færð þínar ranghugmyndir um samlíkingu gildismat Afríkubúa og Evrópubúa, báðir hóparnir gætu ekki verið ólíkari. Fjölskyldugildi Afríkubúa er ættbálkatengt og eru oft allar konurnar úr sama ættbálknum sem sjá um öll börnin, á meðan fjölskyldugildi t.d. Kínverja er þekkingu á forfeðrum viðhald á orðsporinu og stærð(þar sem margar kynslóðir lifa oft undir sama þaki). Fjölskyldugildi Evrópubúa hafa oft gengist útá hliðhollustu, innblástur frá forfeðrum og ábyrgð og sjálffórn fyrir framtíðarkynslóðir, forn Evróspkar bókmenntir og listir eru uppfullar af þessum boðskap. Ég er virkilega að einfalda hlutina og er þettað yfirlit í mjög grófum dráttum, en þó að þessi gildi og hefðir hafa það sameiginlegt að að sjá fyrir hag fjölskylduna þá fer hver menningarheimur öðruvísi að því, rétt eins og öll dýr eru með sameiginlegt markmið að lifa af, þá fer hver tegund fer mismunandi að því.

  Ef að innflytjendur koma hingað í tonnatali með menninguna sína með sér þá er ég búinn að útskýra hversvegna menningarnar mun alldrei blandast ef að þær eru nóg og ólíkar. Sumir siðir og venjur einfaldlega stangast á og fólk með sömu menningu og af sama kynþætti á alltaf eftir að hópa sig saman, sama hversu mikið við reynum að sulla þessu saman. Jafnvel þó að okkur myndi takast þettað hvaða gagn yrði af þessu? Við myndum einfaldlega eyðileggja þann lífshátt og einkenni sem forfeður okkar gáfu okkur.

  Menning er eins og dýrategund, hún þróast sjálfkrafa eftir þeirri þekkingu og framförum sem að hópirnn aflar. Menning þróast nánast alldrei við það að blandast. Hún þróast við aðskilnað rétt eins og dýrategundir. Ísbirnir myndu ekki þróast á næsta skref við að blandast skógarbjörnum, hestar myndu ekki þróast á næsta skref við að blandast ösnum, Íslensk menning myndi ekki þróast til hins betra ef að hún myndi blandast Afrískri og Arabískri menningu, hún og hennar einkenni myndu skemmast að eilífu. En þar sem þessi blöndun á sér einungis stað í hvítum löndum þá flokkast þettað sem útrýming, and-rasismi og fjölmenning er dulorð yfir and-hvíta.

  Evrópa á að vera griðarstaður fyrir hefðbundna Evrópska lisköpun, Evrópskar byggingar, Evrópska menningu, Evrópsk gildi og Evrópskt fólk. Ég er ekki að tala um að banna eitt né neitt, en ég er hinsvegar hlynntur því að fá þessa hluti aftur í meginstrauminn og betrumbæta þá með tímanum rétt eins og var gert á endurreisninni, og sjáðu hvað það leiddi af sér.

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 23:27:00

  ————————————

  „Segðu mér annars, hvaða yfirvöld eða aðrir opinberu aðilar, hafa hvatt sérstaklega til kynþáttablöndunar? Ég hef bara aldrei heyrt þetta fyrr.“

  Þettað er einungis eitt dæmi af mjög mörgum

  http://www.youtube.com/watch?v=iCK3OMHACuw

  Posted by: Mjölnir | 19.08.2011 | 23:29:07

  ————————————

  Svo er ég lesblindur kæra and-hvíta Eva. þrátt fyrir það þá er ég er þó ekki lemming sem að trúir öllum pólutísku réttrúnaðar dogmanu sem troðið er í hausinn á almenningi. Ég get brotið mig frá hinni rökskertu réttrúnaðarhugsun almennings og leitað af alvöru staðreyndym. Þannig hefur framþróun á þekkingu átt sér stað í gegnum tíðina, en þettað er einhvað sem þú getur hinsvegar ekki gert kæra and-hvíta.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 3:44:37

  ————————————

  „Álítið þið verndun hvíta kynstofnsins mikilvægari en mannréttindasáttmála sem kveða m.a. á um rétt allra manna til að leita hælis í öðrum samfélögum ef þeir hafa ástæðu til að óttast grimmúðlega meðferð í heimalandi sínu?“

  Já..

  „Jafngildir það einnig þjóðarmorði ef hvítt fólk með víkjandi gen, æxlast með hvítu fólki með ríkjandi gen? Er það t.d. þjóðarmorð ef rauðhærður og bláeygur karl, eignast barn með konu sem hefur dökkt hár og brún augu og engin dæmi eru í hennar fjölskyldu um rautt hár og blá augu? Ætti að takmarka tækifæri fólks með víkjandi gen til að fjölga sér með þeim sem tilheyra meirihlutanum? Væri t.d. rétt að safna öllu rauðhærðu fólki saman á Neskaupstað og loka bænum fyrir þeim sem gætu mengað stofninn með dökku hári?“

  Þú veist víst voða lítið um erfðafræði, þessi víkjandi og ríkjandi gen eru einkenni INNAN hvíta kynstofnsins, rétt eins og Íslenski hesturinn er með mismunandi litaafbrigði þá er hann sammt stofn í heild sinni.

  „Á hvaða hátt hafa innflytjendur skaðað menningu Norðurlandabúa og annarra Evrópuþjóða? En Bandaríkjamanna?“

  „Einhverntíma heyrði ég þjóðernissinna tala um að málið snerist ekki fyrst og fremst um kynþætti heldur menninguna og að það væri í lagi að taka á móti þeim innflytendum sem eru tilbúnir til að aðlagast íslenskri menningu en ekki öðrum. Finnst þeim sem hafa þessa skoðun að það væri rétt að vísa úr landi þeim Íslendingum sem virða ekki íslenska menningu, t.d. þeim sem neita að senda börnin sín í kristilegt skólastarf og borða oft á Nings en aldrei á Múlakaffi? “

  Það að flestum Íslendingum sé skítama um sína arfleið og menningu bendir til hversu sjúkt og óheilbrigt samfélagið okkar er. Stundum virða fjölskyldumeðlimir ekki foreldra sína og hugsa mikklu meira um allt aðra hluti en fjölskylduna, þeir eru sammt hluti af fjölskyldunni er það ekki?
  Hinsvegar vilja flestir ekki leyfa ókunnugum að búa hjá sér. Síðan er Íslensk menning mun meira en Múlakaffi. Að njóta erlendra matarafurða er eins og að njóta erlendar tækninýjungar.

  Á hvaða hátt hafa innflytjendur skaðað menningu Norðurlandabúa og annarra Evrópuþjóða? En Bandaríkjamanna?“

  Hefuru búið í helli síðustu 30 árin? Nánast allar nauðganir sem framdar voru í Svíðjóð á síðasta ári voru framdar af innflytjendum, glæpatíðni í Evrópu er mun hærri nú en áður, menningarleg og líkamleg einkenni Evrópubúa eru að hverfa(þar sem hvítir eru í mínusfjölgun og inflytjendur eru í offjölgun), innflytjendum er að fjölga í Evrópu og menningaráhrif þeirra að aukast, ef einkenni Evrópu deyja þá deyr Evrópa, svo einfalt er það.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 4:14:55

  ————————————

  Guð minn góður. Ef þessi svör Mjölnis sanna ekki þá hugmynd manna að rasistar eru bæði leiðinlegir og heimskir þá veit ég ekki hvað. Maður þarf ekki nema að lesa fyrsta svar hans til að sjá bilunina.

  Hann segir t.d.:
  „Fæðingartíðni þess hefur verið skerrt [sic] vegna innflytjenda stefnu.“

  Hvernig ætli það fari fram?

  „Innflytjenda stefnan hefur valdið því andlegri kvöl.“

  Hver gaf rasistum rétt til að tala í nafni allra hvítra manna. Ég er hvítur maður og get rekið ættir mínar aftur til landnáms (ég heiti meira að segja Þorkell sem er örugglega voða flott hjá einhverjum sem vill kenna sig við hamar Þórs) og innflytjendastefnu hefur EKKI valdið mér andlegri kvöl. Rasistar hafa hins vegar gert það. Ef meirihluti hvítra er sammála mér um að rasistar valdi þeim andlegri kvöl ætti ég (samkvæmt hans röksemdafærslu) að gera rekið þá úr landi eða alla vega komið þessu pakki fyrir á eyju og láta þá úrkynjast þar í friði.

  Ég geri mér fulla grein fyrir því að ég er dónalegur núna og ekki samræðufús en það er líka deginum ljósara að Mjölnir er það ekki heldur. Hans markmið er ekki einlæg umræða og skoðanaskipti (eins og skrif hans sanna) heldur leiðinlegt og heimskulegt þvaður. Ég sé því ekki ástæðu til að ræða við hann og tala því um hann í þriðjupersónu.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 7:57:22

  ————————————

  Jesús minn Mjölnir, ef þú heldur að sundrung og átök þjóðfélagshópa sé nýtt fyrirbæri eða að þjóðarhugtakið sé svona einfalt, þá bara verður þú að afla þér grunnþekkingar áður en við getum talað saman. Það er til fullt af fólki í dag sem hefur tiheyrt fleiri en einni þjóð vegna þess hvernig landamæri hafa færst í styrjöldum og heldur þú virkilega að það sé bara eitthvað nýtt? Ég get ekki staðið í því að veita þér grunnkennslu en þú gætir t.d. prófað að slá inn orð eins og „stríð“ á google.

  Þú virðist misskilja orðin „lífsgildi“ og „fjölskyldugildi“. Í félagsfræðinni er gildi ekki notað um ytra form eða útfærslu siða, heldur um þær grunnhugmyndir sem fólk byggir á. Þótt fjölskylduform taki á sig ýmsar myndir og hlutverk fólks innan heildarinnar sé misjafnt eftir samfélögum, þá eru fjölskyldugildin allsstaðar hin sömu; að byggja upp einingu nokkurra einstaklinga sem taka ábyrgð hver gagnvart öðrum og standa saman um að komast af. Það sem þú ert að lýsa er aukinheldur vitleysa. Afríkubúar leggja líka mikið upp úr sögu forfeðra sinna þótt það birtist í öðrum siðum og annarskonar sagnahefð og tengsl stjórfjölskyldunnar eru í mörgum afríkuríkjum mjög sterk og náin. Innblástur frá forfeðrunum er mjög langt frá því að vera eitthvert sérevrópskt fyrirbæri, flestar þjóðir bera sérstaka virðingu fyrir forfeðrum sínum, það er aðeins útfærslan sem tekur á sig ólíkar myndir.

  Útskýringar þínar á því að ólík menning geti ekki blandast, stenst engan raunveruleika. Bandaríki Norður Ameríku byggjast t.d. á samblöndun margra menningarheima. Þar sem aðskilnaðarhyggja er ríkjandi er mikið um kynþáttaátök en almennt hafa Bandaríkin verið gífurlega sterkt og voldugt samfélag og ekki dregur það neitt úr þjóðarstolti Bandaríkjamanna þótt uppruni þeirra sé einn menningarhrærigrautur.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 8:24:36

  ————————————

  Lesblinda skýrir ekki algert tilfinningaleysi fyrir málinu. Það er falskur tónn í málflutningi þeirra sem halda uppi kynþáttaofsóknum með þeirri réttlætingu að menningunni (sem þið sem hafið tjáð ykkur um kynþáttahatursstefnu opinberlega, hafið ekki hundsvit á) stafi ógn af innflytjendum en eru sjálfir á mörkum þess að vera talandi, hvað þá skrifandi á eigið tungumál.

  Varðandi rökhyggju þína og staðreyndaþekkingu þá ertu greinilega haldinn sjálfsblekkingu á alvarlegu stigi.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 8:56:54

  ————————————

  „Menning er eins og dýrategund, hún þróast sjálfkrafa eftir þeirri þekkingu og framförum sem að hópirnn aflar. Menning þróast nánast alldrei við það að blandast. Hún þróast við aðskilnað rétt eins og dýrategundir. Ísbirnir myndu ekki þróast á næsta skref við að blandast skógarbjörnum“ Þetta dæmi segir allt sem segja þarf um þekkingu þína. Í hvaða skóla ert þú eiginlega drengur? Í hamingjunnar bænum sýndu einhverjum kennara þessi svör sem þú hefur sett fram hérna og biddu um stuðningskennslu,

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 8:59:27

  ————————————

  Og ekki hefur það verið stórt vandamál í Kanada. Þar er fólk stolt af ólíkum uppruna og hafa þau meira að segja sérstaka hátíðisdaga til að fagna honum.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 9:16:19

  ————————————

  „…essi víkjandi og ríkjandi gen eru einkenni INNAN hvíta kynstofnsins, “

  Er það semsagt misskilningur að það séu útlitseinkenni sem þið eruð að reyna að verja? Er semsé allt í lagi að rautt hár, ljóst hár, blá, græn og grá augu, freknur og fíngerð þunn og mjög ljós húð víki, svo fremi sem við fáum engin gen frá kynþáttum þar sem sterkar tennur eru algengari en skalli, húðsjúkdómar og ofnæmi sjaldgæfari en meðal Evrópubúa?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 9:19:33

  ————————————

  Öll stórveldi hafa risið upp vegna blöndunar. Þar sem ólíkar þjóðir mætast og menning blandast, þar verður sköpunarkraftur og þar rís upp ný og voldug menning. Þetta gerðist í Mesópótamíu, þetta gerðist í Rómaríki, Tyrkjaveldi og Bandaríkjunum.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 9:21:51

  ————————————

  Það eina í þessu myndbandi sem möguleiki er að túlka sem hvatningu til kynþáttablöndunar eru auglýsingarnar sem sýna fólk sem hefur eignast maka af öðrum kynþætti. Með sömu rökum gætirðu túlkað allar auglýsingar og sjónvarpsefni þar sem fólk er sýnt með maka af sama kynstofni sem áróður fyrir aðskilnaðarhyggju.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 9:54:39

  ————————————

  „Nánast allar nauðganir sem framdar voru í Svíðjóð á síðasta ári voru framdar af innflytjendum, glæpatíðni í Evrópu er mun hærri nú en áður, menningarleg og líkamleg einkenni Evrópubúa eru að hverfa“

  Hvaðan hefur þú þessar upplýsingar?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 9:57:09

  ————————————

  Daginn Eva, þetta er stórglæsilegur pistill hjá þér.

  Ég verð samt að spyrja þig einnar spurningar, hvernig nennirðu þessu?

  Það er vel hægt að rökræða við fullt af fólki með skrítnar skoðanir, en akkúrat þessi hópur sem þú býður til þín núna, Mjölnir og Skúli fremstir í flokki, eru gjörsamlega út úr kortinu.

  Það er eins hægt að ræða við Hannes Hólmstein um ágæti Davíðs Oddssonar eins og að ræða við þá um innflytjendamál.

  Þeir eru illa læsir, illa upplýstir og illa gefnir öfgamenn, sem hafa engan áhuga á að rökræða á þeim nótum sem þú vilt bjóða upp á. Þeir vilja ekki vita betur, af því þeim líður vel í þeirri heimsmynd sem þeir hafa, þarsem þeir eru sjálfir réttsýnir baráttumenn fyrir hið góða. Það að sannfæra þá um annað er um leið árás á þeirra sjálfsmynd, svo engin rök munu nokkurn tíma duga.

  Posted by: Andrés | 20.08.2011 | 14:27:53

  ————————————

  „Öll stórveldi hafa risið upp vegna blöndunar. Þar sem ólíkar þjóðir mætast og menning blandast, þar verður sköpunarkraftur og þar rís upp ný og voldug menning. Þetta gerðist í Mesópótamíu, þetta gerðist í Rómaríki, Tyrkjaveldi og Bandaríkjunum. “

  Bandaríkin voru stofnuð út frá Evrópskum þjóðernishópum og var markmiðið setja vestur-evrópskan menningarlegann grunn yfir allt landið. Auðvitað voru svona sér menningarleg samfélög eins og litla-Ítalía, en yfir höfuð átti V-Evrópskt gildismat og menningarlegt yfirbragð að vera ríkjandi.

  Síðan hafa alldrei risið stórveldi frá menningarblöndun Evrópska og ó-Evrópska menninga síðan siðmenning fluttist til Evrópu frá frjósama hálfmánanum.

  Rómaveldi var til þegar Etrúar og aðrir Evrópskir miðjarahafs ættbálkar ákváðu að byggja veldi innblásið af grískri menningu. Þeir voru ekki undir neinum áhrifum frá ó-evrópskri mennngu og það var einungis ein menning ríkjandi í Rómaveldi. Massívur innflutningur og „menningarblöndun“ við tyrki og innrás barbara var eitt að þeim meginatriðum sem orsakaði fall þess.

  Lestu þig til um mannkynsögu áður en þú rífur kjaft fáviti.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:22:06

  ————————————

  Hvað með Kína og Japan Mjölnir?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 18:36:32

  ————————————

  „Er það semsagt misskilningur að það séu útlitseinkenni sem þið eruð að reyna að verja? Er semsé allt í lagi að rautt hár, ljóst hár, blá, græn og grá augu, freknur og fíngerð þunn og mjög ljós húð víki, svo fremi sem við fáum engin gen frá kynþáttum þar sem sterkar tennur eru algengari en skalli, húðsjúkdómar og ofnæmi sjaldgæfari en meðal Evrópubúa? “

  Afhverju eru Japanir að vernda Japönsku risasalamöndruna með því að reyna koma í veg fyrir blöndun Japanskra og Kínveskra risasalamöndrunnar? Afhverju eru vísindamenn að koma í veg fyrir fækkun á Ísbjarnastofninum í Alaska með því að koma í veg fyrir blöndun þeirra á skógarbjörnum? Afhverju ber einkenni mismunandi stofna að vernda? Jú vegna þess að hver stofn undir dýrategundum og mönnum er einstakur og á rétt á að lifa.

  Síðan má benda á það að þykkari, meira hallandi, stærri tanngarður, þykkari kjálki og minni heili er einkennandi við Afríska þjóðernishópa ef borið er þá saman við Evrópska og Asíska hópa.

  Einning hafa sálfræðilegar, líffræðilegar og aðrar raungreina rannsóknir bent til þess að hegðunarmynstur og félagshegðun er misjafnt milli kynþátta. Náttúrlega er stranglega bannað að minnast á þettað í pólutískum réttrúnaði nútímans, þar sem rökskertir ribbaldar þú væla stanslaust um að við séum öll eins.

  http://erectuswalksamongst.us/Chap9.html

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:38:16

  ————————————

  „Hvað með Kína og Japan Mjölnir?“

  Hvað með þá? Japanar og kínverjar eru mjög náskildir hópar og má auðveldlega rekja ættir þeirra til sameiginlega forfeðra. T.d. var yfirstétt Chokosabe samuræja clansins afkomendur frá kínveskum keisara.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:42:16

  ————————————

  „einungis ein menning ríkjandi í Rómaveldi“

  Guð minn góður Mjölnir. Áttar þú þig ekki einu sinni á því hvað þetta er heimskulegt hjá þér? Rómaríki fékk lánað úr öllum áttum. Og hvað þetta varðar:

  „Síðan hafa alldrei risið stórveldi frá menningarblöndun Evrópska og ó-Evrópska menninga síðan siðmenning fluttist til Evrópu frá frjósama hálfmánanum“

  Þá er það gjörsamlega út í hött. Tyrkjaveldið og menning múslima var Evrópu langt framar á miðöldum, sem sést best á því að bestu skólarnir voru þar og læknavísindi voru að mestu byggð á þekkingu sem fengin var frá múslimum. Ég er menntaður guðfræðingur og hef rannsakað sögu islam (og skrifað bók um islam) svo ég tel mig vita nokkuð vel hvað ég tala um. Og það voru ekki Tyrkir sem ollu falli rómaríkis. Það gerðist innanfrá.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 18:42:26

  ————————————

  Ég gleymdi líklega að nefna að múslimar fengu mikið að láni frá Grikkjum. Sem sagt dæmi um blöndu sem skilaði árangri.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 18:47:45

  ————————————

  „Og ekki hefur það verið stórt vandamál í Kanada. Þar er fólk stolt af ólíkum uppruna og hafa þau meira að segja sérstaka hátíðisdaga til að fagna honum. “

  Gimli er t.d. sér samfélag þar sem V-Íslendingar búa og þar sem Íslensk menning er ríkjandi. Ég hvet Evu til þess að fara þangað og heimta að þúsundir múslima og kínverja myndu flytjast þangað og „blandast“ þeirri Íslensku menningu sem þettað fólk hefur varðveitt í hundruði ára, væri gaman að sjá hvernin viðbrögð hún fengi.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:48:32

  ————————————

  „Ég gleymdi líklega að nefna að múslimar fengu mikið að láni frá Grikkjum. Sem sagt dæmi um blöndu sem skilaði árangri.“

  Þeir varðveittu þekkingu sem grikkir höfðu aflað sér. Menningarlega voru þeir ekki undir mikklum áhrifum grikkja.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:49:53

  ————————————

  Hvað finnst þér um það Mjölnir að Íslendingar hafa haldið í menningu sína í Gimli? Er það gott mál?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 18:50:50

  ————————————

  „Þeir varðveittu þekkingu sem grikkir höfðu aflað sér. Menningarlega voru þeir ekki undir mikklum áhrifum grikkja.“

  Þeir byggðu á þeirri heimspeki og stærðfræði sem Grikkir þróuði og útfærðu hana og tóku lengra. Talnakerfi okkar er t.d. komið frá múslimum, þar með talið núllið. Gítarinn er kominn frá múslimum, fjöldinn allur af læknavísindum og svo mætti lengi telja.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 18:53:35

  ————————————

  „Guð minn góður Mjölnir. Áttar þú þig ekki einu sinni á því hvað þetta er heimskulegt hjá þér? Rómaríki fékk lánað úr öllum áttum. Og hvað þetta varðar:

  „Síðan hafa alldrei risið stórveldi frá menningarblöndun Evrópska og ó-Evrópska menninga síðan siðmenning fluttist til Evrópu frá frjósama hálfmánanum“

  Þá er það gjörsamlega út í hött. Tyrkjaveldið og menning múslima var Evrópu langt framar á miðöldum, sem sést best á því að bestu skólarnir voru þar og læknavísindi voru að mestu byggð á þekkingu sem fengin var frá múslimum. Ég er menntaður guðfræðingur og hef rannsakað sögu islam (og skrifað bók um islam) svo ég tel mig vita nokkuð vel hvað ég tala um. Og það voru ekki Tyrkir sem ollu falli rómaríkis. Það gerðist innanfrá. “

  Fáfræði þín nær engu hámarki. Megin innblástur rómaveldis var frá grikkjum og restin af því sem þeir fengu „lánað“ var frá Evrópskum menningarheimum.

  Og eins og ég sagði þá varðveittu múslimar einungis þekkingu sem grikkir höfðu aflað sér, satt er það þeir voru háþróaðri en Evrópa á miðöldum en annars fékk Evrópa alldrei menningarlegan innblástur frá múslimum.

  Hefuru síðan heyrt um fall V-rómaveldis vegna innrás barbara? Og svo fall A-Rómaveldis þegar tyrkir tóku yfir Konstantínópel?

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:56:06

  ————————————

  „Hvað finnst þér um það Mjölnir að Íslendingar hafa haldið í menningu sína í Gimli? Er það gott mál?“

  Mjög gott.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 18:59:12

  ————————————

  „Fáfræði þín nær engu hámarki. Megin innblástur rómaveldis var frá grikkjum og restin af því sem þeir fengu „lánað“ var frá Evrópskum menningarheimum.“

  Má ég benda á að Kristur var gyðingur og kristin trú er byggð á gyðingdómi. Gyðingar eru semítar, sem sagt af sama uppruna og múslimar. Varla ætlar þú að halda því fram að Rómaríki hafi ekki verið undir kristnum áhrifum?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:00:32

  ————————————

  „“Hvað finnst þér um það Mjölnir að Íslendingar hafa haldið í menningu sína í Gimli? Er það gott mál?“

  Mjög gott.“

  Er þá ekki bara besta mál ef Pakistanar halda í sína menningu þegar þeir flytjast til annarra landa, t.d. Íslands? Væru ekkert að reyna að aðlagast íslenskri menningu, siðum og venjum?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:02:46

  ————————————

  „Þetta dæmi segir allt sem segja þarf um þekkingu þína. Í hvaða skóla ert þú eiginlega drengur? Í hamingjunnar bænum sýndu einhverjum kennara þessi svör sem þú hefur sett fram hérna og biddu um stuðningskennslu,“

  Nú, þróast þá menning einungis við blöndun? Varð Íslensk menning ekki til við einangrun Íslands frá norðurlöndunum? Menning þróast auðvitað oft undir áhrifum annara menningar, rétt eins og jurtaætur og rándýr hafa mikil áhrif á þróun hvors annars, sammt myndast mismuandi menningarheimar alltaf við aðskilnað.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:04:32

  ————————————

  „sammt myndast mismuandi menningarheimar alltaf við aðskilnað.“

  The origins of rock and roll have been fiercely debated by commentators and historians of music.[17] There is general agreement that it arose in the Southern United States of America – the region which would produce most of the major early rock and roll acts – through the meeting of the different musical traditions which had developed from transatlantic African slavery and largely European immigration in that region.[18] The migration of many freed slaves and their descendants to major urban centers like Memphis and north to New York City, Detroit, Chicago, Cleveland and Buffalo meant that black and white residents were living in close proximity in larger numbers than ever before, and as a result heard each other’s music and even began to emulate each other’s fashions.[19][20] Radio stations that made white and black forms of music available to both groups, the development and spread of the gramophone record, and musical styles such as jazz and swing which were taken up by both black and white musicians, aided this process of „cultural collision.“[21]
  The immediate roots of rock and roll lay in the so-called „race music“ and hillbilly music (later called rhythm and blues and country and western) of the 1940s and 1950s.[17] Particularly significant influences were jazz, blues, boogie woogie, country, folk and gospel music.[17] Commentators differ in their views of which of these forms were most important and the degree to which the new music was a re-branding of African American rhythm and blues for a white market, or a new hybrid of black and white forms…

  Sjá: http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_and_roll#Origins

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:07:47

  ————————————

  „Er þá ekki bara besta mál ef Pakistanar halda í sína menningu þegar þeir flytjast til annarra landa, t.d. Íslands? Væru ekkert að reyna að aðlagast íslenskri menningu, siðum og venjum?“

  Kanada er byggt á Evrópskum fjölemmingarlegum grunni, mismunandi samfélög í Kanada og BNA hafa oft mismunandi menningarleg yfirbrögð, upprunalega voru þessi yfirbrögð einungis Evrópsk. En þar sem Ísland er svona „ethnic“ menningarlegt land(ásamt allri Evrópu) þá á einungis ein menning að vera ríkjandi hér og í Evrópu. Rétt eins og menning pakistana á að ríkja í þeirra heimalandi.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:07:48

  ————————————

  „The origins of rock and roll have been fiercely debated by commentators and historians of music.[17] There is general agreement that it arose in the Southern United States of America “

  Bandarískir blökkumenn komu einfaldlega með sína eigin útgáfu af vestrænni menningu. Þeir notuðu vestræn hljóðfæri og lagagerð sem var mun flóknari heldur en upprunaleg Afrísk tónlist, þeir breyttu bara taktinum á vestrænum dægurlögum.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:11:56

  ————————————

  Þú gerir allt of lítið úr áhrifum Asíu og Afríku á menningu BNA og Kanada. Allt of lítið!

  „En þar sem Ísland er svona „ethnic“ menningarlegt land(ásamt allri Evrópu) þá á einungis ein menning að vera ríkjandi hér og í Evrópu. Rétt eins og menning pakistana á að ríkja í þeirra heimalandi.“

  Hvaða íslenska menning? Áttu við þá menningu sem var uppi fyrir 1000 árum, 500 árum, 100 árum eða í dag? Það er alls ekki sama menningin. Menning þróast og breytist með tímanum og þau miklu áhrif sem BNA menning hefur haft á íslenska menningu er að stórum hluta innblásin af menningu svarta þræla sem fluttir voru til BNA.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:14:47

  ————————————

  „Þeir notuðu vestræn hljóðfæri og lagagerð sem var mun flóknari heldur en upprunaleg Afrísk tónlist, þeir breyttu bara taktinum á vestrænum dægurlögum.“

  Nú vil ég að þú komir með sönnun fyrir þessu. Komdu með tilvitnun í virtan færðimann, please!

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:18:01

  ————————————

  „Má ég benda á að Kristur varð gyðingur og kristin trú er byggð á gyðingdómi. Gyðingar eru semítar, sem sagt af sama uppruna og múslimar. Varla ætlar þú að halda því fram að Rómaríki hafi ekki verið undir kristnum áhrifum?“

  Flestir gyðingar í dag eru ekki afkomendur hebra. Flestir þeirra eru afkomendur Khazaria veldisins þar sem fólkið var bland af tyrkjum, asíubúum og evrópubúm. Svo voru forn semítar og hamítar svokallaðir óevrópskir hvítingjar og áttu sameiginlegar rætur með Evrópubúum. Arabar í dag eru bland af óevrópskum hvítingjum, blökkumönnum og Asíubúum, en menning þeirra er með mjög Asísku yfirbragði.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:18:47

  ————————————

  „Hvaða íslenska menning? Áttu við þá menningu sem var uppi fyrir 1000 árum, 500 árum, 100 árum eða í dag? Það er alls ekki sama menningin. Menning þróast og breytist með tímanum og þau miklu áhrif sem BNA menning hefur haft á íslenska menningu er að stórum hluta innblásin af menningu svarta þræla sem fluttir voru til BNA.“

  Ef þú berð saman menningu Ísland fyrir 1000 og menningu fyrir 100, þá sérðu augljósan samanburð og þróun sem hefur orðið í takt við framþróun í þekkingu og tímann. En meginstraums Íslensk menning í dag er ekki Íslensk, við erum einfaldlega búnir að taka upp Ameríkaseraða rusl menningu sem hefur ekkert að gera með Íslenska afrleið.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:22:08

  ————————————

  „Flestir gyðingar í dag eru ekki afkomendur hebra. Flestir þeirra eru afkomendur Khazaria veldisins þar sem fólkið var bland af tyrkjum, asíubúum og evrópubúm. Svo voru forn semítar og hamítar svokallaðir óevrópskir hvítingjar og áttu sameiginlegar rætur með Evrópubúum. Arabar í dag eru bland af óevrópskum hvítingjum, blökkumönnum og Asíubúum, en menning þeirra er með mjög Asísku yfirbragði.“

  Ég veit nú ekki hvar ég á að byrja… Höfum þetta einfalt.

  Í fyrsta lagi, ég var að tala um áhrif frá gyðingum fyrir um 1900 árum. Það er léleg rök að hoppa fram í tíman til að vísa til síðari blöndunar.

  Í öðru lagi: „Svo voru forn semítar og hamítar svokallaðir óevrópskir hvítingjar og áttu sameiginlegar rætur með Evrópubúum. Arabar í dag eru bland af óevrópskum hvítingjum, blökkumönnum og Asíubúum, en menning þeirra er með mjög Asísku yfirbragði.“

  Viltu koma með tilvitnun í virtan fræðimann til að styðja þetta?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:23:58

  ————————————

  „Nú vil ég að þú komir með sönnun fyrir þessu. Komdu með tilvitnun í virtan færðimann, please!“

  Nú, notuðu svarti jazz og blues tónlistarmenn ekki vestræn hljóðfæri? Var upprunleg Afrísk tónlist ekki aðalega trommusláttur og söngur?

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:24:19

  ————————————

  „Viltu koma með tilvitnun í virtan fræðimann til að styðja þetta?“

  Ég las þettað í bók einhverntíman.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:25:33

  ————————————

  „En meginstraums Íslensk menning í dag er ekki Íslensk, við erum einfaldlega búnir að taka upp Ameríkaseraða rusl menningu sem hefur ekkert að gera með Íslenska afrleið.“

  Íslensk menning er sem sagt dauð að þínu mati? Segðu mér, er þín menning íslensk og ef svarið er já, hvernig er hún frábrugðin nútíma íslenskri menningu?

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:26:51

  ————————————

  „Ég las þettað í bók einhverntíman.“

  Það eru ekki rök og þar til þú kemur með eitthvað sterkara en þetta er mál þitt rökleysa.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:27:47

  ————————————

  Hljóðfærin voru að stórum hluta fengin að láni frá semítum og hvað blús varðar þá brýtur hann nánast allar reglur vestrænnar tónlistarhefðar. Jazz er mun flóknari tónlist en hvítir höfðu samið fram til þessa.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 19:30:09

  ————————————

  „Íslensk menning er sem sagt dauð að þínu mati? Segðu mér, er þín menning íslensk og ef svarið er já, hvernig er hún frábrugðin nútíma íslenskri menningu?“

  Það er ekkert til sem heitir nútíma Íslensk menning, það er bara og hefur alltaf verið hefðbundin Íslensk menning. En sú menning situr nú í horninu á meðan „nútíma“ rusl menning er sterk í meginstraumnum, farðu niður í bæ í kvöld og líttu í kringum þig eða kveiktu á sjónvarpinu ef að þú efast einhvað um þettað.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:51:09

  ————————————

  „Hljóðfærin voru að stórum hluta fengin að láni frá semítum og hvað blús varðar þá brýtur hann nánast allar reglur vestrænnar tónlistarhefðar. Jazz er mun flóknari tónlist en hvítir höfðu samið fram til þessa. “

  Evrópubúar hafa komið mikið af strengjahljóðfærum sem hafa verið frumkvöðlar af nútíma gítarnum, hinsvegar hef ég ekki heyrt um áhrif araba á gítarinn í dag. Hvaða reglur voru í hefðbundri „hvítri“ tónlist? Þeir breyttu taktinum aðalega, annarsvegar var þettað vestræn hljóðfæri, jafn flókin og vestræn nótnasamsetning sammt öðruvísi, en í raun þeirra útgáfa af okkar menningu þar sem Afrísk tónlist fyrir var einfaldur trommusláttur og söngur.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 19:58:12

  ————————————

  „Vitanlega Mjölnir, það er vegna þess að þið eruð rasistar, þ.e.a.s. þeirrar skoðunar að einn kynstofn sé öðrum merkilegri.

  Mistök fjölmiðla eru þau að fjalla einungis um þetta ógeðfelldasta afbrigði kynþáttahyggju, kynþáttahatrið sem þú og þínir skoðanabræður halda á lofti, sem rasisma en líta hinsvegar fram hjá þeirri kynþáttahyggju sem raunverulega er hættuleg, þeirri sem ríkisvaldið ástundar. Þvælan í ykkur kynþáttahöturum er nefnilega nógu illgirnisleg og heimskuleg til að flest fólk sjái í gegnum hana en fjölmiðlar feila á því að fjalla um ykkur sem ógnvald í stað hálfvita. “

  Er það hatur að vera stoltur af sínum kynþætti og elska sitt fólk? Er það hatur að vilja sameina sitt fólk undir þjóðarmeðvitund, sameiginlegri menningu, stolti og ábyrgð? Er það hatur að vilja varðveita einkenni fólksins síns? Er það hatur að vilja búa í kringum eigið fólk og hafa Ísland fyrir Íslendinga? Er það hatur að vilja það að allir kynþættir eigi skilið þessi réttindi sem ég var að nefna?

  Þar sem þú villt að afneita hvítu fólki þessum réttindum og þurka út einkenni þess þá ert þú þinn skríll eina fólkið sem þjáist af hatri og fyrirlitningu, aðalega sjálfshatri og fyrirlitningu á eigin fólki.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 20:10:12

  ————————————

  síðan hafa hvorki ég né skoðannabræðir mínir sagt að okkar kynstofn sé merkilegri en aðrir. Ég er sammt búinn að taka eftir því að einkenni hans eru í hættu og ég vill vernda þau, rétt eins og hver hópur fólks vill að ættbálkur sinn lifir af.

  Posted by: Mjölnir | 20.08.2011 | 20:12:28

  ————————————

  Nú spyr ég þig Eva hvernin veikir maður þjóð? Hvernin er besta leiðin að hrista uppí stoðum þjóðfélags? Mitt svar er einfalt: Besta leiðin væri að láta þjóðina tapa sínum einkennum, menning er eitt að því mikilvægasta sem þjóð þarf að tapa. Þettað er hægt með fjölmenningu, þar sem gildismat og einkenni þjóðar er sparkað til hliðar og sópa undir teppið. Með þessu er svo hægt að halda uppá fjölbreytni í staðin fyrir sameiningu, einblína á hvað aðskilur fólk að í landinu í staðinn fyrir að finna sameiningartákn fyrir fólkið. Þjóð sem er búin að tapa sinni þjóðerniskennd og allt sem sameinar fólkið er veikburða þjóð með samfélagi sem fúnkerar mun verra heldur en í sameinaðri þjóð. En það sem fólk misskilur oft er að það er ekki einungis menning eða gildismat sem að sameinar og einkennir þjóðir, heldur er það einnig sameiginlegir forfeður og sú staðreynd að fólk tilheyrir hópi þeirra afkomenda eitt helsta atriði sem einkennir þjóðernishóp. Og það er staðreynd að fólk með svipuð einkenni hópi sig saman og það getur ekki verið neitt annað en heilbrigt að hvetja til sameiningar, stolti og upplífgun gildismati slíkra hópa.

  Þú og þínir fjölmenningarofsatrúarmenn einfaldlega skiljið ekki þá einföldu staðreynd að fjölmenningarsamfélagið virkar ekki og mun alldrei virka. Allir eru að viðurkenna það og sagan hefur sýnt sig hvað eftir annað að mikill innflutningur fólks inn á heimasvæði annars fólks endar alltaf með átökum og hatri. Auk þess að vera ábyrgir fyrir útþurfkun á einkenni Evrópulanda, bæði menningarlegum einkennum og einkennum fólksins, þá eru þið fjölmenningarmarxistar einnig ábyrgir fyrir aukna þjáningu Evrópubúa þar sem það er staðreynd að ó-evrópskir innflytjendur í Evrópu hafa leitt af sér hærrri glæpatíðni, en það má auðveldlega rekja til að þessir gerólíkir menningarheimar að stangast á í altof litlu plássi í samfélagi sem er hannað fyrir einn þjóðflokk.

  Fólk vill oftast búa með sínum eigin líka, oftast myndast átök milli þjóðernis eða kynþáttahópa ef þeim er troðið í sama samfélagið. Hægt er að koma í veg fyrir slík átök með því að leifa hverjum þjóðernishópi og kynþætti að búa í sínu heimalandi í friði og hugsa um eigin hagsmuna. Þettað eru grunnréttindi hvers þjóðflokks. En svo kemur fjölmenningarsinni í spilið og segir að það sé „illt“ þegar að hver hópur hugsar um eigin hagsmuni og sér um eigin málefni. Og í staðinn þurfa allir að hugsa um málefni annara og troðast uppá hagsmuni annara. Útkoman er mikil óhamingja fyrir alla viðkomandi, nema fjölmenningarfasistann sem sér sinn verknað að fikta í málefnum annara og neyða fólk að búa með fólki sem flestir vilja ekkert með að gera.

  Nei Eva þú og þínirfjölmenningarköltistar eru einu öfgamennirnir og rasistarnir hér, og þar sem þú villt einungis veikja hvítar þjóðir og hvetja til mikklum innflutningi og samlögun ó-hvítra inní hvít lönd og aðeins hvít lönd, þá ert þú sek um að hvetja til þjóðarmorð á hvítum.

  Posted by: Leifur | 20.08.2011 | 21:01:10

  ————————————

  Gítarinn á uppruna sinn í Asíu en það voru Arabar sem kynntu hljóðfærið fyrir Evrópubúum í gegnum Spán. Nafnið sjálft á meira að segja uppruna sinn í arabísku, „qitara“.

  Og hvað jazz varðar þá er tónskalinn notaður allt öðruvísi en í annarri tónlist. Ég er ekki að segja að það sé ekkert vestrænt í jassinum enda er ég einmitt að benda á að blöndun er af hinu góða. Án blöndunar hefði jassinn líklega ekki orðið til. Ég bíð enn eftir svörum við hinum spurningunum.

  Posted by: Þorkell | 20.08.2011 | 22:11:50

  ————————————

  Jahérna Mjölmir, rökvísi þín slær nú bara votta Jehóva út, svei mér þá.

  Gimli er dæmi um samfélag innflytjenda sem höfðu lítinn áhuga á að aðlagast 🙂

  En það er allt í góðu af því að við erum hvít og þ.a.l. merkilegri en skítaskinn. Skítaskinn aftur á móti eru ógn við hina stórmerkilegu menningu okkar, enda þótt Íslendingar sem fluttu til Vesturheims hafi ekki verið nein ógn við menningu þeirra sem fyrir voru í landinu.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:10:51

  ————————————

  Mjölnir þú hefur ekki svarað spurningu minni um það hvort sé allt í lagi að ýmis víkjandi einkenni innan hvíta kynstofnins hverfi vegna of mikils samgangs við hvítt fólk sem hefur ekki þessi gen.

  Finnst þér í lagi að rautt hár hverfi eða þarf að vernda rauðhærða stofninn með því að takmarka aðgengi dökk- og skolhærðra að rauðhærðu fólki?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:16:04

  ————————————

  Andrés, það er ekki það að ég nenni þessu en þetta fólk er áfjáð í að afhjúpa vanþekkingu sína og það kemur að gangi. Það er ekki hægt að senda kynþáttahatara í endurmenntunarbúðir uppi á hálendinu (mannréttindalögin sem þeir eru að reyna að brjóta sjá til þess) en það er hægt að nota tilvitnanir úr þeirra eigin speki til að búa til and-rasískt kennsluefni. Mér sýnist komið efni í allavega einn bækling nú þegar 🙂

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:20:03

  ————————————

  Nei Mjölnir, íslensk menning varð ekki til við einangrun Íslands frá hinum Norðurlöndunum heldur blómstaði hún mest á þeim tímaskeiðum sem miklar samgöngur voru við aðrar þjóðir.

  Menning er ekkert annað en útfærsla hugmynda og hugmyndir spretta ekki af engu heldur verða flestar góðar hugmyndir til í samskiptum.

  Íslensk menning spratt af menningu Norðmanna og Kelta og þróaðist að miklu leyti vegna áhrifa frá útlöndum. Það var t.d. nokkurskonar manndómsvígsla fyrir unga menn að leggjast í víking, ganga í þjónustu einhvers konungs og kynnast annarri menningu. Dróttkvæðin voru um tíma helsta útflutrningsgrein Íslendinga og ekki þróuðust þau í einangrun. Fornaldarsögur Norðurlanda eru undir áhrifum frá menningu annarra heimshluta (segja t.d. frá drekum). Riddarasögurnar eru byggðar á evrópskum ævintýrum, vikivakar og þjóðkvæði eiga sér hliðstæður í öðrum löndum, á 18. öld voru ferðasögur einhver merkilegasti hluti menningarinnar, á 19. öld bjargaði kartöfluræktun (erlend áhrif) heilsufari þjóðarinnar, matarmenning 20. aldar var undir miklum áhrifum frá Dönum, sú tónlist sem naut mestra vinsælda framan af 20. öld (harmónikkutónlist og írsk þjóðlög)er fengin að láni frá útlöndum, allir gömlu dansarnir eru útlenskir… eigum við að halda áfram?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:38:04

  ————————————

  „Ef þú berð saman menningu Ísland fyrir 1000 og menningu fyrir 100, þá sérðu augljósan samanburð og þróun sem hefur orðið í takt við framþróun í þekkingu og tímann. “

  Geturðu skýrt þetta nánar? Hvað er líkt með menningu Íslendinga fyrir kristnitöku og menningu Íslendinga á 19. öld? Eru líkindin eitthvað meiri en líkindi íslenskrar menningar og Filippseyskar menningar í dag?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:44:24

  ————————————

  „Ég las þettað í bók einhverntíman.“

  Jamm. Þessa rökse

 2. „Ég las þettað í bók einhverntíman.“
  Jamm. Þessa röksemd notar einn af karakterum Ole Lund Kirkegaard í bókinni um Virgil litla. Vilteysurnar sem hann lætur út úr sér eru að vísu ekki eins fjarstæðukenndar og sagnfræði Mjölnis en markmið höfundar er að leiða börnum fyrir sjónir að þau geti tekið mark á fólki sem getur ekki nefnt betri heimildir fyrir ótrúverðugum fullyrðingum.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:48:50

  „Það er ekkert til sem heitir nútíma Íslensk menning, það er bara og hefur alltaf verið hefðbundin Íslensk menning. En sú menning situr nú í horninu á meðan „nútíma“ rusl menning er sterk í meginstraumnum, farðu niður í bæ í kvöld og líttu í kringum þig eða kveiktu á sjónvarpinu ef að þú efast einhvað um þettað.“
  Nú fyrst engin íslensk menning er til, þá höfum við ekkert að vernda eða hvað? Er þá ekki upplagt að fá slatta af austurlenskri og afrískri menningu inn í landið til að vega á móti þessu rusli?

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:52:28

  „Er það hatur að vera stoltur af sínum kynþætti og elska sitt fólk? “
  Ef sú ást virðir mannréttindi að vettugi, þá er það hatur gagnvart öðru fólki, já.
  Sá maður sem ekki getur lifað í sátt við annað fólk vegna ótta við að þurfa að slaka eitthvað ofurlítið á sínum eigin hagsmunum, sá maður er ekki stoltur heldur hrokafullur.

  Posted by: Eva | 20.08.2011 | 23:57:05

  „Nú spyr ég þig Eva hvernin veikir maður þjóð? Hvernin er besta leiðin að hrista uppí stoðum þjóðfélags?“
  Aðskilnaðarhyggja er besta og fljótlegasta aðferðin til að veikja þjóð. Aðskilnaðarstefna leiðir til borgarastyrjalda sem gerir hvert samfélag berskjaldað og hefur í för með sér fátækt, kúgun og meira stríð.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:00:54

  Bandaríkin og Kanada eru fjölmenningarsamfélög. Eru það veikar þjóðir?
  Ísraelar hafa haldið dauðahaldi í sína menningu. Þeir hafa staðið í stríði frá því að sögur hófust og eru í dag algerlega upp á Bandaríkjamenn komnir. Ef Bandaríkin myndu hætta fjárhagsstuðningi við Ísrael, yrði Ísraelsmönnum útrýmt á nokkrum vikum. Öllum nema þeim sem hafa staðið með andófi Palestínumanna, þeim yrði þyrmt.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:04:48

  „Með þessu er svo hægt að halda uppá fjölbreytni í staðin fyrir sameiningu, einblína á hvað aðskilur fólk að í landinu í staðinn fyrir að finna sameiningartákn fyrir fólkið. “
  Þú verður endilega að taka að þér að endurmennta bandarísku þjóðina. Hún er nefnilega ekki enn búin að frétta að fjölbreytni komi í veg fyrir að þjóð eigi sameiningartákn.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:08:13

  “ það er ekki einungis menning eða gildismat sem að sameinar og einkennir þjóðir, heldur er það einnig sameiginlegir forfeður “
  Já? Gott að við getum verið sammála um eitthvað. Þú veist líklega að forfeður mannkynsins voru upprunnir í Afríku svo það er frábært að frændur okkar þar skuli vilja flytja til okkar og færa okkur nær upprunanum með vel heppnaðri kynblöndun.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:11:05

  Hvaðan hefur þú upplýsingar um að glæpatíðni í Evrópu hafi aukist og að það sé ó-evrópskum innflytjendum að kenna?
  Lastu það kannski í bók?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:13:58

  „fjölmenningarsamfélagið virkar ekki og mun alldrei virka.“
  Hvað er það sem virkar ekki í stóru fjölmenningarsamfélagi eins og Kanada?
  En í litlu fjölmenningarsamfélagi eins og Kristianíu?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:15:48

  „Auk þess að vera ábyrgir fyrir útþurfkun á einkenni Evrópulanda…“
  Hvaða einkenni hafa verið þurrkuð út vegna fjölmenningarstefnu?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:17:31

  „þá eru þið fjölmenningarmarxistar einnig ábyrgir fyrir aukna þjáningu Evrópubúa “
  Hvaða rannsóknir sýna aukna þjáningu Evrópubúa og að ef þjáningar hafa aukist að þær standi þá í sambandi við menningarblöndun? Þjást Kanadamenn t.d. meira en Færeyingar?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:20:02

  „Hægt er að koma í veg fyrir slík átök með því að leifa hverjum þjóðernishópi og kynþætti að búa í sínu heimalandi í friði og hugsa um eigin hagsmuna.“
  Það er enginn að tala um að pína araba til að flytja til Íslands. Sumir þeirra vilja það hinsvegar. Rétt eins og sumir Íslendingar vilja búa í einhverju öðru landi en á Íslandi. Þeir sem búa við kúgun og fátækt, gæta hagsmuna sinna best með því að fara eitthvert annað. Þannig að ef þú styður það að fólk fái tækifæri til að gæta sinna hagsmuna, þá hlýtur þú að styðja frjálst flæði fólks milli heimshluta.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 0:24:29

  LOL! Dásamleg svör Eva. 🙂

  Posted by: Þorkell | 21.08.2011 | 12:30:53

  „Geturðu skýrt þetta nánar? Hvað er líkt með menningu Íslendinga fyrir kristnitöku og menningu Íslendinga á 19. öld? Eru líkindin eitthvað meiri en líkindi íslenskrar menningar og Filippseyskar menningar í dag?“
  Ertu vangefin? Bókmenntirnar eru nánast þær sömu, gildismatið svipað, maturinn eins en þí klæðarburðurinn öðruvísi. Menning Filipseyjinga er í fyrsta lagi Asísk og þar með allt öðruvísi en Evróspkar.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:14:17

  „enda þótt Íslendingar sem fluttu til Vesturheims hafi ekki verið nein ógn við menningu þeirra sem fyrir voru í landinu. “
  Kanda var byggt á mismunandi menningarheimum Evrópu rétt eins og bandaríkin, og þar sem Evrópubúar eru sami kynþátturinn, allir með svipaða menningu og gildismat.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:18:39

  „Já? Gott að við getum verið sammála um eitthvað. Þú veist líklega að forfeður mannkynsins voru upprunnir í Afríku svo það er frábært að frændur okkar þar skuli vilja flytja til okkar og færa okkur nær upprunanum með vel heppnaðri kynblöndun.“
  Þú gætir sagt að hundar þurfi að blandast úflum „bara til þess að komast nær uppruna sínum“, eða að bonapo simpansar þurfi að blandast eldri simpansategundum, ísbirnir að blandast skógarbjörnum, allt til þess að komanst nær uppruna sínum. Líf þróast áfram og sníst líffræðileg þróun ekki um uppruna heldur áframhald og aðlögun.
  Svo er Talið að aðskilnaður svarta og hinna kynþáttna varð mikklu fyrr, fyrir allt að 150.000 árum. Talið er jafnvel að þeir hafi þróast aðskilið frá sitthvorum homo erectus stofninum. Síðan eru eingin sönnunargögn fyrir því að hvíti maðurinn hafa þróast frá svörtum, það er gamalt taboo sem almenningur á til með að halda uppi.
  http://heritage-key.com/blogs/michael-kan/110000-year-old-chinese-fossil-poses-challenge-out-africa-theory

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:28:31

  „Aðskilnaðarhyggja er besta og fljótlegasta aðferðin til að veikja þjóð. Aðskilnaðarstefna leiðir til borgarastyrjalda sem gerir hvert samfélag berskjaldað og hefur í för með sér fátækt, kúgun og meira stríð.“
  Lestu innleggið hans leifs aftur, Fjölmenning leiðir af sér aðskilnað, menningarblöndun getur ekki át sér stað ef að hóparnir eru nóg og ólíkir og mismunandi kynþættir hópa sig alltaf saman, og ef þeir eru í nóg og mikklu magni þá myndast alltaf átök.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:30:46

  „Þú verður endilega að taka að þér að endurmennta bandarísku þjóðina. Hún er nefnilega ekki enn búin að frétta að fjölbreytni komi í veg fyrir að þjóð eigi sameiningartákn.“
  Aftur tek é framm að BNA var stofnuð af Evrópskum þjóðernishópum og var mjög lengi al Evrópskt land, þá fúnkeraði BNA líka mun betur. Síðan var það „sameiginlegur draumur“ ásamt svipuð menning og sami kynþáttur sem að sameinaði fólkið.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:33:17

  „Ísraelar hafa haldið dauðahaldi í sína menningu. Þeir hafa staðið í stríði frá því að sögur hófust og eru í dag algerlega upp á Bandaríkjamenn komnir. Ef Bandaríkin myndu hætta fjárhagsstuðningi við Ísrael, yrði Ísraelsmönnum útrýmt á nokkrum vikum. Öllum nema þeim sem hafa staðið með andófi Palestínumanna, þeim yrði þyrmt.“
  Átökin í palestínu eru fyrst og fremst sú að Ísraelsmenn stálu landi Palestínumanna, og græðgi fyrir meira land heldur stöðugt áfram. Að halda í menningu og hefðir hefur ekket að gera með þessi átök.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:35:31

  „Íslensk menning spratt af menningu Norðmanna og Kelta og þróaðist að miklu leyti vegna áhrifa frá útlöndum. Það var t.d. nokkurskonar manndómsvígsla fyrir unga menn að leggjast í víking, ganga í þjónustu einhvers konungs og kynnast annarri menningu. Dróttkvæðin voru um tíma helsta útflutrningsgrein Íslendinga og ekki þróuðust þau í einangrun. Fornaldarsögur Norðurlanda eru undir áhrifum frá menningu annarra heimshluta (segja t.d. frá drekum). Riddarasögurnar eru byggðar á evrópskum ævintýrum, vikivakar og þjóðkvæði eiga sér hliðstæður í öðrum löndum, á 18. öld voru ferðasögur einhver merkilegasti hluti menningarinnar, á 19. öld bjargaði kartöfluræktun (erlend áhrif) heilsufari þjóðarinnar, matarmenning 20. aldar var undir miklum áhrifum frá Dönum, sú tónlist sem naut mestra vinsælda framan af 20. öld (harmónikkutónlist og írsk þjóðlög)er fengin að láni frá útlöndum, allir gömlu dansarnir eru útlenskir… eigum við að halda áfram?“
  Já Evrópubúar voru í mikklum tjáskiptum við hvorn annan og fengu marght lánað frá hvor öðrum, þeir voru hinsvegar mjög lítð undir áhrifum ó-Evrópskra menninga, þeir tóku þó upp nokkrar matar og drykkjarhefðir( eins og Te), en matur er eina „menningin“ sem að mismunandi heimsálfur geta skipt á milli sín, fólk vill oftast ekkert með siði, venjur og gildismat annara gera.
  En þó að Evrópubúar hafi verið undir mikklum áhrifum hvors annars þá mynduðust þessi mismunandi afbrigði af hennar menningu vegna aðskilnað ættbálka sem þróuðu sjálfir sínar venjur, þannig hefur það alltaf verið.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:40:05

  „Mjölnir þú hefur ekki svarað spurningu minni um það hvort sé allt í lagi að ýmis víkjandi einkenni innan hvíta kynstofnins hverfi vegna of mikils samgangs við hvítt fólk sem hefur ekki þessi gen.
  Finnst þér í lagi að rautt hár hverfi eða þarf að vernda rauðhærða stofninn með því að takmarka aðgengi dökk- og skolhærðra að rauðhærðu fólki?

  Rautt hár er í fyrsta lagi genagalli sem eitt gen orsakar, það eru hinsvegar mjög mörg gen sem að gera upp kynþátt. Hvítir eru síðan sér stofnsabrigði af homo sapiens, rauðhærðir eru ekki stofn þar sem rautt hár getur hoppað á milli kynslóða. Svipgerðir blökkmans geta ómögulega þróast innan hvíta kynstofnis, sama með blökkumenn, þessvegna eru hvítir of svartir sitthvort afbrigði. Þú fattar þettað ekki enþá er það nokkuð?

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:45:35

  „Ef sú ást virðir mannréttindi að vettugi, þá er það hatur gagnvart öðru fólki, já.
  Sá maður sem ekki getur lifað í sátt við annað fólk vegna ótta við að þurfa að slaka eitthvað ofurlítið á sínum eigin hagsmunum, sá maður er ekki stoltur heldur hrokafullur.“
  Væri ekki besta leiðin fyrir kynþætt að lifa í sátt og samlindi að leifa þeim að hugsa um sín málefni og iðka sína siði og menningu í friði frá hvor öðrum, en sammt læra að virða hvorn annan?
  Sameiningu verður einungis náð með virðingu, og virðingu verður einungis náð þegar þér finnst að þú sjálfur sért virtur. En fjölmenning, sem byggist á þeirri hugmyndafræða að fólk troðist upp á hvort annað, neyðiðst að skipta sér af málefni hvors annars, sem myndar svo átök, er ekki virðing.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:50:53

  „Það er enginn að tala um að pína araba til að flytja til Íslands. Sumir þeirra vilja það hinsvegar. Rétt eins og sumir Íslendingar vilja búa í einhverju öðru landi en á Íslandi. Þeir sem búa við kúgun og fátækt, gæta hagsmuna sinna best með því að fara eitthvert annað. Þannig að ef þú styður það að fólk fái tækifæri til að gæta sinna hagsmuna, þá hlýtur þú að styðja frjálst flæði fólks milli heimshluta.“
  Langflestir vilja búa heima hjá sér með sínum líka. En þegar innflytjendur „gæta sinna hagsmuna“ í okkar landi, þá er það oft á kostnað okkar hagsmuna þar sem hagsmunir okkar og annara þjóðernishópa eru jú sitthvorir hagsmunir. Besta leiðin fyrir hóp að hugsa um sína hagsmuni er að fá að vera með sína menningu í sínu heimalandi í friði. Fjölmenning ógnar upprunalegu menningu þjóðar, það er staðreynd, og þegar fólki finnst að lífsháttum og menningu sinni sé ógnað þá getur það ómögulega virt það fólk sem ógnar þeirra hagsmunum. En ef að hagsmunun allra væri gætt í mismunandi löndun(rétt eins og fjölskyldur vilja gæta sinna hagsmuna í sínu húsi á sinni lóð) þá væri þettað ekki vandamál.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 15:59:13

  „Nú fyrst engin íslensk menning er til, þá höfum við ekkert að vernda eða hvað? Er þá ekki upplagt að fá slatta af austurlenskri og afrískri menningu inn í landið til að vega á móti þessu rusli?“
  Útúrsnúningur og rökleysa þín nær eingu hámarki. Ég sagði ekki að Íslensk menning sé ekki til, ég sagði hingsvegar að hún er ekki eins ríkjandi hér og áður, þar sem rusl menning er vinsælli. Og til þess að vega á móti þessu rusli væri t.d. góð hugmynd að endrreisa Íslenska menningu inní meiginstrauminn, en þar sem Afrísk og Austurlensk menning er alveg jafn alien og globalista ruslið sem ríkir nú vesturlöndum, væri það allveg jafn slæmt ef ekki verra að fá það hingað, þar sem þettð myndi einungis bætast ofan á ruslið og kæfa íslenska menningu en frekar.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 16:09:52

  „Hvaða rannsóknir sýna aukna þjáningu Evrópubúa og að ef þjáningar hafa aukist að þær standi þá í sambandi við menningarblöndun?“
  http://www.youtube.com/watch?v=r58rUuU0hXU

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 16:13:53

  Þú Eva ert and-hvít og stolt af því. Fyrir ykkur hvíta and-hvíta, er hatur á hvítu fólki í formi dyggðugrar sjálfs-fórnar. Mundu að við erum hluti af hefð(pólutískum réttrúnaði), bæði púrítanar (siðvandir og strangtrúaðir) og klaustur Kaþólikkar, sem hafa oft farið yfir um í sjálfs-hatri. Það er fín lína milli þess að viðurkenna sína sektarkennd og galla og að fyllast algjörru sjálfs-hatri, og okkar ríkis trú, Pólitísk Rétthugsun, þurrkar þá línu út í kynþáttar málefnum.
  Hornsteinninn í okkar pólutísku réttrúnaðar ríkis trú í dag er algjört sjálfs-hatur. Ef þú eða nokkur Evrópskur prófessor segði sömu hluti um svarta eða Asíubúa eða, umfram alla, júðana, sem þú hér hefur sagt og Evrópskir prófessorar segja að jafnaði um hvíta, þá væruð þið í fangelsi.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 16:32:17

  Hahaha! Sjálfshatandi pólutískir (sic) réttrúnaðarríkistrúaðir and-hvítir þjóðarmorðingjar! Þetta er alveg æðislegur þvættingur.
  Áfram Mjölnir!

  Posted by: Þórður Ingvarsson | 21.08.2011 | 16:39:58

  „Hahaha! Sjálfshatandi pólutískir (sic) réttrúnaðarríkistrúaðir and-hvítir þjóðarmorðingjar! Þetta er alveg æðislegur þvættingur. “
  Nú? er það þvættingur að þeir sem vilja eyða eikennum síns fólks séu sjálfshatarar? Ef að einstaklingur myndi vilja rækta í burtu einkenni íslenska hestins væri líkleg ástæða fyrir því ekki sú að það væri einhvað við þessi einkenni sem hann líkaði ekki?

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 17:20:34

  Menning og gen er ekki það sama Mjölnir og þú blandar þessu saman og hoppar svo á milli í rökum þínum. Hvort ætlarðu að vernda, gen eða menningu? Svaraðu því og þá er hægt að ræða við þig. Systir mín ættleiddi strák sem alinn er upp á Íslandi. Hans menning er sú sama annarra í fjölskyldunni. Hann er jafn mikill íslendingur og hver annar í hugsun og hátterni.
  Nú ef þú ert að vernda útlit þá þurfum við heldur betur að taka til, því það hefur verið blöndum allt frá upphafi landnáms, frakkar (sem hafa blandast svörtum og aröbum) sváfu með íslenskum konum og þær hafa síðan sofið hjá íslenskum mönnum. Þú finnur ekki einn einasta mann sem er óblandaður!

  Posted by: Þorkell Á. Óttarsson | 21.08.2011 | 17:41:57

  „Aðskilnaðarhyggja er besta og fljótlegasta aðferðin til að veikja þjóð. Aðskilnaðarstefna leiðir til borgarastyrjalda sem gerir hvert samfélag berskjaldað og hefur í för með sér fátækt, kúgun og meira stríð.“
  Þegar er fagnað hversu menningarlega fjölbreytileg þjóð er, er þá ekki verið að fagna aðskilnaði menningar og kynþátta? Ef að þjóð tekur upp svona fjölkynþátta og fjölmenninga einkenni, ætlast þá hún ekki til að þeir sem eru með sömu menningarlegu og kynþáttalegu einkennin haldi sig saman til þess að viðhalda þessari fjölbreytni sem þjóðin fagnar? Eða villtu hafa Ísland með eina menningu, helst að hafa hana sull af mörgum ólíkum menningum sem hafa ekkert skilt við íslensk þjóðareinkenni?

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 17:47:30

  „Nú ef þú ert að vernda útlit þá þurfum við heldur betur að taka til, því það hefur verið blöndum allt frá upphafi landnáms, frakkar (sem hafa blandast svörtum og aröbum) sváfu með íslenskum konum og þær hafa síðan sofið hjá íslenskum mönnum. Þú finnur ekki einn einasta mann sem er óblandaður!“
  Sá sem þykir vænt um þjóðina sína vill vernda einkenni bæði menningu of fólksins. Hluti af þjóðareinkenni íslendinga er að hún er hvít þjóð. Frakkar eru einnig hvítir og þeir eru ekki bland af svörtum og araöbum. Blöndum Evrópubúa við aðra kynþætti á mikklum skala hefur verið nánast mjölg lítil síðustu 60.000 ár, þessvegna eru Evrópubúar enþá sér kynþáttur.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 17:53:17

  Það getur vel verið að flestir Evrópubúar séu með einn litaðan forfaðir, en lituðu forfeðurnir eru eru svo örfáir í samanburði við hvíta forfeður, og þó að fáeinar blandanir eiga sér stað af og til þá hverfur litaða svipgerðin með fáeinum kynslóðun ef að blendingar sem samlagast hvítum samfélögum séu nóg og fáir . Blár litur væri enþá blár þó maður myndi setja dropa of gulum í hann.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 17:59:58

  Posted by: Þorkell Á. Óttarsson | 21.08.2011 | 18:01:05

  „The five main haplogroups are R1 (63.41%), E (11.41%), I (8.88%), J (7.97%) and G (5.16%). R1b (particularly R1b1b2) was found to be the most dominant Y chromosomal lineage in France, covering about 60% of the Y chromosomal lineages. The high frequency of this haplogroup is typical in all West European populations. Haplogroups I and G are also characteristic markers for many different West European populations. “
  Frakkar eru enþá genalega frekar Evrópskir. En örfá gen í Y litningum er ekki eina sem sem gerir kynþátt. Síðan var þessi blöndun svo smávægileg að hún er varla mælanleg. Þettað er svipað dæmi og rannsókn sem gerð var hér á landi sem náði að rekja ættir 3000 íslendinga til einna indjánakonu. Eins og ég sagði, dropi af öðrum lit utí blán lit gerir bláa litinn sammt bláann

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 18:09:57

  Þrátt fyrir þá staðreynd að allir geta klárlega þekkt í sjón hver tilheyrir hvaða kynstofni, þá virðist þú vera að heimta að skilgreiningin á kynþáttum sé ekki nógu „skýr“ vegna þess að smávægileg blöndun hefur orðið á milli þeirra. Það er eins og að rökaræða það að það sé til „blár litur“, þegar þú haldur áfram að koma upp með öll litbrigði af „bláu“ og alla breytur lita og sega að sumir bláir litir eru líkari t.d. grænum en aðrir bláir. Þannig getur þú sannað að „blár“ er ekki til sem litur, og gert það sama við alla liti og þannig sannað að hugmyndin um liti sé gölluð og litir séu ekki til.

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 18:16:44

  Ef Ísland myndi verða yfir flætt með „nýjum Íslendingum“ og sagt að gömlu Íslendingarnir yrðu að samþykkja þessa „nýju Íslendinga“ sem sína nýju fjölskyldu, myndi það þá valda:
  (b) valda alvarlegum andlegum eða líkamlegum skaða á meðlimum hópsins;
  (c) veita hópnum viljandi lífsskilyrði sem ætlað er til að koma á veraldlegri eyðingu hans að hluta til eða í heild sinni;
  (d) koma á ráðstöfunum sem ætlað er til þess að koma í veg fyrir fæðingar innan hóps;
  ??????????

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 18:20:38

  Mjölnir, þegar þessar fréttir af því að allir nauðgarar í Noregi væru af ó-vestrænum uppruna bárust, urðu margir hissa. Það var nefnilega alveg nýtt að Norðmenn væru bara alveg hættir að nauðga. Og viti menn, tölurnar reyndust falsaðar.
  http://www.ssb.no/english/subjects/03/05/a_krim_tab_en/tab/tab-2005-12-14-44-en.html
  http://fayfreethinkers.com/forums/viewtopic.php?f=1&t=6576

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 19:55:36

  „Mjölnir, þegar þessar fréttir af því að allir nauðgarar í Noregi væru af ó-vestrænum uppruna bárust, urðu margir hissa. Það var nefnilega alveg nýtt að Norðmenn væru bara alveg hættir að nauðga. Og viti menn, tölurnar reyndust falsaðar. “
  Nohh..þegar staðreyndirnar liggja beint fyrir framan þig þá eru þær „falsaðar“, allavega í þínum huga vegna þess að þær ógna hinni heilögu fjölmenningarstefnu. maður þurfti að hafa búð í helli til þess að fatta ekki að nauðgannar og glæpatíðni hækkaði gríðarlega eftir að fjölmenning sýkti þessi samfélög. Síðan er Noregur ekki öruggari en Ísland, ég þetti fólk sem að hefur búið í Noregi og samkvæmt þeim, ef maður labbar inní innflytjendahverfi þá er frekar líklegt að það sé ráðist á þig ef að þú ert hvítur, allavega mun líklegra en ef að þí værir í venjulegu Norsku hverfi.
  Ég veit ekki hvaðan þú færð þessar þvættingstölur, skapaður áróður hjá öfga vinstri fjölmenningarsinnum?

  Posted by: Mjölnir | 21.08.2011 | 20:11:28

  Mjölnir minn. Ritöld á Íslandi hófst ekki fyrr en 200 árum eftir Kristnitöku svo nei bókmenntirnar eru nú ekki þær sömu.
  Hvað áttu við með gildismati? Áttu við það hvernig líf þræls var metið í samanburði við líf goða?
  Maturinn eins? Mjölnir veistu yfirhöfuð hvað var etið á Íslandi árið 1000? En á 19. öld, hvaða matur var þá á borðum landsmanna?
   

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 20:25:41

  Kanada var byggt á fjölmenningu já og virðist vel happnað samfélag í dag þótt saga þess sé framan af blóðug. Íbúðar vestur-heims höfðu samt þróað sína eigin menningu þegar Íslendingar flykktust þangað. Íslendingar byrjuðu ekkert á einhverjum núllpunkti, þeir gengu inn í menningarheim sem var þeim framandlegur og rétt eins og Pakistanar og Tyrkir sem flytja til Norðurlanda, héldu þeir að einhverju leyti í siði heimalandsins. Af hverju heldur þú að íslensk menning hafi verið svona lík menningu Vstur heims? Og afhverju heldurðu að íslensk menning hafi verið svona einsleit? Hefurðu t.d. aldrei heyrt um mormónana sem fluttu til Utah?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 20:41:31

  „Líf þróast áfram og sníst líffræðileg þróun ekki um uppruna heldur áframhald og aðlögun.“
  Nákvæmlega!!! Þú ert að ná þessu! Flott hjá þér Mjölnir.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 20:44:58

  „Svo er Talið að aðskilnaður svarta og hinna kynþáttna varð mikklu fyrr, fyrir allt að 150.000 árum. Talið er jafnvel að þeir hafi þróast aðskilið frá sitthvorum homo erectus stofninum. Síðan eru eingin sönnunargögn fyrir því að hvíti maðurinn hafa þróast frá svörtum, það er gamalt taboo sem almenningur á til með að halda uppi.“
  Þetta minnir mig á svar sem ég fékk frá 11 ára barni þegar ég var að vinna rannsóknarverkefni um þróun rökhugsunar hjá börnum. Ég spurði barnið hversvegna það teldi að sumir menn væru svartir á hörun en aðrir ljósir. Svarið var:
  Í gamla daga voru til hvítir apar sem voru gáfaðir en aðrir. Þeir þróuðust í menn. Svertingjar eru hinsvegar komir af górillum.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 20:52:13

  „Lestu innleggið hans leifs aftur…“
  Leifur hefur einfaldlega rangt fyrir sér. Við höfum dæmi um stór fjölmenningarsamfélög sem eiga ekki við neitt fleiri eða stærri vandamál að glíma en einsleit samfélög, þannig að við þurfum í raun ekkert að vera að ræða það hvort fjölmenningarstefna gengur upp, heldur bara það hvernig best sé að standa að henni.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 20:58:20

  „…þá fúnkeraði BNA líka mun betur.“ Hvaða tímabil ertu að tala um og á hvaða hátt funkeraði BNA betur? Var það þrælahaldið sem funkeraði svona vel?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:01:11

  Átökin í Ísrael-Palestínu snúast annarsvegar um ólöglegt land og eignanám, hinsvegar um aðskilnaðarstefnu. Stríðsástandið er bundið við Gaza og Vesturbakkann, þar sem aðskilnaðarstefnunni er framfylgt af hörku. Á öðrum stöðum er ástandið mun betra. Í Betlehem hefur náðst mjög gott samkomulag milli muslima og kristinna manna um að virða hver annars menningu og á flestum ef ekki öllum stöðum í Palestínu lifa muslimir í mun betri sátt við kristna menn en gyðinga enda þótt menning þeirra eigi mun meira sameinginlegt með Gyðingdómnum. Það er nefnilega ekki menningarblöndunin sem er vandamálið heldur aðskilnaðarstefnan.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:11:14

  Menning þróast ekkert sérstaklega við aðskilnað. Menning þróast punktur. Við haldið í menningu okkar, ekki frekar en við getum haldið barninu okkar 5 ára. Við getum varðveitt menningararfinn, minninguna um það sem var, rétt eins og við getum tekið myndir af barninu og skrifað niður minningar.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:15:37

  Svo er það bara alger misskilningur hjá þér að fólk vilji yfirhöfuð ekkert hafa með gildismat og siði annarra að gera. Af hverju heldurðu t.d. að Íslendingar hafi tekið upp kristindóm? Það skildi þó ekki vera að gildismat fólks frá Mið-Austurlöndum hafi bara þótt góð hugmynd?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:19:36

  „Rautt hár er í fyrsta lagi genagalli sem eitt gen orsakar,“
  Er það rétt skilið hjá mér að víkjandi erfðir séu „gallar“ sem ekki sé ástæða til að varðveita?
  „það eru hinsvegar mjög mörg gen sem að gera upp kynþátt.“
  Hvaða gen eru það? Hvernig er skorið út um það hvaða kynþætti maður tilheyrir?
  „Hvítir eru síðan sér stofnsabrigði af homo sapiens, rauðhærðir eru ekki stofn þar sem rautt hár getur hoppað á milli kynslóða. Svipgerðir blökkmans geta ómögulega þróast innan hvíta kynstofnis, sama með blökkumenn,“ Það er hægt að laga það með kynþáttablöndun 🙂
  “ þessvegna eru hvítir of svartir sitthvort afbrigði. Þú fattar þettað ekki enþá er það nokkuð?“
  Jú ég fatta þetta alveg, þetta snýst ekki um útlitseinkenni heldur að „halda blóðinu hreinu“ af því að þið teljið hvíta kynstofninn öðrum æðri.
  Eða snýst þetta um útlitseinkenni? Hvaða útlitseinkenni þá? Ekki rautt hár, líklega heldur ekki ljóst hár og varla blá eða græn augu eða hvað?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:29:22

  „Væri ekki besta leiðin fyrir kynþætt að lifa í sátt og samlindi að leifa þeim að hugsa um sín málefni og iðka sína siði og menningu í friði frá hvor öðrum, en sammt læra að virða hvorn annan? Sameiningu verður einungis náð með virðingu, og virðingu verður einungis náð þegar þér finnst að þú sjálfur sért virtur.“
  Jú einmitt! Það er einmitt það sem fjölmenning á að ganga út á. Láta fólk í friði og virða siði þess (í þeim skilningi að taka tillit til þarfa þess fyrir að stunda þá) en bjóða það samt velkomið og opna því leið til að vera með. Þá verður til góð menningarblöndun án þvingana.
  „En fjölmenning, sem byggist á þeirri hugmyndafræða að fólk troðist upp á hvort annað, neyðiðst að skipta sér af málefni hvors annars, sem myndar svo átök, er ekki virðing.“
  Nei þar er þar er ég sammála. Hver er að fara fram á að þú troðist upp á einhvern eða stofnir til átaka?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:34:46

  „En þegar innflytjendur „gæta sinna hagsmuna“ í okkar landi, þá er það oft á kostnað okkar hagsmuna þar sem hagsmunir okkar og annara þjóðernishópa eru jú sitthvorir hagsmunir.“
  Viltu rökstyðja þetta. Ég er búin að svara þessari goðsögn hér:http://www.norn.is/sapuopera/2011/08/innflytjendamta_2_frjalsleg_in.html svo ef þú veist um einhver dæmi þar sem innflytjendur gæta hagsmuna sinna á kostnað okkar þá endilega komdu með þau.
  „Besta leiðin fyrir hóp að hugsa um sína hagsmuni er að fá að vera með sína menningu í sínu heimalandi í friði.“
  Vinsamlegast rökstyðja þetta. Hvaða þjóðir eru það sem hefur vegnað svona vel með langvarandi einangun? Áttu kannski við Albaníu?
  „Fjölmenning ógnar upprunalegu menningu þjóðar, það er staðreynd,“
  Hvar í heiminum hefur fjölmenning skaðað upprunalega menningu þjóðar?
  „og þegar fólki finnst að lífsháttum og menningu sinni sé ógnað þá getur það ómögulega virt það fólk sem ógnar þeirra hagsmunum.“
  Rétt, þessvegna þurfið þið rasistar að hætta að ógna hagsmunum innflytjenda. Annars verða þeir reiðir og hatursfullir og þá verður nú ekki gaman fyrir kynþáttahatara að lenda á elliheimili þar sem meiri hluti starfsfólks er innflytjendur.
  „En ef að hagsmunun allra væri gætt í mismunandi löndun(rétt eins og fjölskyldur vilja gæta sinna hagsmuna í sínu húsi á sinni lóð) þá væri þettað ekki vandamál.“
  Það væri heldur ekki vandamál ef hagsmuna allra væri gætt í sama landi, þar sem hver fjölskylda byggi í sínu eigin húsi en hjálpaðist annars að eins og menn hafa alltaf gert þar sem aðskilnaði hefur verið haldið í skefjum.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:47:03

  „Og til þess að vega á móti þessu rusli væri t.d. góð hugmynd að endrreisa Íslenska menningu inní meiginstrauminn,“
  Gott og vel, hvaða þætti íslenskrar menningar ertu að hugsa um, hvernig sérðu fyrir þér að væri hægt að endurreisa þá og hvernig standa innflytjendur í vegi fyrir því?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 21:49:54

  Ég er reyndar búin að benda á heimildir sem sýna fram á þessar fáránlegu fréttir um að Norðmenn séu hættir að nauðga og muslimir teknir við af þeim er þvæla.
  En þar fyrir utan eru nauðganir glæpir en ekki menningarblöndun. Það er engin sérstök nauðgunarmenning í löndum muslima frekar en á Norðurlöndnum og reyndar liggja mun þyngri refsingar við nauðgunum þar. Hinsvegar eru samskipti kynjanna eitt af því sem þarf að taka inn í menningarfræðslu. Oft hafa menn í strangtrúuðum ríkjum fengið nánast allar sínar hugmyndir um vestrænar konur og „mökunartilburði“ í gegnum MTV og auglýsingar. Verða svo bara alveg hissa þegar þeir komast að því að þessar ýlandi dræsur eru ekki til í að láta alla káfa á sér. Þeir eru líka aldir upp við þá hugmynd að ef kona horfist í augu við karl og brosir, þá sé það merki um kynferðislegan áhuga. Auðviðað þarf fólk að læra þetta rétt eins og að nota vestrænt klósett.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:01:15

  Ég er hvorki dyggðug né haldin sjálfshatri. Ég sé hinsvegar ekkert réttlæti í því að takmarka ferðafrelsi fólks og því síður þegar það fólk á erfitt uppdráttar á sínum heimaslóðum. Ég sé enga sjálfs-ást í því að vera vondur við aðra.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:05:36

  Þegar er fagnað hversu menningarlega fjölbreytileg þjóð er, er þá ekki verið að fagna aðskilnaði menningar og kynþátta?
  Nei, hvernig dettur þér það í hug? Þvert á móti er verið að fagna menningarblöndun.
  Ef að þjóð tekur upp svona fjölkynþátta og fjölmenninga einkenni, ætlast þá hún ekki til að þeir sem eru með sömu menningarlegu og kynþáttalegu einkennin haldi sig saman til þess að viðhalda þessari fjölbreytni sem þjóðin fagnar?
  Fjölmenningarsinnar ætlast ekki til þess að fólk reyni að viðhalda menningu nei, hún á bara að fá að þróast. Hinsvegar vilja margir varðveita menningararf, t.d. kenna börnum þjóðsögur eða halda þorrablót og það er bara í fínu lagi.
  „Eða villtu hafa Ísland með eina menningu, helst að hafa hana sull af mörgum ólíkum menningum sem hafa ekkert skilt við íslensk þjóðareinkenni?“
  Jájá það hljómar bara vel enda er hún það nú þegar og það gerir ekkert til þótt amerísk áhrif verði aðeins minni og arabisk aðeins meiri, það er enginn sem segir að við getum ekki étið hrútspunga einu sinni á ári fyrir það.

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:14:51

  Að spyrja þig spurninga, and-Hvíta Eva, er fullkomlega tilgangslaust.
  Ég bendi bara einfaldlega á það, að það sem þú ert að hvetja til og ert virkur þáttakandi í, veldur útrýmingu á Hvítu fólki. Og að það eru til lög, Útrýmingarlöggjöf Sameinuðu Þjóðanna, til að verjast svona skipulögðum útrýmingaráætlunum, sem þú ert að klárlega að brjóta á fjölmargan hátt.
  Þessi þjóðfélags verkfræði, oftast kölluð fjölmenning, byrjaði fyrir nokkrum áratugum og afleiðingin af henni er nú orðin svo augljós að fullkomna trúarblindu þarf til að afneita henni.
  Hvítu fólki fækkar = staðreynd.
  Lituðu fólki fjölgar í Hvítum löndum = staðreynd.
  Áframhaldandi fækkun Hvítra + áframhaldandi fjölgun litaðra í Hvítum löndum = Útrýming Hvítra.
  Þetta er jafn einfalt og auðskilið og 1+1=2
  Nema í augum sannra svikara, Hvítra and-Hvítra svikara sem Vilja útrýma sínu eigin fólki, Hvítu fólki.
  Svona trúarlegt ofstæki og gríðarleg sjálfs-eyðingarhvöt er ekki ný í sögunni. Það sem er nýtt í sögunni er að núna leyfa Hvítir valdhafar útrýmingu á sínu eigin Hvíta fólki.
  Þessi spurningar þínar eru orðaðar á þann hátt að ég hafði mikla skemmtun af. Þær hefðu sómt sér vel í gamla Sovétinu. Að svara því sem þú kallar spurningar er ómögulegt og því reyni ég það ekki.
  And-rasistar er bara dulorð um and-Hvíta.
   

  Posted by: Skúli Jakobsson | 21.08.2011 | 22:38:00

  „Þrátt fyrir þá staðreynd að allir geta klárlega þekkt í sjón hver tilheyrir hvaða kynstofni,“
  Jahá? Ef þetta er svona mikið á hreinu þá getur þú kannski upplýst mig um það hvaða kynstofni þessar tvíburasystur tilheyra. Ég sé það nefnilega alveg á útlitinu en o-óóó! það er kannski ekki alveg svona einfalt.
  http://media.baby.dk/images/StoredImages/12/123751.jpg
   

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:38:57

  „Þrátt fyrir þá staðreynd að allir geta klárlega þekkt í sjón hver tilheyrir hvaða kynstofni,“
  Jahá? Ef þetta er svona mikið á hreinu þá getur þú kannski upplýst mig um það hvaða kynstofni þessar tvíburasystur tilheyra. Ég sé það nefnilega alveg á útlitinu en o-óóó! það er kannski ekki alveg svona einfalt.
  http://media.baby.dk/images/StoredImages/12/123751.jpg
   

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:40:21

  „Ef Ísland myndi verða yfir flætt með „nýjum Íslendingum“ og sagt að gömlu Íslendingarnir yrðu að samþykkja þessa „nýju Íslendinga“ sem sína nýju fjölskyldu, myndi það þá valda:
  (b) valda alvarlegum andlegum eða líkamlegum skaða á meðlimum hópsins;“
  Hvað áttu við? Hvaða alvarlega andlega eða líkamlega skaða hafa Danir beðið af því að búa í sambýli við Tyrki (ekki það að ég sé að mæla með því hvernig Danir hafa tekið á móti innflytjendum)
  „(c) veita hópnum viljandi lífsskilyrði sem ætlað er til að koma á veraldlegri eyðingu hans að hluta til eða í heild sinni;“
  Lífsskilyrði? Áttu við að hafa fjölbreytilegra makaval? Ég veit að þú ert haldinn þeirri ranghugmynd að genablöndun fólks sem æxlast að eigin vali eigi eitthvað skylt við útrýmingu (nema það sé bara eitt gen sem ræður erfðunum sbr rautt hár.)
  „(d) koma á ráðstöfunum sem ætlað er til þess að koma í veg fyrir fæðingar innan hóps;
  ??????????“
  Hvað ertu eiginlega að tala um? Hvaða ráðstafanir ættu það að vera, hver ætti að grípa til þeirra, hversvegna í ósköpunum ætti einhver að vilja það og hvaða fordæmi ertu með í huga?

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 22:54:39

  „Nohh..þegar staðreyndirnar liggja beint fyrir framan þig þá eru þær „falsaðar“, allavega í þínum huga vegna þess að þær ógna hinni heilögu fjölmenningarstefnu. maður þurfti að hafa búð í helli til þess að fatta ekki að nauðgannar og glæpatíðni hækkaði gríðarlega eftir að fjölmenning sýkti þessi samfélög. Síðan er Noregur ekki öruggari en Ísland, ég þetti fólk sem að hefur búið í Noregi og samkvæmt þeim, ef maður labbar inní innflytjendahverfi þá er frekar líklegt að það sé ráðist á þig ef að þú ert hvítur, allavega mun líklegra en ef að þí værir í venjulegu Norsku hverfi.
  Ég veit ekki hvaðan þú færð þessar þvættingstölur, skapaður áróður hjá öfga vinstri fjölmenningarsinnum?“
  Ég fékk þessar tölur hér (eins og þú hefðir séð ef þú hefðir smellt á tengilinn):
  http://www.ssb.no/english/subjects/03/05/a_krim_tab_en/tab/tab-2005-12-14-44-en.html

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 23:02:44

  Hér er forsíðan: http://www.ssb.no/english/

  Posted by: Eva | 21.08.2011 | 23:04:44

  Veistu Eva, ég gefst upp. Ef fólk kann ekki að lesa opinberar tölur frá hagstofunni þá er ekki við það ræðandi. Og hvað útrýmingu hvíta stofnsins varðar þá vil ég benda á að það er enginn að banna hvítu fólki að fjölga sér meira. Ég vona bara að þessir drengir taki það ekki að sér. Gen þeirra eru ekki þess virði að halda upp á.

  Posted by: Þorkell Á. Óttarsson | 21.08.2011 | 23:41:36

  „Hvað ertu eiginlega að tala um? Hvaða ráðstafanir ættu það að vera, hver ætti að grípa til þeirra, hversvegna í ósköpunum ætti einhver að vilja það og hvaða fordæmi ertu með í huga?“
  Þettað er svona double standard hjá þér Eva, þú segist vilja meiri fjölbreytni, en eina leiðin til þess að viðhalda menningarlegri og kynþáttalegri fjölbreytni í landi er í gegnum aðskilnaðarstefnu sem þú virðist fyrirlíta svo mikið. En ef að þú villt hinsvegar hafa eina menningu ríkjandi á Íslandi en villt sammt að Íslensk menning og íslenska fóllkið blandist þangað til að það verður ekki lengur þekkjanlegt, þá styður þú útrýmingu þess, og það fer gegn lögum sameinuðu þjóðanna auk þess að vera svikari við eigið fólk.
  Síðan ertu and-hvít vegna þess að þú villt að Evrópa haldi áfram að taka inn milljónir af ó-hvítum innflytjendum jafnvel þó að þessi stefna sé að rústa Evrópskum samfélögum og valda mínusfjölgun innan hvíta stofnsins.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 3:25:18

  Og hvað sannar þettað tölfræði rit eiginlega? Það er enþá staðreynd að innflytjendur framkvæma mest allan glæpaverknað þegar kemur að nauðgunum.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 3:30:54

  „Jahá? Ef þetta er svona mikið á hreinu þá getur þú kannski upplýst mig um það hvaða kynstofni þessar tvíburasystur tilheyra. Ég sé það nefnilega alveg á útlitinu en o-óóó! það er kannski ekki alveg svona einfalt.“
  Þær eru væntanlega blandaðar.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 3:55:55

  „Jájá það hljómar bara vel enda er hún það nú þegar og það gerir ekkert til þótt amerísk áhrif verði aðeins minni og arabisk aðeins meiri, það er enginn sem segir að við getum ekki étið hrútspunga einu sinni á ári fyrir það. “
  Ég er búin að útskýra afhverju Evrópsk og ó-evrópskar menningar geta ekki blandast fyllilega. Hægt væri að skiptast á matarvenjun, en fólk myndi hinsvegar alltaf halda sér gildismat og menningu eigið fólks. Og jafnvel þótt að blöndun myndi takast, hvað væri svona gott við hana? Afhverju þurfum við taka upp siðavenjur annara? Afhverju villtu að arabísk menning myndi hafa meiri áhrif á ÍSLANDI heldur Íslensk mennig? Eru arabar með betri siðavenjur en Íslendingar? Afhverju hataru Íslenska menningu svo mikið að þú villt útrýma henni? Þróun og útrýming er sitthvor hluturinn, íslensk mennig hefur þróast mjög vel undir einungis áhrifum Evrópska menningarheima, þar sem Evrópubúar eru einn kynþáttur með svipaðar menningar. Mismunandi menningar flokkast af mismunandi einkennum, eitt af aðal einkennum Íslenskar menninar er sú að hún er Evrópsk menning(eins og þú sagðir) og eitt sem einkennir þjóðernishóp Íslendinga er það að hann er hluti af hvíta kynstofninum. Þú villt útrýma þessum einkennum og villt að Ísland verði ekki lengur þekkjanlegt, þessvegna ert and-hvítur og and-Íslenskur svikari.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 4:09:43

  „En þar fyrir utan eru nauðganir glæpir en ekki menningarblöndun. Það er engin sérstök nauðgunarmenning í löndum muslima frekar en á Norðurlöndnum og reyndar liggja mun þyngri refsingar við nauðgunum þar. Hinsvegar eru samskipti kynjanna eitt af því sem þarf að taka inn í menningarfræðslu. Oft hafa menn í strangtrúuðum ríkjum fengið nánast allar sínar hugmyndir um vestrænar konur og „mökunartilburði“ í gegnum MTV og auglýsingar. Verða svo bara alveg hissa þegar þeir komast að því að þessar ýlandi dræsur eru ekki til í að láta alla káfa á sér. Þeir eru líka aldir upp við þá hugmynd að ef kona horfist í augu við karl og brosir, þá sé það merki um kynferðislegan áhuga. Auðviðað þarf fólk að læra þetta rétt eins og að nota vestrænt klósett“
  Ertu semsagt að sega það að múslimar verða að taka upp þá félagshegðun og gildismat sem einkennir norðurlöndin? Þá verða þeir að aðlagast ekki satt?

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 4:15:37

  „Gott og vel, hvaða þætti íslenskrar menningar ertu að hugsa um, hvernig sérðu fyrir þér að væri hægt að endurreisa þá og hvernig standa innflytjendur í vegi fyrir því?“
  Byggja fleri byggingar í klassískum stíl og gera þar með rvk að flottri borg, opna fleiri hámenningarlega skemmtistaði á íslandi, losa okkur við rusl menninguna og gildismatið sem því fylgir, kenna börnum að vera stolt af sínum kynþætti og uppruna, ýta undir hefðbundna Evrópska fagurfræði í listsköpun, svo einhvað sé nefnt. Annað hvort er hægt að hafa al Íslenska menningu, rusl menningu eða margar gerólíkar menningar ríkjandi, og ef að þú villt eyðileggja íslenska menningu í gegnum blöndun þá er augljóst að þú hatir Íslenska menningu.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 4:22:20

  „Jú einmitt! Það er einmitt það sem fjölmenning á að ganga út á. Láta fólk í friði og virða siði þess (í þeim skilningi að taka tillit til þarfa þess fyrir að stunda þá) en bjóða það samt velkomið og opna því leið til að vera með. Þá verður til góð menningarblöndun án þvingana.“
  Þettað kallast ekki blöndun, og þarfir okkar til að stunda okkar siði væri að taka ekki up siði og menningararf annara, eða rusl menningu. Ef maður ætlast svo til að gerólíkar menningar blandist er maður ekki virða hvorki siði né menningu þess menningar sem ætlast er til að blandist, þar sem einkenni þess menningar myndu þrukast út. En eins og ég sagði þá eru sumir menningarheimar svo ólíkir að þeir geta ómögulega blandast, þessvegna þurfa þeir að vera aðskildir til að koma í veg fyrir árekstra.
  „Nei þar er þar er ég sammála. Hver er að fara fram á að þú troðist upp á einhvern eða stofnir til átaka? “
  Með fjölmenningu, þar sem margir gerólíkir menningarheimum er troðið í sama samfélagið skapast óumfýjanleg vandamál. Og ef a þú villt að Evrópsk menning og einungis Evrópsk menning blandist öðrum menningum ert þú að hvetja til útrýmingar hennar, þar sem Evrópa er nú þegar með frábæran og fullkomlega sjálfbærann menningararf, gildismat og hefðir sem hafa þróast nánast aðskilið og áhrifalaus frá menningaráhrifum öðrum heimsálfum. Þessvegna græða Evrópubúar ekki rassgat á blöndun við aðra menningar,og myndi sú „blöndun“(ef einhver) eiga sér stað myndi Evrópsk menning útrýmast. En það líklegasta sem myndi gerast i fjölmenningarsamfélagi er það að ó-evrópskir menningarheimar myndu yfirtaka Evrópu og mjög lítil af alvöru menningarskiptum og blöndun myndi eiga sér stað.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 4:39:02

  „Jájá það hljómar bara vel enda er hún það nú þegar og það gerir ekkert til þótt amerísk áhrif verði aðeins minni og arabisk aðeins meiri, það er enginn sem segir að við getum ekki étið hrútspunga einu sinni á ári fyrir það. “
  Hvaða ráðstafanir leggur þú svo til að hafa meiri Afrísk og Arabísk áhrif í Íslesnkt samfélag? Að byggja fleiri moskur sem rækta öfga og kvennfyrirlitningu inní huga fólks? Að fólk byrji að setja disk í varirnar og hringi um hálsinn? Að við tökum upp gildismat annara heldur en okkar?

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 4:47:27

  „Þettað er svona double standard hjá þér Eva, þú segist vilja meiri fjölbreytni, en eina leiðin til þess að viðhalda menningarlegri og kynþáttalegri fjölbreytni í landi er í gegnum aðskilnaðarstefnu sem þú virðist fyrirlíta svo mikið.“
  Fyrir mér er tilgangur fjölmenningarstefnu ekki sá að auka fjölbreytni heldur er ég bara á móti því að yfirvöld hefti ferðafrelsi fólks. Fjölbreytni er svo ágæt aukaverkun af því að fólk flytji milli landa og þeir sem það kjósa eignist saman börn.
  Hvað hefur þú fyrir þér í því að aðskilnaðarstefna sé eina leiðin til að viðhalda menningarlegri og kynþáttalegri fjölbreytni? Hvaða þjóðir eru einsleitar vegna fjölmenningarstefnu?

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 5:50:30

  Það sem tölurnar frá hagstofunni sanna er t.d. að það er haugalygi að muslimir hafi framið allar nauðganir í Noregi á síðustu 5 árum.

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 5:53:23

  „Þær eru væntanlega blandaðar.“
  Já Mjölnir þær eru blandaðar en það sést ekki á þeim svo það er greinilega ekki nóg að líta út fyrir að vera hvítur til að tilheyra hvíta kynstofninum. Þessvegna er ég að spyrja hversu blandað fólk megi vera til að teljast af ákveðnum kynþætti, það sést nefnilega alls ekki alltaf. Það er semsagt í lagi að sé einn svertingi einhversstaðar aftur í ættum en hversu langt aftur mega erfðirnar ná? Mætti þessi litla hvíta stúlka flytja til Íslands eða telst hún skítaskinn af erfðafræðilegum ástæðum eins og systir hennar?

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 5:59:00

  „Fyrir mér er tilgangur fjölmenningarstefnu ekki sá að auka fjölbreytni heldur er ég bara á móti því að yfirvöld hefti ferðafrelsi fólks. Fjölbreytni er svo ágæt aukaverkun af því að fólk flytji milli landa og þeir sem það kjósa eignist saman börn.
  Hvað hefur þú fyrir þér í því að aðskilnaðarstefna sé eina leiðin til að viðhalda menningarlegri og kynþáttalegri fjölbreytni? Hvaða þjóðir eru einsleitar vegna fjölmenningarstefnu? “
  Væri ekki eina leiðin til þess að viðhalda hreinum litum að ekki blanda þeim öllum í eitt sull? Ef að þú myndir blanda saman öllum kynþáttum þá myndu þeir þurkast út, og ef að sú menningarblöndun sem að þú vælir um myndi verða á heimsvísu þá myndi öll menningarleg fjölbreytni þurkast út ekki satt? Viltu semsagt hafa þá eina menningu og einn kynþátt fyrir allt mannkynið? En þar sem þessi „blöndu“ á sér ekki stað í ó-evrópskum löndun og einungis hvítum löndun ertu að hvetja til útrýmingar.
  Svo er einginn að tala um skort á ferðafrelsi, fólk má ferðast hvert sem það vill, en fólk verður að taka ábyrgð sínu fólki og viðhalda einkennum þess.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 6:14:40

 3. Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 6:14:40

  „Já Mjölnir þær eru blandaðar en það sést ekki á þeim svo það er greinilega ekki nóg að líta út fyrir að vera hvítur til að tilheyra hvíta kynstofninum. Þessvegna er ég að spyrja hversu blandað fólk megi vera til að teljast af ákveðnum kynþætti, það sést nefnilega alls ekki alltaf. Það er semsagt í lagi að sé einn svertingi einhversstaðar aftur í ættum en hversu langt aftur mega erfðirnar ná? Mætti þessi litla hvíta stúlka flytja til Íslands eða telst hún skítaskinn af erfðafræðilegum ástæðum eins og systir hennar?“
  Þettað kallast „evoloutionary throwback“, þ.e. þegar horfin svipgerð frá forfeðrum koma óvænt fram í einstakling í formi stökkbreytinga. Þettað getur einning gerst með kynþætti, t.d. getur hluti af svartri svipgerð komið fram hjá hvítu pari ef annaðhvor foreldrin er með svartann forfaðir, og öfugt, en þettað er hinsvegar mjög sjaldgæft. Hundar geta fengið afturhvarfssvipgerð sem einkennir úlfa, en sammt er aulgjós greining milli hinda og úlfa. Hvað ertu annars að reyna að sanna?

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 6:19:20

  „Ég er búin að útskýra afhverju Evrópsk og ó-evrópskar menningar geta ekki blandast fyllilega.“
  Nei, þú hefur ekki fært nein rök fyrir því, bara fullyrt eitthvað um að fólk kæri sig ekki um að taka upp gildi annarra enda þótt mannkynssagan sýni að fólk tekur einmitt upp gildi annarra, allsstaðar og á öllum tímum.
  „Og jafnvel þótt að blöndun myndi takast, hvað væri svona gott við hana?“
  Kostirnir eru t.d. færri erfðagallar og sterkara samfélag á öllum sviðum en það er þó ekki megintilgangurinn heldur snýst þetta um frelsi fólks til að búa þar sem því bara sýnist og para sig án þess að yfirvöld af einhverju tagi séu að skipta sér af því.
  „Afhverju þurfum við taka upp siðavenjur annara?“
  Það stendur ekki til að þvinga þig til að taka upp eitt eða neitt en fólk sem býr saman og tekur tillit hvert til annars kemst ekki hjá gagnkvæmum áhrifum. Það er enginn að biðja þig að mæta í mosku til að biðjast fyrir en ef þú býrð í sátt við nágranna með persneskan bakgrunn, þá muntu verða fyrir áhrifum af þeim. Kannski verður til ný tónlistarstefna þegar blóðhreinu börnin þín (sem sennilega eiga samt bæði svarta og brúna forfeður) og skítaskinn nágrannanna stofna saman bílskúrsband, kannski færðu hugmynd að nýrri stefnu í matargerð þegar þú prófar að fá þér hummus með skinkunni.
  „Afhverju villtu að arabísk menning myndi hafa meiri áhrif á ÍSLANDI heldur Íslensk mennig? Eru arabar með betri siðavenjur en Íslendingar?“
  Ég hef gefið mig út fyrir að vera sérstaka áhugamanneskju um arabiska menningu en þar sem fólk með arabiskan bakgrunn býr, þar verður menningin fyrir arabiskum áhrifum og það er allt í lagi. Þú hefur enn ekki svarað því hvernig það myndi skaða íslenska menningu en þú segir sjálfur að íslensk nútímamenning sé ekki til, þannig að þú hlýtur að eiga við menningararfinn. Hindra arabar okkur eitthvað í því að halda peysufatadaga eða gefa út Íslendingasögur? Ég hef enn ekki fengið skýringar á því hvaða íslenska gildismat það er sem á að vera í svona mikilli hættu.
  „Afhverju hataru Íslenska menningu svo mikið að þú villt útrýma henni?“
  Ég hef nú sennilega lagt töluvert meira af mörkum til þess að viðhalda íslenskri menningu en þú en enn og aftur, hvaða menningu ertu að tala um? Nútímamenningu (þessa sem þú sjálfur kallar ameríska ruslmenningu,) menningu 19.aldar? 15. aldar? Landnámsaldar? Áður en þú heldur því fram að ég vilji útrýma einhverju, komdu þá allavega með skýringar á þvi hvað það er sem ég á að vilja útrýma.
  „Þróun og útrýming er sitthvor hluturinn,“
  Það er rétt. Útrýming er t.d. það að senda stóra hópa fólks inn í gasklefa. Þróun er hinsvegar það þegar kynþættir blandast af því að frjálst fólk elskast.
  „íslensk mennig hefur þróast mjög vel undir einungis áhrifum Evrópska menningarheima, þar sem Evrópubúar eru einn kynþáttur með svipaðar menningar.“
  Útskýrðu þetta nánar. Á hvaða tímabili Íslandssögunnar var íslensk menning aðeins undir áhrifum evrópskrar menningar og hvað var svona æðislegt við það tímabil?
  „Mismunandi menningar flokkast af mismunandi einkennum, eitt af aðal einkennum Íslenskar menninar er sú að hún er Evrópsk menning(eins og þú sagðir)“
  Hver eru einkenni evrópskrar menningar?
  „og eitt sem einkennir þjóðernishóp Íslendinga er það að hann er hluti af hvíta kynstofninum.“
  Íslendingar eru flestir hvítir í útliti já en við erum erfðafræðilega blönduð og þessvegna væri gott að fá upplýsingar um það hver hlutföllin mega vera. Verður útkoman t.d. skítaskinn ef sonur þinn eignast barn með litlu, hvítu svertingjastelpunni á myndinni?

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 6:34:25

  „Ertu semsagt að sega það að múslimar verða að taka upp þá félagshegðun og gildismat sem einkennir norðurlöndin? Þá verða þeir að aðlagast ekki satt?“
  Ég er að segja, eins og ég hef alltaf sagt, að það að bjóða fólk velkomið og líta á menningarblöndun sem eðlilegan hlut, merkir ekki að við þurfum eða megum sýna neitt umburðarlyndi gagnvart ofbeldi.
  Muslimir munu taka upp þau vestrænu viðhorf sem auka hamingju þeirra, svo sem tjáningarfrelsi, jafnrétti kynjanna og kynfrelsi. Þeir verða hinsvegar lengur að tileinka sér þessa hluti ef þeir eru beittir beinum, óþarfa þrýstingi (t.d. bannað að nota búrku.)
  Menningarfræðsla þarf að fara fram en tilgangurinn á að vera sá að auðvelda fólki samskipti en ekki að gefa því þau skilaboð að menning þess sé óæðri okkar menningu. Árekstrar stafa oft af vanþekkingu fremur en því að útlendingurinn sé svo mikill barbari. Mér finnst t.d. þægilegt að sitja með krosslagða fætur þannig að ilin snúi upp. Ef ég flyt til arabaríkis og veit ekkert um menninguna þá mun ég sitja þannig eins og ég er vön. Ef hinsvegar einhver segir mér að þeir sem fyrir eru í landinu líti á það sem ofboðslegan dónaskap, þá gæti ég þess að gera það ekki.
  Ég er alls ekki að réttlæta ofbeldi en ef menn halda að kona sé að gefa þeim undir fótinn með því að brosa, þá eru meiri líkur á því að kona sem brosir verði fyrir áreitni. Menn þurfa náttúrulega að skilja menninguna til að geta hegðað sér „rétt“.

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 7:02:31

  „Það stendur ekki til að þvinga þig til að taka upp eitt eða neitt en fólk sem býr saman og tekur tillit hvert til annars kemst ekki hjá gagnkvæmum áhrifum. Það er enginn að biðja þig að mæta í mosku til að biðjast fyrir en ef þú býrð í sátt við nágranna með persneskan bakgrunn, þá muntu verða fyrir áhrifum af þeim. Kannski verður til ný tónlistarstefna þegar blóðhreinu börnin þín (sem sennilega eiga samt bæði svarta og brúna forfeður) og skítaskinn nágrannanna stofna saman bílskúrsband, kannski færðu hugmynd að nýrri stefnu í matargerð þegar þú prófar að fá þér hummus með skinkunni.“
  Ef að við myndum fá 50.000 araba til landsins, þá myndu þeir sem myndu halda sig í siðavenjur og menningu Íslands hópa sig fremur saman heldur en innflytjendurnir og þeir sem myndu taka að sér þessa „nýju“ menningu, ekki satt? Rétt eins og þeir sem eru fylgjendur hipp-hopp tískunar eru líklegri til að hópa sig saman heldur en við t.d. goth fólk. Þeir sem myndu mæta í mosku og sökkva inn í arabíska menningu myndu mynda ákveðin hóp, á meðan Íslendingar myndu mynda annan. Þannig myndi þessi aðskilnaðarstefna myndast þar sem er líklegast að fólk myndi fremur hafa hlutina eins og þeir þekktu þá og hópa sig saman sem slíka. Síðan var ég búinn að sega hversvegna Íslensk menning og ó-Evrópsk sé það ólík að blöndun á alldrei eftir að eiga sér stað eða taka mjög langann tíma.
  „menningu 19.aldar? 15. aldar? Landnámsaldar? Áður en þú heldur því fram að ég vilji útrýma einhverju, komdu þá allavega með skýringar á þvi hvað það er sem ég á að vilja útrýma. “
  Þegar menning þróast myndast afrleið. Það ber að vernda Hefðbundin Íslenska menningu og arfleið sem er til og hefir verið ríkjandi, allt frá að rusl menning skindilega tók við í meginstraumnum.
  „Hver eru einkenni evrópskrar menningar?“
  Farðu í sögubók og lestu þig til um það ef þú veist ekki hvað Evrópsk menning er, þá sérðu líka kanski samanburð menningarheima innan Evrópu og menningarheima utan Evrópu, sérð hversu líkari menningarheimar innan Evrópu eru hvor öðrum en einhvað ó-Evrópskt.
  „Íslendingar eru flestir hvítir í útliti já en við erum erfðafræðilega blönduð og þessvegna væri gott að fá upplýsingar um það hver hlutföllin mega vera. Verður útkoman t.d. skítaskinn ef sonur þinn eignast barn með litlu, hvítu svertingjastelpunni á myndinni?“
  Spurðu íslenskann hestaræktenda hver „hlutföllin“ um blöndun þeirra við aðra stofna meiga vera þannig að þeir haldist íslenskir. Svarið er auðvelt, þegar að einkenni stofnsins þurkast út vegna blöndunnar eru hlutföllin of há.
  „Útskýrðu þetta nánar. Á hvaða tímabili Íslandssögunnar var íslensk menning aðeins undir áhrifum evrópskrar menningar og hvað var svona æðislegt við það tímabil?“
  Alltaf..
  „Ég hef gefið mig út fyrir að vera sérstaka áhugamanneskju um arabiska menningu“
  Ef þú ert svona mikil áhugamenneskja arabískrar menningar þá hlíturu að vilja varðveita hana eins og hún er ekki satt? Væriru semsagt ekki til í að þurka hana út með því að senda milljónir þjóðverja, frakka og kinverja til miðausturlanda þannig að menningarleg „blöndun“ myndi eiga sér þar stað að þeim tímapunkti að Arabísk menning myndi ekki vera lengur þekkjanleg? Eða villtu að þessi „blöndnun“ einungis verði fyrir Evrópulöndin þannig að Evrópulöndin myndu missa einkenni sín, bæði menningarleg og líkamleg? Ef svo er þá styðuru utrýmingu á hvítum.
  „Kostirnir eru t.d. færri erfðagallar og sterkara samfélag á öllum sviðum en það er þó ekki megintilgangurinn heldur snýst þetta um frelsi fólks til að búa þar sem því bara sýnist og para sig án þess að yfirvöld af einhverju tagi séu að skipta sér af því.“
  Er samfélag sem er búið að missa einkenni sín sterkara? Er þjóð sem á sér veikari þjóðerniskennd sterkari? Eru blandaðir einstaklingar sterkari og heilbrigðari?
   
  Genalegur skyldleiki eða smávægis blöndun milli kynþátta er ekki til í alþjóðlegum lögum til að afsaka útrýmingu þar sem kynþættir sérstaklega nefndir. Tilraun þín til að segja að kynþáttalegir mismunir annaðhvort skipta ekki máli eða ekki þess verður að vernda þar sem kynþáttur er bara „samfélagslegt hugmyndarkerfi“ er bara röksemdarfærsla fyrir þjóðarmorð. Saddam Hussein gat ekki sagt við sinn Dómstól, fyrir tilaun til þjóðarmorðs á Kúrdum, að; „ó, Kúrdarnir eru bara svo skildir okkur, þannig að ég er ekki sekur um tilraun til Þjóðarmorðs“. Það sem einkennir skilgreininguna á kynþáttum eru líkamleg og genaleg einkenni, einnig spila menningarleg einkenni sterkt inní. Ef að fæðingartíðni lækkar eða svipgerð ákveðin kynþáttar hverfur hreint út vegna ónauðsinlegra, illa úthugaðra og heimskulegra reglugerða sem þú virðist styðja, myndi það kallast útrýming.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:20:03

  „Þettað kallast ekki blöndun,“
  Það eru þessar aðstæður, frjáls samskipti þar sem hvorugur aðilinn er að reyna að þvinga hinn, sem skapa góð skilyrði fyrir menningarblöndun. Við verðum fyrir áhrifum frá þeim sem við eigum góð samskipti við, ekki þeim sem við lítum á sem óvini.
  „og þarfir okkar til að stunda okkar siði væri að taka ekki up siði og menningararf annara, eða rusl menningu. “
  Hvað áttu við? Geturðu nefnt dæmi?
  „Ef maður ætlast svo til að gerólíkar menningar blandist er maður ekki virða hvorki siði né menningu þess menningar sem ætlast er til að blandist, þar sem einkenni þess menningar myndu þrukast út.“
  Hvaða menning hefur „þurrkast út“ þegar ólíkir menningarstraumar koma saman? Ég þekki annarsvegar dæmi um að menning hafi þróast á löngum tíma og hinsvegar dæmi um að hún hafi kerfisbundið verið eyðilögð með valdboði. T.d. voru indijánabörn tekin frá foreldrum sínum og alin upp í skólum þar sem þeim var refsað fyrir að tala tugumálið sitt. Ég þekki ekki dæmi um að menning hafi þurrkast út án kúgunaraðgerða en ég er ekki sagnfræðingur svo endilega fræddu mig.
  „En eins og ég sagði þá eru sumir menningarheimar svo ólíkir að þeir geta ómögulega blandast, þessvegna þurfa þeir að vera aðskildir til að koma í veg fyrir árekstra.“
  Jájá, þú sagðir þetta og ert búinn að segja það oft. Þú hefur hinsvegar ekki stutt þessa kenningu með neinum rökum enda er þetta bara þvæla.
  „Með fjölmenningu, þar sem margir gerólíkir menningarheimum er troðið í sama samfélagið skapast óumfýjanleg vandamál.“
  Nei, það er rangt. Vandamálin eru ekkert óumflýjanlegri en önnur vandamál vegna mismunandi viðhorfa sem eru til staðar í öllum samfélögum. Aðskilnaðarhyggja getur hinsvegar af sér stór, alvarleg og óumflýjanleg vandamál.
  „Og ef a þú villt að Evrópsk menning og einungis Evrópsk menning blandist öðrum menningum ert þú að hvetja til útrýmingar hennar,“
  Ég vil ekkert að einungis evrópsk menning blandist. Ég vil að fólk fái að búa þar sem því sýnist og ef það verður að veruleika mun menning allra heimshluta auðgast.
  „þar sem Evrópa er nú þegar með frábæran og fullkomlega sjálfbærann menningararf, gildismat og hefðir“
  Hvað er sjálfbær menningararfur?
  „sem hafa þróast nánast aðskilið og áhrifalaus frá menningaráhrifum öðrum heimsálfum. “
  Mjölnir þú VERÐUR að læra undirstöðu í sögu ef þú vilt verða viðræðuhæfur. Þetta er gjörsamlega fráleit fullyrðing, m.a.s. trúarbrögð Evrópumanna eru frá Mið-Austurlöndum.

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 7:23:11

  „Mér finnst t.d. þægilegt að sitja með krosslagða fætur þannig að ilin snúi upp. Ef ég flyt til arabaríkis og veit ekkert um menninguna þá mun ég sitja þannig eins og ég er vön. Ef hinsvegar einhver segir mér að þeir sem fyrir eru í landinu líti á það sem ofboðslegan dónaskap, þá gæti ég þess að gera það ekki. “
  En myndir þú taka upp þann sið að sitja ekki með krosslaga fætur (ásamt mörgum öðrum) hér á landi bara svo að „menningarblöndun“ geti átt sér stað? Innfæddir vilja oftast gera hlutina eins og þeir hafa alltaf gert þá og þegar að koma fólk með aðra siði sem annaðhvort þykir dónalegur fyrir infæddum eða er hreinlega allt öðruvísi, þá líður infæddum ekkert betur í kringum tilvist þessa fólks. Og þegar er verið að reyna að breyta venjum þeirra á stuttum tíma myndast pirringur, sundrungur og mikil óhamingja.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:25:48

  „Hvaða ráðstafanir leggur þú svo til að hafa meiri Afrísk og Arabísk áhrif í Íslesnkt samfélag? Að byggja fleiri moskur sem rækta öfga og kvennfyrirlitningu inní huga fólks? Að fólk byrji að setja disk í varirnar og hringi um hálsinn? Að við tökum upp gildismat annara heldur en okkar?“
  Ég hef engar sérstakar tillögur eða áætlanir um að auka arabisk eða afrísk áhrif, það gerist af sjálfu sér með auknum fjölda innflytjenda. Þú ert hinsvegar ekki enn búinn að svara því hvernig þú ætlar að endurreisa íslenska menningu (eða HVAÐA íslensku menningu þú vilt endurreisa, því hún hefur sannarlega tekið breytingum frá landnámsöld) og hvernig innflytjendur hindra þig í því.

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 7:28:37

  „Mjölnir þú VERÐUR að læra undirstöðu í sögu ef þú vilt verða viðræðuhæfur. Þetta er gjörsamlega fráleit fullyrðing, m.a.s. trúarbrögð Evrópumanna eru frá Mið-Austurlöndum.“
  Þú ert sú eina sem er fáfróð í sögu hérna. Siðmenningar eiga sér sameiginlegann upprunna langt aftur í fortíðina, rétt eins og öll spendýr eiga sameiginlega forfeður. En allar forn siðmenningar þróuðust og byggðust upp frá einni menningu og einni hugmyndafræði, sem þróast svo enn frekar við aðskilnað. T.d. voru Inkar mæjar og Astekar með mismunandi menningar, en þeir voru allir upprunnir frá Olmekum sem aðskildust og skiptust síðan í þessa þrjá ættbálka og þróuðu þannig hver sín einkenni.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:32:39

  „Ég hef engar sérstakar tillögur eða áætlanir um að auka arabisk eða afrísk áhrif, það gerist af sjálfu sér með auknum fjölda innflytjenda. Þú ert hinsvegar ekki enn búinn að svara því hvernig þú ætlar að endurreisa íslenska menningu (eða HVAÐA íslensku menningu þú vilt endurreisa, því hún hefur sannarlega tekið breytingum frá landnámsöld) og hvernig innflytjendur hindra þig í því.“
  Ég gæti skrifað heila ritgerð um hvernin stokka mætti til í þessu samfélagi menningarlega. En þú hefur hinsvegar alldrei sagt hvað væri svona gott við að fá Arabísk áhrif inní landið til þess að sporna við þeim Íslensku, sem hefur btw virkað ágætlega fyrir okkur frá landnámsöld.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:34:53

  „Ég vil ekkert að einungis evrópsk menning blandist. Ég vil að fólk fái að búa þar sem því sýnist og ef það verður að veruleika mun menning allra heimshluta auðgast.“
  Hvernin myndi menningarblöndun á heimsvísu auðga menningar mannsins í heild? Eru menningar heimsins ekki nóg fjölbreyttar nú þegar? Með mikilli menningarblöndun á heimsvísu myndi einungis þurka þessa fjölbreytni út.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:36:39

  „En myndir þú taka upp þann sið að sitja ekki með krosslaga fætur (ásamt mörgum öðrum) hér á landi bara svo að „menningarblöndun“ geti átt sér stað?“
  Nei en ég myndi ekki sitja þannig í matarboði hjá arabafjölskyldu og sú fjölskylda myndi fljótt læra að taka það ekki nærri sér þótt sá sem situr á móti því á biðstofu sitji þannig. Börnin þeirra myndu ekki leggja sömu merkingu í það og foreldrarnir og hugsanlega sitja þannig innan um félaga sína sjálf þótt þau gerðu það ekki heima.
  Innfæddir vilja oftast gera hlutina eins og þeir hafa alltaf gert þá
  Þvættingur. Ef svo væri stæðist sú bullkenning þín að íslensk menning hafi verið sú sama fyrir 100 árum og 1000 árum en það er fráleitt.
  „Og þegar er verið að reyna að breyta venjum þeirra á stuttum tíma myndast pirringur, sundrungur og mikil óhamingja.“
  Já, þessvegna á ekki að þvinga fram breytingar heldur auðvelda þær með góðvilja og frjálsum samgangi milli kynþátta.

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 7:42:52

  „Hvaða menning hefur „þurrkast út“ þegar ólíkir menningarstraumar koma saman? Ég þekki annarsvegar dæmi um að menning hafi þróast á löngum tíma og hinsvegar dæmi um að hún hafi kerfisbundið verið eyðilögð með valdboði. T.d. voru indijánabörn tekin frá foreldrum sínum og alin upp í skólum þar sem þeim var refsað fyrir að tala tugumálið sitt. Ég þekki ekki dæmi um að menning hafi þurrkast út án kúgunaraðgerða en ég er ekki sagnfræðingur svo endilega fræddu mig. “
  Varla gat enska og tungumál Indjána blandast samann á stuttum tíma? Þar sem siðir og menning Indjána var svo allt öðruvísi heldur en Evrópubúa væri blöndun mjög erfið og frekar tilgangslaus. Hægt var að koma af stað ráðstöfum um útrýmingu á einkennum Indjána með því að meðvitað hvetja til æxlunar þá saman við hvíta, hvetja til þess að Indjánar myndu yfirgefa siði sína og taka upp nýja í staðinn sem þeir þurfa ekki að taka og þar með „blandast“ Evrópubúum þangað til að þeir myndu þurkast út.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:43:45

  „Hvernin myndi menningarblöndun á heimsvísu auðga menningar mannsins í heild? Eru menningar heimsins ekki nóg fjölbreyttar nú þegar? Með mikilli menningarblöndun á heimsvísu myndi einungis þurka þessa fjölbreytni út.“
  Eins og ég hef áður útskýrt verða allar framfarir vegna þess að mismunandi hugmyndir mætast, hvort sem við erum að tala um vísindi, listir eða eitthvað annað.
  Enn og aftur, hvar í veröldinni er dæmi um fjölmenningarsamfélag með einsleitri menningu?

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 7:46:41

  „Já, þessvegna á ekki að þvinga fram breytingar heldur auðvelda þær með góðvilja og frjálsum samgangi milli kynþátta.“
  Þú villt einungis hafa „frjálsann samgang“ annara kynþátta inní hvít lönd og aðeins hvít lönd, eða hvað? Ég held að langflestir einsaklingar innan um alla kynþátta vilji halda sér innan um sinn kynþátt, farðu allavega til Japans og segðu þeim að veita hvítum „frjálslann samgang“ inní sitt land og sjáðu hvernin viðtkur þú færð.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:46:49

  „Eins og ég hef áður útskýrt verða allar framfarir vegna þess að mismunandi hugmyndir mætast, hvort sem við erum að tala um vísindi, listir eða eitthvað annað. “
  Vísind og menning á sér ekki samleið, listir þróast við að fullkomna ákveðna hugmynd, þegar að 2 ólíkar hugmyndir mætast þá verður maður oftast að velja á milli þeirra ef þær eru nóg og ólíkar.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:48:34

  „Ef svo væri stæðist sú bullkenning þín að íslensk menning hafi verið sú sama fyrir 100 árum og 1000 árum en það er fráleitt.“
  Éf að þú kæmist 300 ár aftur í tímann og myndir hitta þar Íslending og bjóða honum að dansa við teknó, setja disk í vörina eða klæðast túrban, þá efast ég um að hann myndi spila með. Ástæðan fyrir mismuninum á Íslenskri menningu fyrir 1000 árum og 100 árum er þróun sem á sér stað löngun tíma með svávægilegum áhrifum frá svipuðum menningum. Það skapar bara vandamál þegar gerólíkir menningarheimum eru skyndilega neyddir til þess að búa saman.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:54:58

  Það er munur á náttúrulegri þróun og viljandi útsettri „þróun“ ætluð til þess að koma af stað útrýmingu á eineknum kynþátta. En nú er maðurinn kominn á það stig að hann getur sjálfbært stjórnað sinni þróun. Og þu´ert einn af þeim geðsjúklingum sem að vill eyða einkennum hvíta mannsins í gegnum stýrða „þróun“ um samlögun annara kynþátta við hvíta.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 7:58:40

  „Varla gat enska og tungumál Indjána blandast samann á stuttum tíma?“
  Æ, þú veist semsagt ekkert um þróun tungumála heldur. Jeminn eini.
  „Þar sem siðir og menning Indjána var svo allt öðruvísi heldur en Evrópubúa væri blöndun mjög erfið og frekar tilgangslaus.“
  Og heldur ekkert um sögu Ameríku eða áhrif Indiána á hana.
  „Hægt var að koma af stað ráðstöfum um útrýmingu á einkennum Indjána með því að meðvitað hvetja til æxlunar þá saman við hvíta, hvetja til þess að Indjánar myndu yfirgefa siði sína og taka upp nýja í staðinn sem þeir þurfa ekki að taka og þar með „blandast“ Evrópubúum þangað til að þeir myndu þurkast út.“
  Fulltrúar hvíta kynstofnsins réðust gegn þessum skítaskinnum með valdi. T.d. með drápum, líkamlegu og andlegu ofbeldi, eignaupptöku og sundrun fjölskyldna. Það var ofbeldi en ekki valfrjáls kynblöndun og vinsamleg umgengni sem fór illa með menningu Indiána.
  Veistu annars Mjölnir , þú ert hreinlega ekki viðræðuhæfur. Þú hefur þekkingargrunn á við 10 ára barn svo þú verður eiginlega að laga það til að sé hægt að ræða þetta af viti. Eins og kemur fram í pistlinum þá get ég ekki tekið að mér að reka bréfaskóla á grunnskólastigi. Hinsvegar er áreiðanlega hægt að gera eitthvað fyrir þig og þú hlýtur að vera orðinn allavega 15-16 ára, það endist ekkert barn innan við fermingu til að skrifa svona mikið af bulli. Prófaðu endilega að panta tíma hjá námsráðgjafa og finna leið til að bæta úr þessu. Svo getum við talað saman þegar þú ert búinn að læra smá 🙂

  Posted by: Eva | 22.08.2011 | 13:42:09

  „Æ, þú veist semsagt ekkert um þróun tungumála heldur. Jeminn eini. “
  Blönduðust þessi tungumál? Nei ég held ekki, þau eru það ólík að full blöndun þeirra tæki a.m.k. margar aldir.
  „Og heldur ekkert um sögu Ameríku eða áhrif Indiána á hana“
  Ég sagði ekki að Indjánar höfðu ekki áhrif á sögu BNA, en menning þessa tveggja hópa blandaðist mjög lítið. Indjánar í dag eru kanski í vestrænum fötum en það er vegna þess að vestræn menning er ríkjandi þarna.
  „Fulltrúar hvíta kynstofnsins réðust gegn þessum skítaskinnum með valdi. T.d. með drápum, líkamlegu og andlegu ofbeldi, eignaupptöku og sundrun fjölskyldna. Það var ofbeldi en ekki valfrjáls kynblöndun og vinsamleg umgengni sem fór illa með menningu Indiána. “
  Svikarar eins þú eru að ráðast á okkar menningu og kynþátt með valdi með því að reyna að koma af stað reglugerðum og „þróun“ sem leiðir af sér útrýmingu á honum. Í fjölmenningarsamfélagi þá þurfum við með „valdi“ að að læra siðarvenjur annara menningarheima til þess að geta haft heilbrigð samskipti við þessa „nýju“ Íslendinga, við þurfum „með valdi“ að blandast þessu fólki og þar með veikja okkar þjóðerniskennd verulega til þess að koma í veg fyrir þessa „hræðilegu“ aðskilnaðar stefnu sem þú ert alltaf að væla um.
  Menningarheimar af sitthvorum kynþætti geta tekið upp fáeina siði frá hvor öðrum, en fyllileg blöndun þeirra myndi taka margar aldir. Þó að tilvist múslima á spáni fyrir nokkrum öldum hafði áhrif á þróun Spánar þá blönduðust þessir hópar menningarlega séð fremur lítið, þar sem spánverjar eru menningarlega séð enþá fremur Evrópskir. Þú villt hinsvegar fá hundruði þúsindir innflytjenda hingað samstundis, og jafnvel þó að þeir myndu aðlagast okkar menningu þá myndi það skapa meiri sundrung og vandamál. En þú ert nóg og andskoti geðsjúk að vilja útrýma Íslenskri og Evrópskri menningu yfir höfuð í gegnum ónauðsinnlega „blöndu“, en sú „blanda“ mun í raun enda með að nóg og ólíkir siðir myndu yfirbuga eða falla undir hvor öðrum, og þar með myndi Evrópsk menning og Evróspka fólkið útrýmast.
  „Veistu annars Mjölnir , þú ert hreinlega ekki viðræðuhæfur. Þú hefur þekkingargrunn á við 10 ára barn svo þú verður eiginlega að laga það til að sé hægt að ræða þetta af viti. Eins og kemur fram í pistlinum þá get ég ekki tekið að mér að reka bréfaskóla á grunnskólastigi. Hinsvegar er áreiðanlega hægt að gera eitthvað fyrir þig og þú hlýtur að vera orðinn allavega 15-16 ára, það endist ekkert barn innan við fermingu til að skrifa svona mikið af bulli. Prófaðu endilega að panta tíma hjá námsráðgjafa og finna leið til að bæta úr þessu. Svo getum við talað saman þegar þú ert búinn að læra smá :“
  Æ, æ, á nú að koma með skítköst vegna þess að þú getur ekki höndlað sannleikann um að þú sért svikari og geðsjúklingar..bú hú.
  Hingað til hefur þú ekki komið með nein einustu rök yfir hvesvegna þessi „blöndun“ væri svona góð og hversvegna hún væri nauðsinleg, jafnvel þótt að okkar fólk hefur hágæða gen, frábæra menningu og arfleið. Farðu nú í fósturstellingu og sjúgðu á þér þumalinn eins og sannir svikarar eiga að gera eftir að þeir eru búnir að tapa rökræðum.

  Posted by: Mjölnir | 22.08.2011 | 18:24:23

  Þau blönduðust lítið eða ekkert vegna þess að mál Indiána var þaggað með ofbeldi. Auk þess felst menningarblöndun ekki endilega í samkrulli heldur oft í nýsköpun líka. Það hefur enginn sagt að það sé nauðsynlegt eða einu sinni gott að tungumál blandist saman en þar sem ólík málsamfélög koma saman kemur menningarblöndun fram í því að til verður nýtt tungumál eða þá að hjálpartungumál er notað ásamt móðurmálunum. Það er ENGIN ástæða til að taka tungumál frá innflytjendum og ENGIN ástæða til að meina þeim aðgang á þeirri forsendu að tungumálin séu og ólík. Af öllum þínum vonda málflutningi held ég að þetta sé það ömurlegasta sem ég hef hingað til séð (þjóðarmorðskenningin er of hlægileg til að teljast með.)
  Í fjölmenningarsamfélagi þá þurfum við með „valdi“ að að læra siðarvenjur annara menningarheima til þess að geta haft heilbrigð samskipti við þessa „nýju“ Íslendinga, við þurfum „með valdi“ að blandast þessu fólki“
  Geturðu nefnt mér eitt dæmi um það að vestræn yfirvöld hafi þvingað fólk til þess með valdi að læra siði innflytjenda? Hvar gerðist það, hvenær, um hvaða siði var að ræða og hverskonar valdi var neitt?
  Geturðu nefnt eitt dæmi um að vestræn yfirvöld hafi þvingað fólk til kynþáttablöndunar? Hvar gerðist það, hvenær, hverjir áttu í hlut og hverskonar valdi var beitt?
  „Menningarheimar af sitthvorum kynþætti geta tekið upp fáeina siði frá hvor öðrum, en fyllileg blöndun þeirra myndi taka margar aldir.“
  Þú þarft bæði að læra undirstöðu í mannkynssögu og átta þig á hugtakinu menningarblöndun til að verða viðræðuhæfur um þessi mál.
  Tapa rökræðum? Kæri vitleysingur það er ekki hægt að „tapa rökræðum“ sem ekki hafa farið fram. Til að samræða teljist rökræða þá þurfa báðir aðilar að færa rök fyrir máli sínu. Þú hefur vísað í sagnfræði sem stenst enga skoðun og þegar þú ert beðinn um heimildir þá annað hvort vísar þú í heimildir sem standast ekki skoðun (sbr. fölsuðu tölurnar um nauðganir í Noregi og myndbandið sem á að sýna áróður fyrir kynþáttablöndun) eða þá að þú „last það í bók“. Það góði minn heitir ekki rökfærsla, heldur bull.
   

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 8:31:56

  „Geturðu nefnt mér eitt dæmi um það að vestræn yfirvöld hafi þvingað fólk til þess með valdi að læra siði innflytjenda? Hvar gerðist það, hvenær, um hvaða siði var að ræða og hverskonar valdi var neitt?“
  Nú er vestrænt fólk þvingað til þess að búa með fólki sem það vill ekki búa með og því fólki fer fjölgandi ásamt menningarlegum áhrifum þeirra. Að infæddir haldi í sín einkenni í návist innflytjenda kallar þú „aðskilnaðarstefnu“, og þar sem þú villt að innflytjendur aðlagist ekki væri þá eina leiðin til þess að koma af stað þessari „mennignarblöndun“ sem þú ert að þvaðra um væri að neyða fólk til þess að taka upp einkenni innflytjenda og þar með tapa sínum eigin einkennum. Þá í gegnum þessa „menningarkennslu“(heilaþvott) á börnum, sem er í rauninni sú að hvítum börnum er slitið frá sinni arfleið og heilaþvegin með þeim skilaboðum að halda sínum einkennum er „illska“ og „hatur“ og „aðskilnaðarstefna“ samkvæmt þinni rökhyggju. Þar með ert þú að leggja grundvöll fyrir útrýmingu á hvítu fólki og ættir að vera ákærð fyrir hvatningu á þjóðarmorði og föðurlandssvik.

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 20:02:38

  Nei ég kalla það ekki aðskilnaðarstefnu að halda í einkenni sín. Það er af og frá og ég hef aldrei látið slíkt frá mér fara.
  Aðskilnaðarstefna er útskýrð hér:http://www.norn.is/sapuopera/2011/08/innflytjendamta_1_menningarblo.html

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 22:50:51

  Ég hef heldur ekki sagt að ég vilji að innflytjendur aðlagist ekki, heldur að það sé óráðlegt að reyna að þvinga fram aðlögun, eðlileg blöndun sé farsælli, þetta er líka allt útskýrt í pistlinum sem ég tengdi á.

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 22:52:59

  Sú túlkun að það sé einhver illska falin í því að halda í menningararfleið sína (því það er ekki hægt að halda í menninguna frekar en æskuna) og sérkenni er of langsótt til að vera trúverðugt. Ég hef útskýrt þetta áður en get alveg gert það aftur;
  illska kynþáttahatara felst í því að meta erfðir meir en manngildi og taka kynbótastefnu fram yfir mannrettindi. Vondir menn vanvirða mannréttindi og þú hefur svarað því skýrt og afdráttarlaust að þú álítir „verndun“ hvíta kynstofnins mikilvægari en mannréttindi annarra. M.ö.o. þú tekur hégómlega hugmynd um uppruna (enda þótt nákvæmlega ekkert upprunalegt sé eftir, hvorki í genasamsetningu þjóðarinnar né menningunni) fram yfir rétt „skítaskinna“ til lífs, öryggis, afkomu, sanngjarnrar málsmeðferðar, samneytis við ástvini sína og lágmarks virðingar. Mannvonskan sem felst í slíkri afstöðu er ekki réttlætanleg með neinum útrýmingarórum, það eina sem gæti afsakað hana væri ómeðhöndlaður geðsjúkdómur í bland við vanþekkingu á jafnvel enn alvarlegra stigi en hrjáir þig.

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 23:07:20

  Hvað skilgreinir þú sem eðlilega „blöndun“? Eina blöndun sem orðið getur sem ég get hugsað mér um er að innflytejndur þurfa að halda í nánast öll einkenni sín þegar þeir koma hingað, og svo væri fólk annaðhvort heilaþvegið eða neytt í að kasta í burtu sínum einkennum og taka upp siði annara á stuttum tíma, þar með myndi landið ekki lengur vera þekkjanlegt og fólk myndi líða eins og útlendingar í sínu eigin landi sem myndi skapa mikkla óhamingju, eða er það kanski góður hlutur? Allt í fyrir umburðarlindið ekki satt? Þessvegna ert þú á þeirri skoðun að innflytjendur aðlagist ekki og að hvítir velkomi sína til tilkomandi útrýmingu. Þú ert and-hvít

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:08:41

  „illska kynþáttahatara felst í því að meta erfðir meir en manngildi og taka kynbótastefnu fram yfir mannrettindi. Vondir menn vanvirða mannréttindi og þú hefur svarað því skýrt og afdráttarlaust að þú álítir „verndun“ hvíta kynstofnins mikilvægari en mannréttindi annarra. M.ö.o. þú tekur hégómlega hugmynd um uppruna (enda þótt nákvæmlega ekkert upprunalegt sé eftir, hvorki í genasamsetningu þjóðarinnar né menningunni) fram yfir rétt „skítaskinna“ til lífs, öryggis, afkomu, sanngjarnrar málsmeðferðar, samneytis við ástvini sína og lágmarks virðingar. Mannvonskan sem felst í slíkri afstöðu er ekki réttlætanleg með neinum útrýmingarórum, það eina sem gæti afsakað hana væri ómeðhöndlaður geðsjúkdómur í bland við vanþekkingu á jafnvel enn alvarlegra stigi en hrjáir þig.“
  Illskan í fjölmenningarstefnuni felst í því að taka brjóta þau réttindi kynþátta á fá að lifa áfram, lifa sameinað í kringum eigið folk og vera stoltir af sínum uppruna. Þú sem andöhvít styður efturfarandi reglugerðir:þú villt fá ofaukinn innflutning ó-evrópskra innflytjenda inn í Evrópu þó að það gæti einganveginn hagnast Evrópubúum, þú vilt að hvítir deyji út með því að samlagast þeim(hvítir eru í mínusfjölgum og fólk má ekki hvetja til fjölgunnar í hvíta stofninum án þess að vera kallaðir rasistar), þú villt að gildismat og menningu Evrópulanda myndi vekjast með fjölmennignu, þú villt banna Evrópska fólkinu að vera stolt af forfeðrum sínum, afrekum þeirra og litarhætti sínum, þú villt ekki að Evrópubúar hafi þann rétt að varðveita það sem forfeður þeirra byggðu upp með eigin höndum, og það sem forfeður okkar byggðu upp var ætlað þeirra afkomendum og eingum öðrum. Það sem þú telur fjölbreytni, auðgun og umburðarlindi en í raun er taktík til þess að veikja Evrópulöndin og útrýma þeim.
  Fyrir mér er þettað mannréttindarbrot á hæsta stigi, þú segir að við séum að brjóta mannréttindi, en hvaða mannréttindi erum við að brjóta? Eru ekki þræalahaldararnir í AFríku þeir sem eru á bak við mannrétindabrot?

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:18:31

  Frekar að gera árásir á þá föðurlandssvikara sem eru í Afríku og koma upp leiðtogum þar sem að hugsa um hagsmuni þeirra fólks, rétt eins og við viljum gera hérna.

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:21:19

  Eðlileg blöndun verður hvar sem fólk umgengst sem nágrannar. Fyrir því eru ótal dæmi og ekkert í eðli Íslendinga sem gerir okkur ófær um það (þótt einstaka maður kunni að vera of vitlaus til að sjá kostina við það)
  Fólk sem finnur sig óvelkomið og mætir fordómum og kröfum um að það gerbreyti háttum sínum, fer í vörn. Það bregst við með því að dauðhalda í það sem greinir það frá óvininum og takmarka samskiptin við hann, það er eðlilegt.
  Fólk sem mætir vinsemd og velvilja, finnur sig velkomið og getur treyst því að sérkennum þess sé tekið með skilningi, slakar á og myndar tengsl við heimamenn.
  Ef yrðu sett lög í Danmörku sem þjónuðu aðeins þeim tilgangi að gera lítið úr Íslendingum, t.d. lagt bann við lopapeysum, þá myndu Íslendingar með lopaofnæmi fá sér lopapeysu. Fólk vill ekki láta þvinga sig til að þóknast smekk annarra.

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 23:26:51

  Fólk sem er nóg og ólíkt líður alltaf eins og það tilheryi ekki samfélaginu, síðan er mun auðveldara áð ná tengslum við einstaklinga sem eru með eins einkenni og tilheyri sama hópnum og þú, og þjóð sem einblínir ekki á sameiginlega hluti fólksins verður alldrei heilbrigð.
  Þú hefur svo alldrei komið með rök fyrir því hversvegna það eru svona mikklir „kostir“ í því að Íslendgar myndu tapa sínum einkennum, og afhverju þessi „eðlilega blöndun“ og útrýming á einkennum hvítra væri svona góð fyrir okkur.

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:34:03

  „Illskan í fjölmenningarstefnuni felst í því að taka brjóta þau réttindi kynþátta á fá að lifa áfram, lifa sameinað í kringum eigið folk og vera stoltir af sínum uppruna. “
  Það hefur enginn bannað neinum kynþætti að lifa áfram. Sýndu einhver almennileg rök fyrir því að hvítir menn séu í útrýmingarhættu. Ég á við tilvitnun í vísindamann, ekki bara eitthvað um að það sé augljóst því það er það ekki.
  Það er heldur enginn að banna þér að lifa í kringum eigið fólk, bara að benda þér á að þú hefur engan rétt til þess að ergja þig yfir því að fólk af öðrum litarhætti búi í nágrenni við þig. Það myndi flýta fyrir ef þú sýndir þeim velvilja en þess krefst enginn. Krafan er sú að þú látir þetta í friði og gefir ekki þau skilaboð að þú sért því rétthærri, því það bara ertu ekki.
  Það er heldur enginn að banna þér að vera stoltur af uppruna þínum, hinsvegar vil ég og fleiri að þú áttir þig á því að uppruni þinn gefur þér ekkert leyfi til að koma illa fram við aðra.

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 23:35:15

  Til þess að ég geti sagt þér hvaða kosti það hefur að Íslendingar tapi sínum sérkennum, þarf ég fyrst að fá á hreint hvaða sérkenni þú ert að tala um. Ég sé ekki að við séum að tapa einu einasta sérkenni af völdum innflytjenda. Hvaða sérkenni ertu hræddur um að tapist?

  Posted by: Eva | 23.08.2011 | 23:38:25

  Svo er fullkomlega eðlilegt að dauðhalda í einkenni sem greinir mann frá öðrum, það skapar í rauninni alvöru fjölbreytni og „auðgun“ á heimsvísu, maður þarf sammt ekki að líta á aðra sem eru öðruvísi sem óvini manns. En þú einbínir á sameiginlega eiginleika og einkenni innan þíns hóps er líklegra að allir innan hópsins nái betur saman og vinni sem ein heild

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:39:04

  „Til þess að ég geti sagt þér hvaða kosti það hefur að Íslendingar tapi sínum sérkennum, þarf ég fyrst að fá á hreint hvaða sérkenni þú ert að tala um. Ég sé ekki að við séum að tapa einu einasta sérkenni af völdum innflytjenda. Hvaða sérkenni ertu hræddur um að tapist? “
  Nohh bara útúrsnúningur, eru útlendingar ekki með sérkenni sem þurfa að „auðga“ okkar samfélag? Eru Íslendingar þá ekki með nein sérkenni og menningu á meðan útlendingar eru með sérkenni og menningu sem „þurfa“ að blandast okkar?

  Posted by: Mjölnir | 23.08.2011 | 23:41:24

  „Það hefur enginn bannað neinum kynþætti að lifa áfram. Sýndu einhver almennileg rök fyrir því að hvítir menn séu í útrýmingarhættu. Ég á við tilvitnun í vísindamann, ekki bara eitthvað um að það sé augljóst því það er það ekki.“
  Fæðingartíðni hvítra manna er nú lægri en nokkurntíman áður og talið er að þeir verði minnihlutahópur í eigin löndun árið 2050. Þeir munu svo endanlega þurkast út við þessa útrýmingarstefnu þína sem þú kallar „eðlilega blöndun“.
  „Það er heldur enginn að banna þér að lifa í kringum eigið fólk“
  Fólk eins og þú bannar mér það vegna þess að þið viljið fá tugi þúsundir ó-evróspka til landsins og segir að við verðum að samlagast og blandast þeim menningarlega og genalega til að geta átt betri samskipti við þá. Ég geri svo ráðstafanir að þú fyrirlítur uppbyggingu hvítra hverfa þar sem þú myndir telja það hluti af þessari „illgjörnu“ aðskilnaðarstefnu. Síðan myndi hvaða heilbrigði maður sem er ergja sig ef að hundruði svartra myndu flytjast inn í hverfið hans og gera það að glæpaholu, það hefur allavega gerst mjög oft í gegnum tíðina.
  Og meðan ég man, Japanir eru með þessa svokölluðu „aðskilnaðarstefnu“ og hvetja þeir mjög til uppbyggingu á Japönskum hverfum(einungis fyrir japani) og viðhald í sín eikenni, sammt eru kynþáttaátök nánast eingin í því landi á meðal við Evrópu og BNA.
  „Það er heldur enginn að banna þér að vera stoltur af uppruna þínum, hinsvegar vil ég og fleiri að þú áttir þig á því að uppruni þinn gefur þér ekkert leyfi til að koma illa fram við aðra.“
  Stolt af uppruna sínum helst oft hönd í hönd við varðveislu á honum og einkennum sínum sem að uppruni manns leiddi af sér. Þú villt að ég og afkomendur mínir blandist og taki að sér önnur einkenni og hafi þar mun óskýrari mynd og tengingu við uppruna okkar.
  Hvernin er ég svo að koma illa fram við aðra kynþætti? Ekki er ég að kúga eða drepa aðra kynþætti, þeir sjá um það oftast sjálfir. Þú villt hinsvegar leggja grundvöll fyrir útrýmingu á hvítu fólki, það kalla ég slæma framkomu við kynþátt.

  Posted by: Mjölnir | 24.08.2011 | 0:55:39

  HÖFUM EITT Á HREINU, BLÓÐ OG HEIÐUR MUN ALDREI SÆTTAST VIÐ ÞJÓÐSVIKARA. #“að dýpka skilning og sætta ólík sjónarmið, er semsagt það sem er megin tilgangur þerrar umræðu sem fram fer á þessari síðu.“# HAHAHA! ÞÚ BYRJAR GREININA Á ÞVÍ AÐ SENDA ÚT STRÍÐSYFIRLÝSINGU MEÐ ÞVÍ AÐ KALLA OKKUR BLÓÐ & GRÖFTUR… ÞYKIST SVO VERA AÐ SÆTTA EINHVERN?????????
  JEMUNDUR EINI,FÉKK HLÁTURSKAST VEGNA ÞESS AÐ ÞÚ KALLIR ÞIG NORN….ÞVÍLÍKT WANNABE SEM ÞÚ ERT, SJÁLFHVERFA, BITRA PRUMPHÆNSN.

  Posted by: Sigríður Bryndís Baldvinsdóttir. | 24.08.2011 | 13:17:01

  „þú segir að við séum að brjóta mannréttindi, en hvaða mannréttindi erum við að brjóta? Eru ekki þræalahaldararnir í AFríku þeir sem eru á bak við mannrétindabrot?“
  Samkvæmt mannréttindasáttmála SÞ eiga allir menn rétt til lífs og mannvirðingar. Samkvæmt flóttamannasamningi SÞog mörgum öðrum fjölþjóðlegum samþykktum er fólki heimilt að leita hælis annarsstaðar ef það býr við óviðunandi aðstæður í heimalandi sínu og það sem meira er; okkur BER að hjálpa fólki í slíkri aðstöðu. Auk þess geta Vesturlandabúar ekkert fríað sig ábyrgð á ástandinu í Afríku, Indlandi og mörgum öðrum stöðum í Asíu.

  Posted by: Eva | 24.08.2011 | 15:24:14

  „Svo er fullkomlega eðlilegt að dauðhalda í einkenni sem greinir mann frá öðrum, það skapar í rauninni alvöru fjölbreytni og „auðgun“ á heimsvísu, maður þarf sammt ekki að líta á aðra sem eru öðruvísi sem óvini manns.“
  Nákvæmlega, við ættum bara alveg að geta búið saman í sátt.
  „En þú einbínir á sameiginlega eiginleika og einkenni innan þíns hóps er líklegra að allir innan hópsins nái betur saman og vinni sem ein heild“
  Í fyrsta lagi þá er þetta algerlega órökstudd kenning, í öðru lagi þá á fólk alveg nóg sameiginlegt til að einblína á þótt það sé af misjöfnum uppruna.

  Posted by: Eva | 24.08.2011 | 15:28:24

  „Nohh bara útúrsnúningur, eru útlendingar ekki með sérkenni sem þurfa að „auðga“ okkar samfélag? Eru Íslendingar þá ekki með nein sérkenni og menningu á meðan útlendingar eru með sérkenni og menningu sem „þurfa“ að blandast okkar?“
  Það er enginn að snúa út úr nema þú sjálfur. Ég sagði ekki að hvítir menn hefðu ekki sérkenni, ég spurði hvaða sérkenni þú vilt vernda. Ekki er það rautt hár eða blá augu. Er það ljós húð? Hversu ljós þá? Og hvaða menningareinkenni viltu vernda? Súrt slátur? Þá venju að segja „verði ykkur að góðu“ ef maður kemur inn þar sem fólk er að matast? Komdu með dæmi.

  Posted by: Eva | 24.08.2011 | 15:32:00

  Sæl Sigríður Bryndís
  „HÖFUM EITT Á HREINU, BLÓÐ OG HEIÐUR MUN ALDREI SÆTTAST VIÐ ÞJÓÐSVIKARA. “
  Ég reikna með að það séu fjölmenningarsinnar sem þú kallar þjóðsvikara. Ég get lofað þér því að enginn fjölmenningarsinni hefur minnsta áhuga á að ná einhverskonar sáttum við þig og aðra með þín viðhorf. Við vitum hinsvegar að það eru nógu margir saklausir heimskingjar á Íslandi til þess að falla fyrir ruglinu í ykkur. Þessvegna tel ég nauðsynlegt að bjóða ykkur til umræðunnar og krefja ykkur um rök fyrir hugmyndafræði ykkar. Hingað til hafa engin rök komið fram fyrir því að hvíti maðurinn sé í útrýmingarhættu eða að innflytjendur skaði menninguna. Hinsvegar hafa Mjölnir og Skúli náð að afhjúpa heimsku sína og vanþekkingu svo glæsilega að það verður auðvelt að sýna fáfróðu og hræddu fólki sem er að stíga í vænginn við kynþáttahatur fram á það hverskonar vitleysingar það eru sem tileinka sér þessa speki.
  Þér er velkomið að nota athugasemdakerfið mitt til að taka þátt í því þjóðþrifaverki að afhjúpa vanþekkingu þeirra sem kalla sig þjóðernissinna en þú skalt þá gera það með því að ræða hugmyndafræði ykkar. Þú getur byrjað á að koma með rök fyrir því að hvíti kynstofninn sé í útrýmingarhættu.

  Posted by: Eva | 24.08.2011 | 15:41:48

  #“að dýpka skilning og sætta ólík sjónarmið, er semsagt það sem er megin tilgangur þerrar umræðu sem fram fer á þessari síðu.“#
  Já, tilgangur góðrar rökræðu er einmitt sá en eins og ég útskýri í greininni þá er ekki hægt að ná því markmiði nema báðir aðilar hafi a.m.k. hundsvit á því sem þeir eru að tala um. Það hafa þeir kynþáttahatar sem hér hafa tjáð sig ekki. Ég vissi reyndar fyrir að þið þrjú, þú, Skúli og Mjölnir eruð ekki viðræðuhæf, eftir því að dæma sem ég hef áður séð frá ykkur en það var svosem hugsanlegt að þið séuð fleri en þrjú sem aðhyllist þessa hugmyndafræði.
  Þar fyrir utan þá eru vitanlega til sjónarmið sem ekki er hægt að sætta. Ég myndi t.d. aldrei sætta mig við ofbeldi með einhverjum málamiðlunum. Ég sættist vitanlega ekki heldur við það sjónarmið að verndun hvíta kynstofnsins (enda þótt hann væri í útrýmingarhættu) sé mikilvægari en mannréttindi.
  Ennfremur er rétt að hafa í huga að þetta vinsamlega boð til kynþáttahatara um að taka þátt í umræðunni, kemur í kjölfar þess að fullyrðingum um yfirstandandi þjóðarmorð er klístrað inn á umræðukerfið hjá mér hvað eftir annað og auk þess bundið því skilyrði að þeir færi rök fyrir máli sínu.
  Þar sem fulltrúar kynþáttahatara hafa þekkingu á við 10 ára börn en halda samt fast við bullið í sér varð þessi umræða strax að þrasi. Enn hefur ekki einu sinni fengist svar við grundvallarspurningunni hvernig þið skigreinið hvítan mann. Sem staðfestir enn og aftur að þið eruð einfaldlega ekki marktæk.

  Posted by: Eva | 24.08.2011 | 15:54:29

  Áfarm Möjlinr!
  LOL

  Posted by: Rúnar Þór Þórarinsson | 25.08.2011 | 5:53:20

Lokað er á athugasemdir.